Bendl začal slučovat kontrolní organizace, odvolal ředitele zkušebního ústavu zemědělského

Petr Bendl

Petr Bendl Zdroj: E15 Robert Zlatohlavek

Ministr zemědělství odvolal k poslednímu březnu ředitele Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) Jaroslava Staňu. Zároveň od 1. dubna pověřil řízením ústavu současného ředitele Státní rostlinolékařské správy (SRS) Zdeňka Macha. Personální rošáda je úvodním krokem procesu, na jehož konci bude sloučení obou úřadů.

Podobné spojení čeká i další kontrolní instituce spadajících pod MZe. Počet devíti kontrolních úřadů by měl klesnout na pět až šest. Spojování úřadu by mělo podle ministra přinést úspory v řádech stovek milionů korun i snížit míru byrokracie pro zemědělce.

„Úkolem Zdeňka Macha v čele obou institucí bude připravit je postupně ke sloučení. Při slučování dvou organizací je výhodou, pokud obě podléhají jednotnému vedení. Tím se zabrání vzniku případných neřešitelných sporů a nejasností,“ uvedl Bendl. Současně zadal zpracování potřebných návrhů legislativní úpravy, protože ÚKZÚZ je zřízen samostatným zákonem.

Plán na snížení počtu organizací podřízených MZe ohlásil Bendl nedávno, diskutuje se o něm ale již několik let. Po spojení výše uvedených rostlinářských institucí bude obdobný osud čekat i instituce z oboru živočišného. Ze tří institucí zabývající se živočišnou výrobou v ČR – Státní veterinární správy, pěti Státních veterinárních ústavů, České plemenářské inspekce – by se měla stát jedna Státní veterinární správa a tři Státní veterinární ústavy. Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv by měl zůstat zachován samostatně.

V oblasti potravinářské zůstane jediná organizace jako nyní, kterou je Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Změny zvažuje ministr i u agentur, přes něž proudí miliardové evropské dotace, tedy Agentury pro zemědělství a venkov a Státního zemědělského intervenčního fondu.