Jurečka ustupuje velkým podnikům, tvrdí malí zemědělci | E15.cz

Jurečka ustupuje velkým podnikům, tvrdí malí zemědělci

Jurečka ustupuje velkým podnikům, tvrdí malí zemědělci
ilustrační foto
• 
ZDROJ: E15

ČTK

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) podléhá tlaku velkých podniků a zájmům jejich nevládních organizací. Tím vytváří překážky k čerpání dotací pro malé subjekty, uvedla Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ), která sdružuje zhruba 3000 převážně menších rodinných farem. V Česku z historických důvodů převažují velké zemědělské podniky. Ministr Jurečka kritiku odmítl, podle svých slov nerozumí tomu, proč se ho ASZ „snaží očernit“.

„Menší farmáři nestojí na okraji mého zájmu. Naopak, ministerstvo zemědělství je podporuje prostřednictvím mnohých dotačních programů i osvětových akcí,“ uvedl mimo jiné Jurečka.

Asociace uvedla, že malým farmám komplikuje získávání dotací například nová povinnost prokazovat minimální produkci na hektar či povinnost být zemědělským podnikatelem nikoliv podle platných zákonů, ale již i kvůli dotační žádosti. „Tato podmínka zaručuje, aby se dotace dostaly k těm žadatelům, kteří reálně hospodaří a zemědělstvím se živí. Peníze tak nezískají spekulanti, kteří o podporu žádají, aniž by v zemědělství podnikali,“ poznamenal k tomu Jurečka.

První hektary neprošly

Během vyjednávání o nastavení dotační politiky asociace žádala o maximální využití možností, které malým farmám reforma společné zemědělské politiky nabízí. Jednalo se například o zavedení vyšší dotace na omezené množství takzvaných prvních hektarů na farmě či zavedení určitého stropu na dotace pro největší podniky. Soukromí zemědělci žádali také zjednodušený režim pro malé farmáře či zřetelnou podporu malým projektům v Programu rozvoje venkova a větší podporu mladých začínajících zemědělců.

Podle ministra je sice pravda, že ministerstvo nevyužilo možnosti takzvaných prvních hektarů. „Ale to bylo proto, že jsme se rozhodli zvolit jinou a podle nás vhodnější formu podpory. V rámci Programu rozvoje venkova budeme mít možnost přesně cílit na projekty malých zpracovatelů a farmářů,“ uvedl.

Nařízení EU podle něj umožňuje nastavit limit pro prémii mladým zemědělcům od 25 do 90 hektarů a ministerstvo aplikuje podle požadavku asociace horní limit. Zemědělci hospodařící na méně než 15 hektarech mají, oproti větším farmářům, zjednodušené povinnosti při plnění takzvaného ozelenění, dodal. S ASZ podle něj ministerstvo spolupracovalo i při novelizaci zákona, jenž umožnil domácí porážky skotu přímo na farmách.

Jurečka prý neplní sliby

Asociace ale uvádí, že důsledkem odmítání věcných připomínek asociace i některých dalších nevládních organizací ze strany ministerstva při projednávání nových podmínek Společné zemědělské politiky hrozí zpoždění čerpání dotací. „Ministr přitom nevyužil téměř nic ze shora nabízených politických nástrojů a příležitostí reformy zemědělské politiky, přestože například podporu menším projektům již před rokem slíbil,“ tvrdí asociace. Nelíbí se jí například snaha o navyšování množství hospodářských zvířat v takzvaných znevýhodněných oblastech nebo zavádění údajně nelogických vstupních podmínek pro začínající sedláky.

Jurečka stojí v čele ministerstva necelý rok. Jeho rodina soukromě hospodaří na farmě v Rokytnici u Přerova. Agrární komora byla proti nástupu Jurečky do funkce, argumentovala mimo jiné obavou, že bude nadržovat malým farmám.

Průměrná velikost zemědělského podniku je v Česku nejvyšší z celé EU. Dominantní podíl na produkci mají velké společnosti a družstva vzniklá z předlistopadových JZD a státních statků.

Autor: ČTK
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!