Přebytek platební bilance dosáhl skoro 92 miliard korun za kvartál | E15.cz

Přebytek platební bilance dosáhl skoro 92 miliard korun za kvartál

Budova České národní banky
Budova České národní banky
• 
ZDROJ: Novak Tomas/Euro

ČTK

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Běžný účet platební bilance, který zahrnuje veškeré ekonomické transakce české ekonomiky se zahraničím, skončil v prvním čtvrtletí v přebytku 91,5 miliardy korun. Platební bilance obvykle vykazuje v prvním čtvrtletí přebytek, loni byl ale o osm miliard korun nižší. Za celý loňský rok pak bilance skončila poprvé v historii země přebytkem, a to 26,1 miliardy korun.

„Dnešní čísla platební bilance jsou dalším dokladem současného poměrně zdravého vývoje české ekonomiky,“ uvedl hlavní ekonom Roklen Lukáš Kovanda.

Kladný výsledek platební bilance představuje 0,8 procenta HDP. Přebytek obchodu se zbožím a službami činil ve čtvrtletí 96,7 miliardy korun. Meziroční pokles tohoto salda o 1,1 miliardy korun souvisel s růstem dovozu služeb, a tím i poklesem přebytku bilance služeb o 2,6 miliardy korun.

Čtvrtletní platební bilance (v miliardách korun): :
Běžný účet 91 548
- zboží a služby 96 731
- prvotní důchody -91 105
- druhotné důchody 13 923
Kapitálový účet 30 560
Finanční účet 96 827
- přímé investice -15 188
- portfoliové investice 13 794

Vzhledem k tomu, že česká ekonomika v prvním čtvrtletí rapidně rostla, vypovídá tato skutečnost podle Kovandy o tom, že současná expanze ekonomiky se zdaleka neopírá pouze o zahraniční obchod, ale je rozprostřena mezi více složek růstu. „Takový stav je příznivý, neboť je předpokladem poměrně vysoce udržitelného hospodářského růstu,“ dodal.

Finanční účet vykázal odliv 96,8 miliardy korun do zahraničí. V přímých zahraničních investicích představoval čistý příliv prostředků do Česka 15,2 miliardy korun.

Autor: ČTK

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah