Atomový zákon zpřesní požadavky při stavbě nových bloků | E15.cz

Atomový zákon zpřesní požadavky při stavbě nových bloků

Jaderná elektrárna Temelín
Jaderná elektrárna Temelín
• 
ZDROJ: Martin Pinkas/Euro

ČTK

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vláda na dnešním jednání schválila novou verzi atomového zákona. Materiál, který by měl mimo jiné zpřesnit technické požadavky a procesní pravidla pro spouštění nových jaderných bloků i provozu těch současných, připravil Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Doposud platnou normu z roku 1997 sám úřad označuje za zastaralou.

„Nový atomový zákon napomůže státní správě daleko efektivněji usměrňovat kroky při výstavbě, uvádění do provozu a provozu nových bloků jaderných elektráren,“ uvádí SÚJB v důvodové zprávě materiálu.

Novela byla v připomínkovém řízení již v roce 2013, po konci Rusnokovy úřednické vlády se ale na vládu nedostala. Současná vláda ve svém plánu legislativních prací stanovila, aby byl materiál opět předložen do meziresortního připomínkového řízení.

Jedním z důvodů bylo rozšíření materiálu o evropskou směrnici z roku 2013, kterou jsou stanoveny základní bezpečnostní standardy ochrany před nebezpečím vystavení takzvanému ionizujícímu záření. SÚJB podotknul, že do novely jsou rovněž začleněna doporučení mezinárodních organizací působících v oblasti, zejména Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

Upravil se i zákon o metrologii

Nová koncepce radiační ochrany před ionizujícím záření, kterou materiál obsahuje, vychází podle úřadu z různých stavů, kdy je člověk záření vystaven. V návaznosti na tyto stavy nový zákon volí odlišné způsoby ochrany, a tím podle SÚJB účinněji snižuje riziko plynoucí z ozáření.

Spolu s přijetím atomového zákona vláda schválila i úpravu některých zákonů, které s ním souvisejí. Jde například o zákon o metrologii nebo o zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Podle úřadu jde výlučně o úpravy legislativně technické povahy, jež mají uvést související legislativu do souladu s novou právní úpravou atomového zákona.

Autor: ČTK

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah