ČEPS modernizuje sítě za miliardy. Chystá se na liberalizaci evropského trhu

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: Jan Rasch, Euro E15

Posílení vedení vysokého napětí, modernizaci rozvoden a výstavbu nových sítí za zhruba 60 miliard korun do roku 2025 chystá společnost ČEPS. Investice do přenosové soustavy by měly usnadnit mimo jiné i zapojení České republiky do liberalizace evropské energetické sítě. O podobě části takzvaných „síťových kodexů“, které pravidla liberalizace nastaví, bude letos a v dalších letech rozhodovat Evropská komise.

„Návrhy kodexů jsou ve stádiu projednávání, přičemž některé z nich jsou již ve fázi těsně před schválením,“ sdělila serveru E15.cz mluvčí společnosti ČEPS Zuzana Dvořáková. Finální schvalování čeká v nejbližších měsících například kodex s požadavky pro připojení k síti platnými pro všechny výrobce, kodex pro připojení spotřeby k síti, kodex pro přidělování kapacit a řízení přetížení .

Přijetí síťových kodexů je podle ministerstva průmyslu a obchodu jednou z podmínek dokončení jednotného evropského vnitřního trhu s energií v roce 2014. Ve chvíli, kdy je komise schválí, budou pro země, respektive pro národní subjekty, které jsou každým jednotlivým kodexem dotčeny, závazné. Řídit se jimi budou muset nejen provozovatelé přenosových soustav, ale i výrobci, distribuční společnosti a operátoři trhu.

Například provozovatelům přenosových soustav přibude nová zodpovědnost za řízení přetížení sítí a přidělování kapacit . „Zástupci ČEPS a České republiky aktivně participují při formulaci nových pravidel tak, aby prospívaly našemu podnikatelskému elektroenergetickému prostředí a konečně i českému koncovému zákazníkovi a umožňovaly budoucí plynulé propojení českého trhu s elektřinou s okolními oblastmi,“ uvedla Dvořáková. Důležité je podle ní analyzovat návrhy, které mohou být pro Česko nevýhodné nebo ohrožující.

Tvorba kodexů je součástí takzvaného třetího liberalizačního balíčku evropské energetické legislativy. Součástí jsou i investice do sítí. „Jsou samozřejmě jedním ze stimulů, které zcela jistě přispívají k dotváření a fungování vnitřního trhu s elektřinou a podporují i přeshraniční obchod,“ konstatovala Dvořáková.

ČEPS letos investuje přibližně čtyři miliardy korun například do posílení a výstavby nových vedení pro zásobování severní Moravy, zvýšení kapacity příhraničních propojení a posílení přenosových vedení v oblasti severočeských hnědouhelných elektráren východním směrem.

Síťové kodexy nicméně podle Dvořákové zohledňují i oblasti, které svým záběrem výrazně přesahují „pouhou“ povinnost provozovatelů přenosových soustav investovat do rozvoje přenosové soustavy.