ČEPS otevírá dveře novým technologiím | E15.cz

ČEPS otevírá dveře novým technologiím

ZDROJ: ČEPS
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Národní provozovatel páteřní elektroenergetické sítě připravil návrh změn Pravidel provozování přenosové soustavy, kterými chce umožnit zapojení nových technologií a subjektů do řízení přenosové soustavy. Reaguje tak na principiální změny, kterými prochází energetický sektor.

Pravidla provozování přenosové soustavy neboli Kodex PS jsou základním předpisem, který určuje minimální technické, konstrukční a provozní požadavky pro připojení k přenosové soustavě. Zahrnuje rovněž podmínky pro poskytování přenosových služeb a služeb výkonové rovnováhy. Přenosové služby souvisí s přenosem elektřiny mezi výrobci a distributory, pomocí služeb výkonové rovnováhy zase ČEPS udržuje rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektrické energie, což je základním předpokladem bezpečného provozu celé soustavy.

Pro služby výkonové rovnováhy (SVR) se v současné době využívá flexibilita elektráren, tepláren a strany spotřeby, respektive zvyšování či snižování jejich výroby nebo spotřeby na pokyn z dispečinku ČEPS. Provozovatel přenosové soustavy ale již delší dobu testuje možnosti rozšíření trhu se SVR o další subjekty, jako jsou například menší zdroje, bateriové systémy či menší spotřebitelé. Mezi nejvýznamnější inovační projekty tohoto typu, které ČEPS realizuje se svými partnery, patří například Dflex zaměřený na využití agregované flexibility spotřebitelů nebo BAART sloužící k otestování různých provozních režimů velkokapacitní baterie.

Kodex PS počítá s agregátory, velkými bateriemi i menšími zdroji

Se zapojením výše uvedených a pro poskytování SVR již prakticky prověřených technologií počítá i navržená změna části II Kodexu PS. Mezi nejvýznamnější navrhované změny patří rozšíření možností u integrovaného agregátora, další využití technologie bateriových systémů akumulace energie, konkrétně v režimu stand-alone, a snížení kodexových minim pro poskytování SVR. Změny Kodexu PS přispějí k rozšíření portfolia dodavatelů SVR, což by mělo mít pozitivní dopad i na spotřebitele elektřiny.

Probíhá konzultační proces, změny začnou platit 1. ledna 2021

Od 22. 7. do 23. 8. 2020 je návrh změn Kodexu PS zveřejněn na webových stránkách ČEPS k veřejné konzultaci. Po vypořádání případných připomínek bude odeslán na Energetický regulační úřad, který rovněž uspořádá konzultační proces. Teprve po jeho skončení a vypořádání připomínek může dojít ke schválení tohoto dokumentu, který by měl podle návrhu ČEPS vstoupit v platnost 1. ledna příštího roku.

Integrovaný agregátor: subjekt, který využívá flexibilitu od většího počtu výrobců a spotřebitelů a přeměňuje ji do standardních produktů, které pak nabízí na různých trzích s elektřinou či SVR. V podstatě jde o obchodníka s flexibilitou.

Bateriové systémy akumulace energie v režimu stand-alone: samostatně stojící velké bateriové systémy, které se dokážou na povel z dispečinku nabíjet či vybíjet, a tedy vlastně spotřebovávat či „vyrábět“ elektřinu

Snížení kodexových minim pro poskytování SVR: v praxi znamená, že se budou moci certifikovat zařízení s nižším výkonem a následně se účastnit elektronických výběrových řízení na poskytování SVR 

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah