Česko podporuje reformu evropské energetiky, chce ale jistotu dodávek elektřiny

Stožáry vysokého napětí

Stožáry vysokého napětí Zdroj: Blazek Tomas/E15

Česko podporuje snahu Evropské komise a Německa o reformu evropského trhu s elektřinou. Vyplývá to z vyjádření, které poslalo ministerstvo průmyslu a obchodu k návrhům německé Bílé knihy o energetickém trhu a návrhu Evropské komise na změny ve fungování evropské energetiky.

„V principu je to cesta správným směrem. Zatím jde však jen o deklarace. Důležité bude, aby byly přijaty konkrétní kroky, které mezi státy vybudují důvěru, že nadnárodní model energetiky bude spolehlivě fungovat,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiky Pavel Šolc.

Německo a Brusel chtějí, aby se sloučily do jednoho evropské krátkodobé trhy s elektřinou. Na nich bude platit, že nikdo nebude smět omezovat pohyb cen, takže v době špiček a nedostatku kapacit mohou klidně vystřelit na několik set eur za megawatthodinu.

Zároveň obě koncepce chtějí zrušit národní pojetí energetických soustav. Vzniknout mají nadnárodní regiony, v nichž se bude hlídat rovnováha mezi spotřebou a výrobou. Tyto regiony si v případě nedostatku nebo přebytku energie budou navzájem pomáhat. Tento model má provoz energetiky zlevnit, protože nebude třeba budovat v jednotlivých státech zbytečné záložní elektrárny.

Odpovědnost vlád za dodávky elektřiny

Nadnárodní model zatím naráží na skutečnost, že za bezpečnost dodávek elektřiny jsou dlouhodobě odpovědné národní vlády a krátkodobě provozovatelé přenosových soustav. Této zodpovědnosti se nyní zříct nemohou.

„Aby země mohly sdílet odpovědnost za bezpečnost dodávek, musí být jistota, že v případech nouze nikdo neomezí přeshraniční toky elektřiny. Zatím to funguje tak, že když má elektrizační soustava problém, první, co se přeruší, je přeshraniční spolupráce. V zákonech a provozních řádech se proto musí objevit záruka, že se nic takového nesmí stát,“ vysvětluje Šolc.

Dalším z kroků, které nasměrují státy ke sdílení odpovědnosti za bezpečnost dodávek, by měla být integrace nejen krátkodobých trhů s elektřinou, ale také s regulační energií a s podpůrnými službami, které slouží pro zachování rovnováhy v jednotlivých soustavách. „Poslal jsem výzvu náměstkům ministrů západoevropských zemí sdružených v Pentalaterálním energetickém fóru, abychom západoevropské a středoevropské trhy propojili. Pak budeme sdílet i energetickou bezpečnost,“ dodává Šolc.

Sloučení trhů do dvou let

Dokončit propojení trhů s regulační energií a podpůrnými službami lze podle Šolce do dvou let od sloučení krátkodobých trhů s elektřinou. Už teď funguje vzájemné vyrovnávání odchylek v národních soustavách mezi česko-slovenskou zónou a oblastí, do níž patří Německo a jeho sousedé. „To už běží zhruba dva roky. Je to přitom náročnější než propojení trhů s elektřinou,“ ukazuje existující příklady spolupráce Šolc.

Uvedení evropské energetické koncepce do života potrvá podle Šolce pět až deset let. Rychlost reformy bude záležet také na ochotě jednotlivých států řešit konkrétní problémy ve svých soustavách. Typickým příkladem je nutnost posílení severojižních vedení v Německu. Jejich slabá kapacita brání fungování německo-rakouské obchodní zóny a elektřina z Německa do Rakouska se musí dostávat přes polskou a českou přenosovou soustavu, pro které jsou tyto přetoky velkou zátěží.

Stephen Thomas: Volný trh elektřiny je iluze. Nebude fungovat