Ekologové: České jaderné elektrárny větší poruchy nezvládnou | E15.cz

Ekologové: České jaderné elektrárny větší poruchy nezvládnou

Temelín
Temelín
• 
ZDROJ: Sedmicka

ČTK, vrb

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
České jaderné elektrárny Temelín a Dukovany nejsou podle ekologických aktivistů připravené na poruchy, na které nebyly projektované. Uvedl to Dalibor Stráský, pověřenec vlády Horních Rakous pro otázky jaderných zařízení, který takto interpretuje zprávu o zátěžových testech elektráren. Tu na začátku roku předal Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Evropské komisi. Dokument označil české atomové elektrárny za bezpečné. SÚJB závěry ekologů zpochybnila.

„Elektrárny nejsou připravené na nadprojektové poruchy. Mnohé požadované analýzy stále nebyly vypracovány, navrhovaná protiopatření nejsou realistická. Při nejzávažnějších nehodách s tavením paliva je zjištěno, že jsou nezvladatelné a je třeba počítat s uvolněním radioaktivních látek do životního prostředí,“ uvedl Stráský, který zveřejněné zprávy analyzoval.

Zátěžové testy jaderných elektráren podle ekologů simulovaly pouze velmi nepravděpodobné ideální průběhy havárií a výsledky testů byly posléze označeny za průkaz bezpečnosti obou elektráren. Souběh více nepříznivých okolností, například po zemětřesení, prý ale není zpracován. ČEZ i SÚJB údajně nedodržely požadavky na zkoušky, které vydalo Evropské sdružení jaderných regulátorů, kdy měl být vyhodnocen i pád letadla na elektrárnu.

ČEZ a SÚJB dále podle Stráského ve zprávě mystifikují, když tvrdí, že reaktory v Dukovanech jsou opatřeny kontejmentem, tedy ochrannou obálkou. Nic takového v české nejstarší elektrárně není, tvrdí. „Samozřejmě, že reaktory v Dukovanech mají kontejment, který vyhovuje požadavkům. Nemá ale podobu betonového válce s vrchlíkem nebo koule. Je podobné koncepce jako u reaktorů ve Fukušimě, kde velmi pomohl,“ oponovala předsedkyně SÚJB Dana Dránová. Dodala, že při případné havárii umí omezit úniky radioaktivních látek a chrání zařízení i před pádem stíhačky.

Drábová odmítla i další výtky ekologů a pozvala je ke kulatému stolu, který se bude konat na přelomu února a března. Tam mají své analýzy obhájit před odborníky.

Rezervy jsou i v požární bezpečnosti, tvrdí ekologové

Podle ekologů zveřejněné zprávy mimo jiné ukázaly, že základová deska ochranné schránky reaktorů elektrárny Temelín, která se nachází ve výšce 13 metrů, se při nehodě s tavením paliva může zcela protavit už po 24 hodinách od začátku nehody.

Objekty hasičského sboru v obou elektrárnách pak prý nejsou odolné proti zemětřesení, při prvních náznacích zemětřesení má být požární technika z těchto objektů vyvezena. S technikou je ale počítáno při řešení scénářů havárie. Drábová k tomu podotkla, že české jaderné elektrárny stojí v jedněch seismicky nejlepších podmínkách na světě.

„Zprávy o zátěžových testech poukazují na některá závažná rizika - nejsou například zpracovány postupy pro uzavření kontejnmentu v případě totálního výpadku zdrojů v situaci, kdy je kontejnment otevřený nebo chybí záložní prostředky pro odvod tepla z bazénu vyhořelého jaderného paliva v Temelíně,“ řekla novinářům Monika Wittingerová-Machová z Jihočeských matek.

ČEZ: Zlepšení se mohou týkat jen extrémně nepravděpodobných scénářů

Na testech elektráren se zhruba půl roku kromě zástupců ČEZ podíleli i specialisté z Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, pracovníci SÚJB a další odborníci. Testy například posuzovaly, jak se elektrárny vypořádají s extrémními mrazy a vedry. Odborníci zjišťovali, jak se zařízení vyrovnají se zemětřesením, s desetitisíciletou povodní a s extrémními dešti.

„Projekty obou elektráren jsou velmi robustní a s rezervou odolají i extrémním přírodním vlivům,“ uvedl ke zprávě Vladimír Hlavinka, člen představenstva ČEZ. Z výsledků podle něj vyplynuly příležitosti k dalšímu zvýšení odolnosti i vůči extrémně málo pravděpodobným scénářům a nepředvídaným podmínkám.

Třeba posílení bezpečnostních opatření v Temelíně bude představovat zavedení dalšího záložního zdroje elektrického napájení. Posílí se i systém na likvidaci vodíku v ochranné obálce reaktorů, a to i v Dukovanech.

Národní zprávu o jaderných elektrárnách ČR budou mezinárodní experti v rámci Evropské komise několik měsíců posuzovat. Výsledky zátěžových testů všech evropských jaderných elektráren by měla EK oznámit v polovině roku.

Autor: ČTK, vrb

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah