Energetika 4.0 má budoucnost, investujte do ní s UCED a podfondem CREDITAS ENERGY

.

. Zdroj: CREDITAS ASSETS SICAV a.s.

Postupný útlum spalování uhlí a později i plynu, souběžný nástup elektromobility a také virtuálních elektráren. To vše je součástí Energetiky 4.0, na kterou už je připravena skupina UCED. Z jejího potenciálu mohou těžit kvalifikovaní investoři, a to díky CREDITAS ENERGY, podfondu SICAV. Podíl v pěti energetických společnostech je jádrem majetku fondu, který skupinu staví na pozici čtvrtého největšího distributora elektrické energie v ČR. Zhodnocení má pevně daný rozptyl a může dosahovat až 6 % ročně.

Změny v současné energetice povedou k úplnému překreslení její mapy. Jedná se o přechod ze současné klasické centrální energetiky s velkými elektrárnami na novou, decentralizovanou a ekologizovanou energetiku. „Jde například o využívání flexibilních zdrojů výroby elektřiny či tepla, ale také o vytváření virtuálních agregovaných bloků, jejichž součástmi jsou kogenerační jednotky, fotovoltaické elektrárny nebo jiné výrobní zdroje. Do řízení elektrizační soustavy se pak zapojují i spotřebiče – nabíjecí stanice pro elektromobily, elektrokotle, čerpadla, ale i vzduchotechnické a klimatizační systémy. Nedílnou součást řešení tvoří rovněž bateriové systémy a energetické využití vodíku,“ popisuje principy Energetiky 4.0 Richard Holešinský, investiční ředitel skupiny UCED. Skupina staví zejména na špičkových expertech se zkušenostmi a know-how v technologiích i legislativě. Jejím cílem je pozice lídra Energetiky 4.0 v ČR.

Skupina UCED vložila velkou část svých aktiv do podfondu CREDITAS ENERGY, kterému poskytuje také své znalosti a služby. Fond má nyní aktiva v hodnotě téměř miliardy korun a pozici top distributora elektřiny v ČR. Investovat do fondu je možné formou akcií, jejichž cena by měla růst díky zhodnocení aktiv. Nastavení s pevně daným rozptylem růstu hodnoty činí fond atraktivním především pro konzervativní investory.

Cílem CREDITAS ENERGY jsou projekty zásobující energií celistvá území, jako jsou průmyslové podniky, logistická centra, administrativní budovy a rezidenční čtvrti. Do oblasti akvizic budou patřit také poskytovatelé souvisejících služeb. V důsledku cenové regulace je oblast distribuce energie konzervativní.

V dlouhodobém výhledu chce CREDITAS ENERGY díky výnosům z investic dosahovat stabilního zhodnocení. Minimální výnos akcií je stanoven ve výši 5,2 %* p.a. respektive 5,6 %* p.a. dle jednotlivých tříd investičních akcií.

Disclaimer:

CREDITAS ASSETS SICAV a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.

Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15(recepce B), 186 00 Praha 8. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

* Garance minimálního výnosu investičních akcií ve výši 5,2 % p.a. u PIA a 5,6 % p.a. u PPIA, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů Hedging investičních akcií (zakladatelé fondu) ve prospěch držitelů Premium investičních akcií a Premium plus investičních akcií (externí investoři), a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který připadá na Hedging investiční akcie.