EU loni kvůli nelegálnímu tabáku tratila 300 miliard korun | E15.cz

EU loni kvůli nelegálnímu tabáku tratila 300 miliard korun

ilustrační foto
ilustrační foto
• 
ZDROJ: Jan Rasch, Euro E15

kur

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Státy Evropské unie přišly loni kvůli nelegálnímu tabáku o téměř 300 miliard korun. Vyplývá to ze studie KPMG Sunset. Podíl nezdaněných cigaret činil na prodejích celkem 10,5 procenta. Zvyšování cen cigaret tak nutně nevede k vyšším daňovým výběrům.

• V úterý 20. října 2015 to bylo přesně sedm měsíců od 20. května 2016, kdy do české legislativy musí být transponována evropské tabákové směrnice (TPD – Tobacco Products Directive 2014/40/EU)

• Členské státy EU souhrnně získávají z legálních cigaret do rozpočtů ročně výnos přes 90 miliard EUR. Kvůli nelegálním cigaretám, jejichž podíl činil v roce 2014 10,5 %, přišly v daném roce o více než 11 miliard EUR. Zdroje: KPMG Sun Report

• EU bojuje proti nelegálním cigaretám na svém území dlouhodobě, například prostřednictvím organizace OLAF (Europan Anti-Fraud Office) určené pro vyšetřování podvodů a další nelegální činnosti s dopadem na rozpočet EU, resp. členských států.

• Ve smyslu boje proti nelegálním cigaretám je účelem především ochrana příjmů národních rozpočtů, resp. unijního rozpočtu a dále bezpečnostní aspekty.

• Jedním z nástrojů je sledovatelnost a dohledatelnost tabákových výrobků

• Evropská tabáková směrnice (TPD – Tobacco Products Directive) stanovuje požadavky na zavedení tzv. „sledovatelnosti a dohledatelnosti“ (angl. tracking and tracing) tabákových výrobků k 20. květnu 2019 (tj. tři roky od vstupu TPD v platnost).

• Směrnice požaduje po legálních tabákových výrobcích na území EU sledování pohybu jednotlivých krabiček cigaret až na úroveň přímo předcházející prvního maloobchodníka.

• Pro upřesnění konkrétního řešení požadavků TPD musí být nejdříve přijaty implementační akty, tedy prováděcí předpisy. EK však předpokládá jejich schválení až v druhé polovině roku 2017.

• Odhaduje se, že jen zhruba pětina z celkového nelegálního obchodu má původ přímo v EU, opatření „sledovatelnost a dohledatelnost“ požadovaná po legitimních výrobcích tedy budou mít omezený dopad. O to důležitější zůstává definice těchto opatření a jejich uvedení do praxe způsobem, který na straně jedné dopadne na nelegální výrobce a na straně druhé nepoškodí legitimní producenty.
o Jak dne 18. května uvedla na půdě Evropského parlamentu Kristalina Georgieva, evropská komisařka pro rozpočet, největší hrozbou jsou v současnosti cigarety neznámých značek vyráběné mimo území EU se záměrem jejich pašování na unijní trh. Zdroj: Evropský parlament. Tato kategorie, takzvané illicit whites, činí 37,4 % celkového trhu s nelegálními cigaretami. Zdroj: KPMG Sun Report

• Technická řešení „sledování a dohledatelnosti“ tabákových výrobků musí být založena na principu odpovědnosti výrobce za sledování svých výrobků a jeho svobody výběru řešení, a to na základě otevřeného standardu, tak aby byla zajištěna hospodářská soutěž a inovace.

• Legitimní tabákoví výrobci již řadu let úzce spolupracují s Evropskou komisí v zájmu ochrany legálního trhu. Společné dohody zahrnují opatření jako například kontrola distribučního a dodavatelského systému (např. politika „znej svého zákazníka“), sledovatelnost a dohledatelnost výrobků (inspirace pro požadavky TPD), konfiskační platby či omezení nadměrných dodávek. S ohledem na konec platnosti těchto dohod v roce 2016 začala diskuse o prodloužení. Komisařka Georgieva ve svém veřejném slyšení v EP dne 18. května uvedla, že je jednoznačně pro pokračování dohod mimo jiné proto, že od uzavření této dohody došlo k 85 % poklesu nelegálního obchodu. Zdroj: Evropský parlament.

• EK bojuje proti nelegálnímu tabáku také prostřednictvím iniciativy Evropský program pro bezpečnost. Ten si jako jednu ze tří priorit stanovuje boj s organizovaným zločinem například prostřednictvím kroků vedoucích k omezení příjmů organizovaného zločinu, včetně těch pocházejících z nelegálního tabáku. Zdroj: Evropská komise

Autor: kur

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah