Jak PRE pomáhá a reaguje v boji se zákeřným virem Covid-19 | E15.cz

Jak PRE pomáhá a reaguje v boji se zákeřným virem Covid-19

ZDROJ: Pražská energetika
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Zajištění plynulé dodávky elektřiny pro hlavní město Prahu a město Roztoky u Prahy je pro Pražskou energetiku (PRE) v současnosti stále jednoznačnou prioritou. Proto vedení PRE už 16. března rozhodlo o přijetí mimořádných  preventivních opatření v rámci boje proti šíření koronaviru. Opatření okamžitě vstoupila v platnost a jsou průběžně aktualizována v závislosti na vývoji situace.

O energii je postaráno

Pro zajištění bezproblémového překlenutí nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR PRE omezila plánované odstávky elektřiny z důvodu údržby a plánovacích prací na zařízení distribuční soustavy na území hl. m. Prahy a Roztok u Prahy pouze na nezbytně nutnou dobu. Pracovní čety vyjíždějí k zásahům v energetické síti ze svých domovů, montéři z preventivních důvodů nejsou soustředěni v jednom centru. PRE také přerušila a odložila odečty elektroměrů, aby eliminovala návštěvy pracovníků odečtové služby v domech a bytech zákazníků. 

Současně PRE vychází vstříc těm odběratelům, kteří se vlivem nouzového stavu dostávají do obtížné situace, a zároveň slibuje, že v těchto případech nebude docházet k odpojení elektřiny. Řešení bude možné později za příznivější situace formou splátkových kalendářů čí odložení plateb. Takových případů řeší PRE desítky denně.  Došlo také k pozastavení montáží elektroměrů do nových odběrných míst s výjimkou veřejně přístupných prostor.

Montéři Poruchové služby PRE před výjezdem Autor: Pražská energetika

Máte dotaz? Využijte tyto kontakty

V rámci opatření chránících zdraví zákazníků i zaměstnanců byla uzavřena všechna kontaktní místa, kde obvykle probíhá významný styk s veřejností. Jde zejména o obchodní kanceláře, o prodejnu Centra energetických služeb, o prodejnu elektroměrů a o další kontaktní místa. Nicméně vyřizování požadavků zákazníků je nadále možné především:

  • telefonicky zdarma pomocí Zákaznické linky PRE - tel.: 800 550 055
  • on-line pomocí Zákaznického portálu Moje PRE
  • on-line vyplněním kontaktního formuláře na www.pre.cz/kontakt
  • on-line pomocí „chatu“ na webových stránkách www.pre.cz

Tímto způsobem lze vyřídit prakticky všechny obvyklé zákaznické požadavky. Pro zajištění této neosobní komunikace PRE posilují příslušná pracoviště zaměstnanci právě uzavřených přepážek obchodních kanceláří.

PRE pomáhá

PRE si je současně vědoma svého postavení a své nezastupitelné role v regionu hlavního města Prahy, a proto se rozhodla finančně pomoci tam, kde to momentálně bylo nejvíc potřeba. Finanční prostředky tak pomohou v Domově seniorů v pražské Michli, který se stal jedním z nejpostiženějších seniorských domovů korovinovou nákazou v celé ČR. Obdobným způsobem putují peníze od PRE do Nadace Kapka naděje, která za ně pořídí ochranné pomůcky pro 45 českých nemocnic. PRE se bude  podílet i na pořízení a instalaci klimatizačních jednotek do 13 pokojů pro pacienty a sestry Nemocnice na Bulovce  na oddělení JIP kliniky, kde se starají právě o pacienty s Covid-19. Další peníze na pomoc poputují do Thomayerovy nemocnice v Praze Krči a také některým kulturním institucím, které ochromila současná pandemie.

Předání finančního daru pro nadaci Kapka naděje využila i TV prima ve svém charitativním přímém přenosu 11. dubna s moderátorem L. Boučkem. Autor: Pražská energetika

Mezi další z preventivních opatření chránících zdraví zákazníků i zaměstnanců PRE lze uvést například omezení osobních návštěv obchodních zástupců u odběratelů elektřiny a plynu i obchodních zástupců u odběratelů energetických služeb. Výrazně PRE omezila přístup externích dodavatelů na pracoviště Skupiny PRE a realizuje se celá řada dalších opatření k zajištění bezproblémového provozu včetně například rozdělení pracovních kolektivů do směn a přidělení ochranných pomůcek, roušek a desinfekcí na silně exponovaná pracoviště, do aut technických čet a ke vstupům do objektů PRE.

Vývoj situace v celé ČR pozorně sledujeme a jsme připraveni přijmout další preventivní opatření, která však nesmí ohrozit plynulou dodávku elektřiny do domácností, firem a instituce v hlavním městě Praze.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah