Josef Středula: Z ceny mého obleku by horník nevyžil ani týden | e15.cz

Josef Středula: Z ceny mého obleku by horník nevyžil ani týden

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Odborářů sice není v Česku tolik, kolik bývalo, ale jejich hlas je slyšet. A poté, co loni rozvířili veřejnou hladinu heslem „Konec levné práce“, nehodlají polevit.

Tlak na růst mezd už má dílčí výsledky a předseda ČMKOS Josef Středula se chlubí, že odborům za poslední rok také
odborům přibylo přes třináct tisíc nových členů.
Takto odpovídal na dotazy čtenářů E15.cz

Co si myslíte o minimální mzdě pane Středulo? Pokud ji zvýšíme, nebude potom pro zaměstnavatele jednodušší spoustu lidí propustit (zaměstnance s nízkou kvalifikací), případně je nahradit strojem a automatizovaným provozem? Nebude mít zvýšení minimální mzdy opačný efekt a to zvýšení nezaměstnanosti? Díky.

Nepodléhejte prosím omílaným klišé, že minimální mzda je příčinou zvyšování nezaměstnanosti. Tato teoretická poučka neplati: za osm let Topolánkovy a Nečasovy vlády, kdy byla minimální mzda zmrazena, jsme měli rekordní nezaměstnanost. Nyní, když se pravidelně valorizuje, jsme naopak na rekordní zaměstnanosti. Nezaměstnanost máme jednu z nejnižších v EU.

Dobrý den, plánuje se v brzké době změna zákona o sl.poměru příslušníků bezp. sborů 361/2003?

Ano, plánuje, již bylo ukončeno připomínkové řízení a ČMKOS uplatnila zásadní přiipomínky, například nesouhlasíme se zavedením zkušební doby apod.

Jsem příslušník VSČR přes 10 let,můj os. příplatek je 0 Kč aniž bych byl jakkoliv kázeňsky trestán. Podobně jsou na tom i kolegové kteří mají po 20 letech 200 korun. Máme šanci se na někoho obrátit, aby se tato situace zlepšila a neslyšeli jsme pořád dokola, že se jedná o nenárokovou složku? V případě změny zákona přimluvíte se za příslušníky, aby tento systém odměňování byl upraven tabulkově? Podobný trend se vyskytuje v přerozdělování odměn. Děkuji za odpověď, pprap. Hanzel.

Jste-li odborově organizován, obraťte se prosím na příslušný odborový svaz, ten nepůsobí v rámci struktur ČMKOS. Pokud nejste členem odborů, přímo se obraťte na VS ČR, doporučuji písemně.

Vnímáte, že svými návrhy a hlavně rétorikou jdete proti podnikatelům kteří vytváří pracovní místa. Namísto usnadnění zjednodušení podnikání vytváříte bariéry. Co mne vadí nejvíc je rétorika proti podnikům. U nás v podniku vytváříme nadstandardní prostředí abychom si udrželi schopné lidi. Chápete potíže podnikatelů?

Velmi oceňuji, že si takto vážíte svých zaměstnanců, takový přístup ale nebývá pravidlem ve všech podnicích. Mantru o snižování konkurenceschopnosti české ekonomiky posloucháme dlouho. Všechny vlády za posledních 25 let vycházeli podnikání maximálně vstříc. A výsledek? ČR jako jedna z průmyslově nejvyspělejších zemí v EU má jedny z nejnižších mezd. Dokonce máme už nižší mzdy než Slovensko, Estonsko a další. To je důsledek politiky levné práce. Nelze přece donekonečna extrémně levnou prací dávat „konkurenční“ transfuzi podnikům. Jak je možné, že nejvíce konkurenceschopná ekonomika světa – německá – má také nejvyšší mzdy? Odbory nevytvářejí žádné bariéry podnikání, na jednání tripartity vznesly řadu podnětných návrhů na podporu podnikání.

Dobrý den, máte nějaké informace o návrhu zavedení trestnosti neplacení faktur ve stanovené lhůtě? Popř. proč se toto doposud nikde nediskutovalo, přičemž je to podle mě naprostý základ finanční morálky. Zavádění elektronicky evidované tržby nebo jiné podivnosti neřeší situaci, kdy je živnostník někdy i v druhotné platební neschopnosti díky různým podvodníkům nebo jen chytrákům? Děkuji za odpověď. Petr, Olomouc

Neplacení faktur po době splatnosti nemůže být trestním činem. Vítáme vznik databáze dlužníků, ale kdyby se věřitel mohl účinněji domáhat svých práv vůči dlužníkovi, nemuseli bychom být dnes svědky kauzy OKD. Druhotná platební neschopnost také bohužel přináší nevyplácení mezd, což odbory v minulosti vedlo k iniciování zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Mám jednu ženu a jsem normální pracující občan, který má 3 vysokoškolačky + 2 středoškoláky. Tito studenti jsou velmi pilní a jistě této společnosti vrátí její investice. Jedna dcera bude příští rok ing. v IT, další dcera bude mít Bc. ruský jazyk+IT, třetí dcera za rok Bc.zahradní architekt. Jak nám pomůžete překonat náš napjatý rodinný rozpočet a jak lobujete za rodinu do budoucna? Slibů už bylo dost. Děkujeme.

Za rodiny lobujeme tak, aby zaměstnanci brali vyšší mzdy, o tom je i naše kampaň Konec levné práce.

Dobrý den, toto zaměstnavatel neplní: rozvržení pracovní doby je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací, pokud u zaměstnavatele působí. Rozvržení pracovní doby nesmí být v rozporu s hledisky bezpečné a zdraví neohrožující práce. I když jsou mnozí zaměstnavatelé toho názoru, že pokud zaměstnanec v práci nezemřel vyčerpáním, jsou zde stále mezery v efektivitě práce a proto zaměstnavatel neustále snižuje stavy zaměstnanců a co víc ruší některá pracovní zařazení a tzv.přehazuje pracovní náplň zrušených pozic na to málo zaměstnanců kteří zůstali, vydrželi! Jedná se o domov seniorů v Praze. Co dělat? Kam se obrátit? Děkuji za odpověď.

Pokud u vás nepůsobí odborová organizace, která by mohla s příslušným odborovým svazem pomoci problém řešit, obraťte se na místně příslušný Státní úřad inspekce práce. Bohužel takové případy řešíme často, jde o neseriózní přístup k zaměstnancům a doporučuji , pokud u vás odbory nejsou, založení odborové organizace a zahájení kolektivního vyjednávání.

Jednotlivé odborové organizace mají v podnicích různou sílu i vyjednávací pozici. Snažíte se nějak pomoci těm, kde například rozdíl v zisku podniku a zvyšování mezd v podniku je v silném nepoměru k ostatním v oboru? Pokud ano, jak?

Aby rozpor mezi ziskem a prací, tedy mzdami, byl co nejmenší, je náplní pro kolektivní vyjednávání. Pokud jde o nepoměr v oborech, k řešení tohoto problému slouží nástroj tzv. vyšších kolektivních smluv, které jsou uzavírány pro jednotlivé obory a jejich závaznost je rozšiřována na podniky stejného odvětví. Je to velmi účinný nástroj proti sociálnímu dumpingu. Rozšiřování těchto kolektivních smluv je v kompetenci ministerstva práce.

Dobrý den pane Středulo, já bych se chtěl zeptat, jak se stavíte k dlouhodobě nezaměstnaným ze znevýhodněných skupin, kteří mají vzdělání, praxi i ochotu pracovat, ale které firmy bojkotují a dávají přednost mladým absolventům nebo dovezeným zahraničním pracovníkům. Já sám patřím do této skupiny, se svým vysokoškolským technickým vzděláním a 15letou praxí a můžu říct, že nyní v mém věku 53 let je bojkot takových zájemců o práci jako já systémový hromadný problém. Podle mého názoru stát tím bojkotem, nuceným nezaměstnáváním těchto lidí, přichází ročně až o 10 - 20 miliard Kč příjmu, který by se dal jinak využít buď na dotace nebo na snižování odvodů a tím zvyšování mezd. Děkuji. Radim Polášek Kopřivnice.

Velmi děkuji za váš názor, my totiž neustále slýcháváme od našich zaměstnavatelských reprezentací, že naprosto nedostatkovým zaměstnancem, je právě člověk s vaším profilem vzděláním a praxí. Vaše zkušenost mne utvrzuje v přesvědčení, že se tady hraje s „extrémním nedostatkem především technicky vzdělaných zaměstnanců“ velmi nekalá hra. Záměr je asi jednoznačný, pod pláštíkem tzv. nedostatku pracovních sil, dovést co nejlacinější pracovní sílu ze zahraničí. ČMKOS již několikrát vyzvala vládu i podnikatele, aby před kladením těchto požadavků byla důkladně prověřena databáze nezaměstnaných registrovaných na ÚP. Je na pováženou, že právě ve vašem regionu není pro tuto vaši kvalifikaci uplatnění.

Dobrý den, bylo by průchodné zvýšit hladinu nejnižších důchodů na 8500 jako minimum pro zajištění důstojného stáří? Není zde porušována ústava,zaručující důstojné stáří.Pěkný den a hodně selského rozumu.

Plně chápu váš názor, ČMKOS je nespokojena s výší důchodů, jako jediného zdroje příjmu. Nicméně je třeba velmi důrazně vyřešit jeden vážný problém, ke kterému v oblasti důchodového pojištění došlo. Nejednotné placení na důchod mezi zaměstnanci a OSVČ. Důchodový systém je třeba udržet na silném solidárním principu. Nikdo si však nemůže myslet, že za minimální platby do systému bude dostávat vysoké plnění. Stanovení minimálního důchodu v tomto prostředí není možné, protože by dál fakticky podporovalo nerovnost v platbě důchodového pojištění. Jednoduše řečeno solidarita by spočívala ještě více na platbách od zaměstnanců. Současná vláda se snaží napravit nedůstojnou situaci důchodců, aby ti s nejnižšími důchody nemuseli žádat o nejrůznější sociální dávky. Odbory neustále upozorňují na skutečnost, že ve srovnání s 1.1.1989 jsou současné reálné důchody vyšší pouze o 11 procent.

Automatizace a zavádění nových technologií znamená propouštění méně kvalifikovaných pracovníků a zvyšování produktivity. Jak se vy díváte na tuto problematiku?

Máte pravdu, řada profesí zmizí, jiné se vytvoří. Tak tomu bylo vždy, to je přirozený technický pokrok a vývoj. Otázka je, aby nyní , kdy hovoříme o tzv. 4. průmyslové revoluci, pro niž se už vžilo označení Průmysl 4.0, nezmizelo mnohonásobně více pracovních, než se vytvoří . Další otázka zní jakou kvalitu tato etapa průmyslové revoluce vyvolá? Bude současný společenský systém schopen tuto zásadní otázku vyřešit? ČMKOS považuje za zásadní otázku, jak se vypořádat s tím, že z pracovního procesu vypadne velké množství lidí, nebudou mít příjem. Jedna ze studií hovoří o tom, že v ČR může být v průmyslu bylo ohroženo až 52 % pracovních míst. Proto požadujeme diskusi na téma Společnost 4.0. Vnímáme, že 4. průmyslová revoluce přinese mnohem více zásadnějších změn než se zatím hovoří.

Pracoval byste manuálně za 15 000 hrubého?

Kdybych musel, tak asi ano, ale snažil bych se z této situace najít příznivější východisko.

Kolik měsíců by žil horník OKD z ceny Vašeho obleku?

Budete se divit, ale z mého obleku by horník žil při svém platu jen několik dnů, nepřežil by týden. Jsem pyšný na to, že mohu nosit oblek, který šije v ČR česká firma a soudě podle vaší otázky se vám líbí.

Dobrý den. Bude vedení odborů dělat něco, případně co konkrétně, pro zlepšení přístupu svých příznivců k práci, efektivitě a zodpovědnosti za fungování organizace, ve které pracují? Nároky lidí jsou legitimní a oprávněné pouze za předpokladu reálně vyváženého vztahu. V posledním období je trend pouze nárokovat, což ve svém důsledku uškodí trvalému rozvoji a i samotným odborářům. Vladimír Bohunský

Za to, jak lidé pracují, je jednoznačně odpovědný management podniku, od toho jsou řídící pracovníci, oni jsou zodpovědní za to jak lidé pracují. Odbory se drží zásady, že chrání dobrého zaměstnance před neseriozním zaměstnavatelem a naopak slušného zaměstnavatele před neseriozním zaměstnancem. Umím si také představit, že by v ČR byl aplikován systém tzv. spolurozhodování, jaký je běžný a velmi se osvědčil v Německu.

Vážený pane Středulo, byť zaměstnanec společnosti se silnými odbory, v odborech z přesvědčení nejsem. Přesto by mne zajímalo, jestli vůbec, kdy a jak budete bojovat za zjednodušení podnikání v ČR? Protože jen podnikatelé, kteří vydělávají peníze se mohou o své zisky podělit se zaměstnanci. V dnešní době regulací a daní na všechno je vydělat peníze stále těžší. Děkuji za odpověď, Michal Štětka

Překvapuje mě váš dotaz, protože pokud by byla pravda, jak tvrdíte, že „jen podnikatelé vydělávají peníze“, proč by tedy měli nějaké zaměstnance vůbec mít. Je to asi trochu jinak. Mohu vás ubezpečit, že za „zjednodušení „ podnikatelského prostředí, které by pro zaměstnavatele mělo například znamenat propuštění člověka, kdykoliv se mu znelíbí nebo placení co nejmenších daní a pojistného, nízké mzdy či volný dovoz laciných zaměstnanců ze zahraničí, tak takové prostředí odbory opravdu podporovat nebudou. Seriozní zaměstnávání a seriozní podnikání je klíčem k sociálně – tržní ekonomice.

Rád bych se Vás zeptal, zda se nadále hodláte věnovat odborové práci, nebo jen hrajete divadlo, abyste se dostal do politiky. Asi tak, jako v minulosti Falbr, Zavadil, Štěch. Jsem levicový volič, ale odbory bych zrušil. Děkuji za odpověď. František Mach, Kralupy

Odbory nevymyslel žádný politik ani politická strana, lidé práce se sdružili, aby mohli lépe hájit proti silnější straně své zájmy. Všude v zahraničí jsou odboráři v politice, vnímají to jako zastání právě zaměstnaneckých zájmů. Ostatně R. Falbra a M. Štěcha vyzval ke vstupu do politiky při prvních volbách do Senátu ČR přímo Václav Havel, který si přál, aby horní komora nebyla jen kolbištěm politických stran, ale odrážela občanskou společnost. Předpokládám, že v demokratické společnosti člen odborů má stejná práva jako lékař, televizní moderátor, knihovnice, a že tudíž mohou volit a být voleni. Jakýkoliv náznak opaku považuji za omezování ústavních práv. Navíc si myslím, že hlas zaměstnanců (je jich 4 miliony) má mít v médiích i v politice prostor. Vyváženost hlasů je pojistkou demokracie. Vaši výzvu ke zrušení odborů považuji pane Machu jako velmi nebezpečný signál k nastolování nedemokratických poměrů.

Což takhle zrušit odbory a stravenky? Není už v dnešní době oboje poněkud archaické? A nespravedlivé, zvýhodňující jednu skupinu obyvatel před ostatními. Odbory brzdí rozvoj pracovního trhu a svými tlaky na zvyšování mzdových limitů snižují počet pracovních míst, čímž omezují růst HDP a konkurenceschopnost ČR. Takže díky odborům bude nakonec hrstka vyvolených, resp. přeživších mít skvělé vysoké platy, zatímco davy ostatních budou chodit na úřad práce nebo pro dávky v nezaměstnanosti, jelikož jejich původní výroba už dávno bude přesunutá do zemí, kde zůstaly platy na tržní úrovni. Tak to vidím já (Ing. Hynek Střelka, Turnov)

Vidíte to velmi podivnou, pokřivenou optikou, naopak pokud díky odborům rostou reálné mzdy, což se děje, tedy skutečná koupěschopnost zaměstnanců, co si mohou za své mzdy koupit, velmi významně to ovlivňuje růst HDP. Teď aktuálně spotřeba domácností představuje více než padesát procent hrubého domácího produktu. Tady vidíte, jak významně růst mezd podporuje růst české ekonomiky. Navíc máme nejnižší nezaměstnanost v EU. Mohu vás ujistit, že budu dělat vše pro to, aby odbory, které založili naši předci, zde byly hodně dlouho po mě i po vás.

Dobrý den pane Středulo,jak dlouho ještě budete podporovat politiku ČSSD? Ministr pro lidská práva je občanem USA a jak jistě víte,tak občan USA musí hájit zájmy USA a pokud tak nekoná, tak zrazuje svoji vlast a tou je u něj USA. To jste opravdu splachovací. Šmíd L.,Vinařice

Nic nebrání žádné politické straně, aby si do svých programů zakotvila nejen formální ale skutečnou podporu postavení zaměstnanců. Pokud tomu tak bude, získají i ony náš zájem.

Dobrý den pane Středulo, kdy bude ze zákona 5 týdnů dovolené a pracovní týden 4 dny? Díky Michal

Hezký den i Vám. V novele zákoníku práce, kterou nyní začne projednávat poslanecká sněmovna požadujeme aby také zaměstnanci podnikatelské sféry měli 5 týdnů dovolené. Podle průzkumu většina zaměstnavatelů už pátý týden poskytuje, jen 25 procent zaměstnanců tuto výhodu nemá. Proto požadujeme uzákonění pátého týdne dovolené pro všechny.

Kdy plánujete přechod z vedení odborů, do celostátní politiky, jako vaši předchůdci? Dostal jste již oficiální nabídku?

V celostátní politice jako předseda ČMKOS se pohybuji, působím, ale pokud si myslíte, že můžeme být lepší než někteří politici, můžete mě navrhnout.

Vážený pane Středulo, jaká je vaše odborná kvalifikace k usuzování, zda podnikatelé unesou nebo neunesou vyšší mzdové náklady svých zaměstnanců? Samotní podnikatelé si musí své zakázky získávat bez jakékoli pomoci, musí zajišťovat pracovní prostředí pro zaměstnance a ve chvíli, kdy se ekonomice nedaří jim nikdo nepomůže. Z jakého důvodu jim chcete z nějaké "vyšší moci" nařizovat co mají dělat, neměli by si vlastní pracovní podmínky vymoci jednotliví zaměstnanci? Zkoušel jste Vy nebo nějací Vaši kolegové podnikat a zjistit, co všechno to obnáší? S pozdravem J.C.

Ujišťuji vás, že odborná kvalifikace moje i mých spolupracovníků a expertů je dostatečná.

Dobrý den, chtěl bych se Vás zeptat, jaký má ČMKOS plán, na zastavení úbytku členů a vlivu odborů v naší zemi. Děkuji Vám za odpověď.

Hezký den, rok vedeme kampaň Konec Levné práce, za poslední rok vzniklo přes 100 nových odborových organizací a přibylo 13 tisíc nových členů. To je násobně více než počet členů některé parlamentní strany. Celkový počet 300 tisíc členů jen v rámci ČMKOS je velmi slušné číslo.

V Česku pracuje hodně lidí ze Slovenska, Ukrajiny, Polska a dalších zemí. Neujíždí odborům trochu vlak, když se je nepokouší organizovat a zaměřují se jen na občany ČR?

Pokud tito lidé mají postavení zaměstnance, není problém a mohou a leckde i jsou členy odborů. Je to jejich volba. Vydávali jsme pro ně například i různé jazykové verze pracovněprávního desatera v ČR. Většina z nich jsou však agenturní zaměstnanci a těm, některé pracovní agentury zakazují (v rozporu s Ústavou) vstup do odborů. Poku zjistíme konkrétní případy kontaktujeme Státní úřad inspekce práce.

Odbory by měly být apolitické a měli by pomáhat pracujícím. Současně bych řekl že u vás jde jen o předstírání nějaké činnosti a to dosti odtržené od reality a mnohdy s nereálným záměrem. Jsem přesvědčen že důležitější je pro vás zachování si této mnohdy nesmyslné a pro vás dobře placené práce. Proč vaši pohlaváři končí pod taktovkou jiných politických stran v senátu, sněmovně a europoslanectví kde nemají již absolutně žádné výsledky. Nepotrvrzuje to jen, že vaše organizace parazituje na socialistickém/komunistickém učení o vaší potřebě? Kdy se stanete otevřenou a transparentní organizací pro všechny pracující a otevřete vaše karty i s financováním? Prosím obecné nic neříkající formulace vynechte. S pozdravem Ševčík

Odbory nemohou být apolitické, pokud jste myslel nadstranické, pak ano. Respektujeme tuto zásadu, jednáme se všemi politickými stranami. Je škoda, že jste se více neinformoval o tom, kdo z politiků vzešel z řad odborů a dodnes je stále velmi aktivní v politice, jde o velmi známá jména z pravicových parlamentních stran. Členy odborů byli a jsou lidé bez ohledu na politickou příslušnost. Jen pro vaše osvěžení historie, odbory nejsou výplodem socialistického učení, vznikly v době, kdy se lidé začali sdružovat na principu solidarity, aby dosáhli zkrácení pracovní doby a důstojných pracovních podmínek. Odbory za minulého režimu, nebyly autentické odbory, nesměly stávkovat ani kolektivně vyjednávat.

Dobrý den, pracujete na zvětšování členské základny?? Jaké benefity pro členství má běžný zaměstnanec, resp. jak lákáte nové členy? Díky

Myslím, že nejlepším benefitem je fakt, že ve firmách, kde působí odbory jsou v průměru za rok mzdy o 45 200 korun vyšší než ve firmách bez odborů. A to ještě v těchto firmách mají zaměstnanci o týden kratší pracovní dobu za rok.

Dobrý den pane předsedo, díky Vám dochází, důvodně a správně, k obnově vážnosti "odborů", díky za všechny. Neuvažují "odbory" o iniciování, nebo podobnou formu aktivity, vzniku politického "uskupení", subjektu? Potenciál "odborů" je, ač dosud nedostatečně využívaný, obrovský, a "naše" dosavadní politické scéna si kompetentního, potentního "soupeře" velmi, velmi žádá, respektive nutně potřebuje. Ku prospěchu občanů i politické scény samotné. Zdraví, další dobré aktivní dny přeje Ing. Rostislav Plaček.

Hezký den, neuvažujeme, máme plné ruce práce s kampaní Konec levné práce a tu chceme dovést ke zdárnému výsledku.

Neberete jako totální selhání odborů fakt, že i po 27 let po revoluci u nás lidé pracují za 1/4 plat než by za tu samou práci dostali v Německu/Rakousku, zatímco životní náklady jsou již vyrovnané?

Jako selhání bych to bral, kdyby naše odbory měly obdobně jako v Německu právo spolurozhodovat. České odbory nikdy nesouhlasily s vývojem mezd, jakékoliv aktivity odborů za vyšší platy a mzdy, stávky i stávkové pohotovosti byly v médiích v minulosti odsuzovány. Bez vlivu odborů a kolektivních smluv a zvyšování minimální mzdy by byly mzdy v ČR ve srovnání se Slovenskem až o 25 procent nižší.

Vaše předchůdce Richarda Falbra, Milana Štěcha i Jaroslava Zavadila katapultovalo šéfodboraření do politiky. Kam zamíříte vy? Senát, europarlament? Nebo budete první, kdo se do politiky nepustí? (ocenil bych jasnou a jednoznačnou, nikoli vyhýbavou odpověď) Zdeněk

Mám před sebou ještě 15 let aktivního života a měl bych seriozně říci co budu dělat? Věřím, že i vy si vaše představy necháváte pro sebe. Práce v odborech mě naplňuje, byl jsem demokraticky zvolen a velmi rád bych pokračoval. Nikdy nevíte, co budete dělat za deset let, ani já to upřímně nevím.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah