Ministr Chalupa průzkumné vrty na Karvinsku zamítl

zplynování uhlí - ilustrační foto

zplynování uhlí - ilustrační foto

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa zrušil rozhodnutí o stanovení průzkumného území pro těžbu uhlí zplyňováním na Karvinsku. Žádost podle něj nebyla v první instanci dostatečně posouzena. ČTK to dnes sdělil mluvčí ministerstva Matyáš Vitík. Náměstek karvinského primátora Dalibor Závacký rozhodnutí uvítal. Společnost Wildhorse Energy CZ informaci přijala s politováním.

Australská firma chystá zkušební vrty, aby zjistila , zda by se v oblasti dalo těžit uhlí zplyňováním. S rozhodnutím ministerstva nesouhlasily Karviná, Dětmarovice a Petrovice u Karviné, jichž by se průzkum týkal, a podaly proti němu na konci loňského roku rozklad. Ministr jim nyní vyhověl a vrátil žádost prvoinstančním orgánům k novému projednání. Reakci firmy zjišťujeme.

„Dospěl jsem k závěru, že v první instanci nebyla žádost dostatečně posouzena v souladu se všemi podmínkami geologického zákona. Zejména nebylo dostatečně posouzeno, zda v daném případě neexistuje další veřejný zájem, který převyšuje zájem státu na navrhovaném průzkumu a následném případném využití ložiska,“ uvedl Chalupa.

„Jednoznačně rozhodnutí ministra vítáme a doufáme, že krajské pracoviště MŽP už nerozhodne jinak,“ uvedl karvinský náměstek Závacký. „Od počátku jsme byli zásadně proti průzkumným vrtům, protože by zasáhly hustě obydlená území, kde nehodláme povolit těžbu uhlí žádnými způsoby. U nás by se to týkalo části Hranice, kde žije třetina obyvatel města,“ řekl.

Tato metoda těžby uhlí s sebou podle něj nese mnohem větší devastaci území než obvyklá hlubinná těžba a nepřináší žádný pozitivní efekt: nijak nepřispěje k zaměstnanosti, krajina vypadá jako ropné pole a poklesy půdy jsou po vytěžení prakticky okamžité a obrovské. „Nic takového nechceme dovolit ani v počátcích,“ uvedl Závacký.

Prokurista společnosti Wildhorse Energy CZ Roman Rácz uvedl, že firma všechny zákonné požadavky naplnila v souladu s geologickým zákonem i správním řádem. „S důvody, které ministr Chalupa uvedl, nelze souhlasit a považuji je za účelově vykonstruované, poněvadž ministr jako odvolací orgán vyhověl opožděně uplatněným námitkám odvolatelů, a to, podle našeho názoru, s cílem zastavit řízení nebo zamítnout žádost o stanovení průzkumného území Dětmarovice - Petrovice,“ uvedl Rácz.

Firma je připravena dodat veškeré možné informace o svých záměrech, které by prokázaly, že stanovení průzkumného území není v rozporu s veřejným zájmem. „Společnost Wildhorse Energy CZ opětovně vyzývá představitele vedení ústředních orgánů státní správy, aby k otázkám stanovování průzkumných území činili informovaná a racionální rozhodnutí, která budou oproštěna od emotivních vlivů,“ uvedl za firmu Martin Štoll.

Metoda zpracování uhlí na principu podzemního zplynování je podle něj v současné době technologií, která je oproti klasickému způsobu těžby nesrovnatelně přijatelnější z hlediska ochrany životního prostředí. Kromě toho umožňuje vydobytí zásob, které jsou klasickými metodami prakticky nedobyvatelné.

Stanovení průzkumného území mělo platit na sedm let. V první etapě by se analyzovaly informace z už provedených průzkumů. Pokud by nebyly dostatečné, udělal by se jeden nebo několik průzkumných vrtů. Po ukončení průzkumu by musely být případné vrty zlikvidovány a všechny využívané pozemky uvedeny do původního stavu.