Návrh nových cenových pravidel pro teplárny budí rozpaky

Komíny hodonínské elektrárny

Komíny hodonínské elektrárny Zdroj: Mlada fronta

Hospodářská komora se postavila za teplárny při přípravě cenového rozhodnutí, kterým Energetický regulační úřad (ERÚ) stanoví pravidla pro počítání ceny tepla na příští rok. Komora navrhuje, stejně jako teplárny, vypustit tři největší změny, které chce ERÚ letos do pravidel prosadit.

Jde o ustanovení, že do kalkulace regulované ceny lze započítat jen náklady na palivo odpovídající nejvýhodnější nabídce na trhu. Komoře se nelíbí ani nápad, že by teplárny nemohly do ceny započítat ziskovou marži od dodavatelů, s nimiž jsou majetkově propojeni. Kontroverzní je také stanovení nejvyšší povolené výnosnosti kapitálu.

„Cílem změn v cenovém rozhodnutí je optimalizovat výši nákladů na výrobu a rozvod tepelné energie, mezi kterými nejvýznamnějším nákladem je nákup paliva, omezit možnost zneužívat postavení firem ve skupině a upřesnit zisk, který je možné promítnout ve věcně usměrňované ceně tepelné energie,“ vysvětluje záměr ERÚ jeho mluvčí Jiří Chvojka.

„Ceny paliv a energií se každý den mění. S ohledem na počet subjektů oprávněných k prodeji paliv a energií si nedovedeme představit, jak bude úřad kontrolovat, že byla vybrána nejvýhodnější nabídka. Požadavek úřadu může být naplněn pouze určením jím vybraného dodavatele nebo návratem k ceníkovým cenám platným pro všechny dodavatele,“ tvrdí v připomínkách zaslaných energetickému úřadu Hospodářská komora.

Diskutabilní je podle připomínek komory také ustanovení o tom, že poskytnutí služeb, či dodávka zboží nebo výrobku mezi osobami spojenými nesmí obsahovat zisk. Tito dodavatelé by byli znevýhodněni oproti těm, kteří by do okruhu majetkově propojených osob nespadali.

Komora: ERÚ by tady regulovat neměl

„Cena všech produktů podnikajících subjektů zpravidla zisk obsahuje, a i když je takový subjekt spojenou osobou dle definice zákona o dani z příjmu právnických osob, má zajisté svá pravidla hospodaření a není běžné, že svůj kalkulovaný zisk získá od dodavatele tepelné energie jako spojené osoby jiným způsobem. Energetický regulační úřad by neměl regulovat tvorbu cen v organizaci, která sama regulaci nepodléhá,“ dodává Hospodářská komora.

Podle právních analýz Teplárenského sdružení ČR by mohl zákaz započítání zisku dodavatelů do regulovaných cen elektřiny narazit na rozpor s daňovými zákony. Firmy ve skupině, které by nevykazovaly přiměřený zisk, by se mohly stát terčem kontrol finančních úřadů.

Komplikací pro teplárny by mohlo být i v návrhu cenového výměru málo konkrétní stanovení maximální výše výnosnosti aktiv používaných pro výrobu a rozvod tepla. Poměr přiměřeného zisku a hodnoty provozních aktiv by neměl přesáhnout 7,7 procenta.

„To znamená, že v případě, že provozní aktiva budou odepsána, nemůže teplárna tvořit žádný zisk. V zisku mají být od roku 2013 též obsaženy prostředky na získání financování investic. Kde tedy tyto prostředky dodavatel TE získá?“ ptá se Hospodářská komora regulačního úřadu.

Jde o míru ziskovosti

Teplárenské sdružení ve svých připomínkách navíc argumentuje, že teplárny si míru ziskovosti stanovují jako průměr za dobu životnosti zařízení. Po pořízení, kdy je zůstatková hodnota aktiv vysoká, je míra zisku nízká a postupně roste, jak se majetek odepisuje. To je případ zejména zařízení pro vlastní výrobu tepla.

„Výnosnost 7,7 procenta ze zůstatkové ceny provozních aktiv pro výrobu a rozvod tepelné energie vychází z dlouhodobě vykazovaných hodnot v regulačních výkazech v teplárenství při vyloučení záporných a nulových hodnot. Ze stanovené výnosnosti provozních aktiv se určí možná výše zisku v rámci jedné cenové lokality,“ říká Jiří Chvojka, mluvčí ERÚ.

ERÚ nyní připomínky vyhodnotí. Cenové rozhodnutí vydá nejpozději do 30. listopadu. Chvojka i zástupci tepláren nicméně předpokládají, že nová pravidla v navržené podobě plošně teplo příští rok nezlevní.