Německo otevírá svou podporu obnovitelných zdrojů dalším zemím | E15.cz

Německo otevírá svou podporu obnovitelných zdrojů dalším zemím

Solární elektrárna, ilustrační foto
Solární elektrárna, ilustrační foto
• 
ZDROJ: Pixabay.com

Jan Stuchlík

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Není tak daleko doba, kdy by v Česku mohly stát solární či větrné elektrárny, které by dotovali němečtí spotřebitelé elektřiny. Vzhledem ke vtahu české vlády k obnovitelným zdrojům, jde o možnost spíše teoretickou. Nicméně Lucembursko a Dánsko si už letos rozšíření německé podpory pro zahraniční výrobny vyzkouší v prvních pilotních projektech. Pilotní aukce by měly zajistit výstavbu solárních parků s výkonem 100 megawattů.

Ve druhém čtvrtletí spolková vláda schválí podmínky pro zapojení zahraničních výroben do aukcí na získání německé podpory. Pak se bude muset německá vláda dohodnout s vládou Lucemburska a Dánska o společných pravidlech aukcí. V úvahu přicházejí dva modely. Buď Německo a partnerský stát vyhlásí každý svou aukci, která bude otevřená i pro elektrárny v druhé zemi, nebo se domluví na jedné společné aukci, které se budou moci zúčastnit zájemci z obou zemí.

Novinka vychází z německého zákona o podpoře obnovitelných zdrojů. Do něj si Evropská komise prosadila závazek, že Německo po roce 2017 otevře aukce o podporu pro nové elektrárny zahraničním výrobnám, a to až do výše 5 procent výkonu instalovaného v daném roce. Berlín si klade tři základní podmínky pro otevření svého systému podpory pro zahraniční zájemce. Mezi vládami musí existovat mezinárodní smlouva o mechanismu aukcí a vyplácení podpory. Partnerská země musí otevřít svůj systém podpory pro německé investory.

Třetí podmínkou je, že elektřina ze zahraniční zelené elektrárny musí fyzicky dotéct do Německa. Na pilotní aukce se však ještě vztahovat nebude. Za fyzickou dodávku elektřiny do německé sítě budou Němci považovat situaci, kdy zahraniční elektrárna bude mít spolehlivý, trvalý a reálný efekt na německý trh s elektřinou, stejně jako kdyby elektrárna stála přímo na německém území. Podmínka fyzického toku navíc nesmí omezit přeshraniční přenosovou kapacitu například trvalou rezervací části výkonu elektrického vedení do Německa.

„Předložený koncept otevření aukcí pro solární elektrárny je důležitý signál pro naše evropské sousedy, že chceme při podpoře obnovitelných zdrojů energie více spolupracovat,“ říká spolkový státní sekretář pro energetiku Rainer Baake. Německý krok má také za cíl zakotvit německou energetickou politiku (Energiewende) za hranicemi a přispět ke sladění systémů podpor pro obnovitelné zdroje v jednotlivých zemích.

Příklad dvou vzájemně otevřených aukcí
Německo vypíše aukci na 50 megawattů solárních elektráren a otevře ji také pro elektrárny v partnerské zemi. Partnerský stát vypíše stejnou otevřenou aukci, například také na 50 megawattů, přičemž není nutné, aby požadovaná instalovaná kapacita byla vždy v obou aukcích stejná. Soutěžená kapacita a garance zeleného bonusu pro vítěze jsou součástí mezinárodní smlouvy mezi Německem a partnerskou zemí.
Forma podpory stejně jako další podmínky pro stavbu a připojení elektrárny se řídí pravidly dané země. Německé elektrárny vzniklé na území partnerského státu, stejně jako elektrárny zahraničních vlastníků v Německu získají příplatek. Obě země financují tyto elektrárny, které obdržely příplatek v dané aukcí, ze svých národních systémů podpory obnovitelných zdrojů.
Příklad jedné společné aukce
Německo a partnerská země potřebují každá postavit 50 megawattů solárních elektráren. Dohodnou se proto na jedné společné aukci na 100 megawattů výkonu. V mezistátní smlouvě se dohodnou na formě aukce, na formě vyplácené podpory a dalších podmínkách. Zároveň si obě země předem dohodnou klíč, podle kterého si vítězné projekty rozdělí do svých národních systémů podpory obnovitelných zdrojů.
Nebude hrát roli, na kterém území daná elektrárna stojí. Německo se například může zavázat k tomu, že bude financovat 30 megawattů elektráren, které stojí na území partnerské země a 20 megawattů elektráren, které budou v Německu.

Tomáš Pleskač: Elektřinu chce ČEZ vyrábět i z větrníků na moři

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah