Obnovitelné zdroje jsou nejsilnější ve Skandinávii

Biomasa - ilustrační foto

Biomasa - ilustrační foto

Podíl energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě v Evropské unii v roce 2010 činil 12,4 procenta. Vůbec nejsilnější jsou alternativní zdroje ve Švédsku, kde tvořily zhruba 48 procent spotřeby. Na druhém místě je Lotyšsko (32,6 procenta), na třetím Finsko (32,2 procenta). Na opačném pólu figurují Malta (0,4 procenta), Lucembursko (2,8 procenta) a Británie (3,2 procenta). Česko je podle Eurostatu s 9,2procentním podílem pod průměrem EU.

Celkově podíl obnovitelných zdrojů, mezi které Eurostat počítá větrnou, solární, vodní, geotermální energii a biomasu, na spotřebovávané energii v posledních letech roste. Zatímco v roce 2006 tvořila energie z nich jen devět procent, v roce 2009 to bylo 11,7 procenta a předloni 12,4 procenta.

Nejrychleji rostl mezi lety 2006 a 2010 podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie v Estonsku (z 16,1 procenta na 24,3 procenta), Rumunsku (z 17,1 procenta na 22,2 procenta), Švédsku (ze 42,7 procenta na 47,9 procenta) a Španělsku (z 9 procenta na 13,8 procenta).

Ve Švédsku i Finsku je silné zpracování biomasy, ale také jsou tam vhodné podmínky pro hydroelektrárny.

Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebovávané energii (v procentech)

Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebovávané energii Podíl obnovitelných zdrojů na spotřebovávané energii | Eurostat Zdroj: Eurostat

K cíli EU do roku 2020, kdy má být podíl alternativních zdrojů na spotřebě 20 procent, chybí ale stále kus cesty. Každá země pak má vzhledem ke svým možnostem a přírodním podmínkám stanoven určitý limit, kterého by měla docílit. V Česku je to 13 procent.

Podle údajů tuzemského Energetického regulačního úřadu (ERÚ) podíl elektřiny z obnovitelných zdrojů stoupl na 10,55 procenta tuzemské spotřeby. Za posledních sedm let vzrostla výroba z obnovitelných zdrojů více než dvojnásobně, v roce 2004 tvořila 3,8 procenta domácí spotřeby, uvedl úřad v červnu.

Podpora obnovitelných zdrojů v Česku v posledních letech umožnila rozsáhlý rozvoj především solárních elektráren. Elektřina kvůli nim ale významně zdražila. Stát se proto rozhodl sáhnout k opatřením, která rozvoj obnovitelných zdrojů omezila a Energetický regulační úřad chce od roku 2014 .