Obnovitelné zdroje nestačí, Rakousko v noci kupuje levnou elektřinu z Čech

Prezident Rakouské jaderné společnosti Helmutt Böck považuje výrobu elektřiny pouze z obnovitelných zdrojů za nereálnou. Rakousko sice vyrobí 60 procent proudu z vodních elektráren, ale v noci kupuje levnou elektřinu z Čech, konstatuje Böck v rozhovoru pro Světovou komunikační síť jaderné energie a ionizujícího záření (Nucnet).

Böck tvrdí, že Rakousko využívá jadernou elektřinu, když levně nakupuje český noční proud, kterým pak pohání čerpadla svých přečerpávacích elektráren vysoko v horách. Ve dne pak takto vyrobenou zásobu přemění na drahý špičkový proud, který dobře prodává. Ironicky k tomu poznamenává: „Ano, tohle je skutečně zázračná přeměna atomové elektřiny v elektřinu zelenou.“ Rakousko využívá podle Böcka jádro z 5-10 procent celkové spotřeby elektřiny, ale veřejně se o tom nemluví.

Rakouskou ideologii vyrábět výhradně zelenou elektřinu nesdílí, neboť slunce a vítr prý přispívají do celkové produkce pouze 3-4 procenty. Německou energetickou revoluci hodnotí jako zajímavý experiment, zdali lze sázet pouze na zelenou energii a za jakou cenu. Za rok 2012 stoupla cena proudu v německých rodinách zhruba o 100 euro a bude se stále zvyšovat, neboť Německo musí investovat bilióny eur do přenosných sítí a zároveň musí nakupovat elektřinu ze zahraničí.

Velká většina rakouské veřejnost je proti jádru a Böck se domnívá, že je těžké ji přesvědčit k opačnému názoru, protože neslyší na argumenty: „Politický tlak v zemi by se dal přirovnat k náboženství,“ míní profesor.

Budoucnost ve své zemi ale vidí optimisticky, mladá generace projevuje větší zájem o jadernou fyziku a pozitivně hodnotí především přeshraniční vzdělávací programy. Konkrétně zmiňuje nedávnou akci na rakouské škole nedaleko Vídně, která pozvala studenty z Česka, aby diskutovali o budoucnosti energetiky.