Obnovitelné zdroje zaměstnávají po světě 7,7 milionu lidí | E15.cz

Obnovitelné zdroje zaměstnávají po světě 7,7 milionu lidí

Větrná turbína
Větrná turbína
• 
ZDROJ: Clement Bucco-Lechat, Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

try

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Z aktuální studie Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje (IRENA) vyplývá, že obnovitelné zdroje zaměstnaly v loňském roce 7,7 milionu lidí. Počet pracovních míst v obnovitelné energetice vzrostl oproti roku 2013 o 1,2 milionu. Největšími zaměstnavateli v šetrné energetice jsou Čína, Brazílie, Spojené státy, Indie, Německo, Indonésie, Japonska, Francie, Bangladéš a Kolumbie.

Nejvíce pracovních míst v sektoru šetrné energetiky vytváří solární energetika (až 2,5 milionu lidí), agropaliva (1,8 milionu lidí), větrná energetika (přes 1 milion lidí) a biomasa (0,82 milionu lidí).

Výsledky studie nejsou potěšující pro Evropskou unii, kde vznik pracovních míst v šetrné energetice stagnuje. Na rozdíl od Spojených států nebo Číny, jež se stávají lídry v solární a větrné energetice. V USA byla v roce 2014 každé 2,5 minuty připojena nová solární elektrárna a celkově růst fotovoltaických modulů přinesl investice ve výši 15 miliard dolarů.

Odstraní českou stagnaci energetická novela?

Postupný růst obnovitelných zdrojů pomohl najít práci lidem i v Česku. Výroba kotlů na biomasu zaměstnává okolo 1500 lidí, stovky lidí jsou zaměstnání ve výrobě komponent pro větrné turbíny. Továrna na výrobu fotovoltaických modulů Kyocera dává v severočeském regionu potýkajícím se nezaměstnaností práci více než čtyřem stovkám lidí.

Ještě v roce 2013 pracovalo v instalačních a servisních firmách v solární energetice přes tisíc lidí. Dnes je sektor solární energetiky ohrožen přes rok trvající stagnací trhu, která vede k propouštění zaměstnanců.

Další zájem o solární energetiku na střechách českých domů by mělo podpořit odstranění administrativních bariér v nedávno schválené novele energetického zákona. Solární firmy však budou muset čekat na schválení prováděcích předpisů.

„Obnovitelné zdroje dávají ve světě práci milionům lidí. Inovace a masová výroba razantně snižují náklady a tak se větrné nebo solární elektrárny stávají jedním z cenově nejdostupnějších zdrojů energie. Průmyslové odvětví šetrné energetiky může i u nás vytvořit tisíce pracovních míst. Vláda by se proto měla soustředit na odstranění bariér, které dnes brání dalšímu růstu malých zdrojů například solárních panelů na střechách domů. Pro dlouhodobou strategii však potřebuje rámcový impuls například v podobě nefinanční podpory, takzvaného net-meteringu, který by umožnil těžit z výhod vlastní výroby elektřiny a zachovat připojení na elektrickou síť,“ říká Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost.

Zajímavá čísla o obnovitelných zdrojích
Čína - je největším světovým zaměstnavatelem v obnovitelných zdrojích. Průmysl šetrné energetiky zde dává práci 3,4 milionu lidem. Čína je lídrem ve fotovoltaice, větrné energetice, solárním ohřevu vody, malých a velkých vodních elektrárnách, biomase i bioplynu.
Ve Spojených státech - vzrostla mezi lety 20113 a 2014 zaměstnanost v solární energetice o 22 %. Pracovní místa ve fotovoltaice vzrostla z 142 700 na 173 800. Pracovní příležitosti ve větrné energetice ze zvýšily dokonce o 43 % a větrné turbíny tak nabídly 73 000 pracovních míst.
V Indii - může v solární energetice pracovat až jeden milion lidí, pokud vláda realizuje svůj závazek zvýšit podíl fotovoltaických elektráren na 100 GW.
Varujícím číslem - pro Evropskou unii je fakt, že počet pracovních míst v solární energetice klesl o více než třetinu, v roce 2013 se ustálil zhruba na 165 000 zaměstnancích.
Evropská unie - zaznamenala mírné přírůstky ve větrné energetice, kde pracovní příležitosti vzrostly asi o 5,6 %, a celkový počet zaměstnanců dosáhl 319 600 v roce 2013. Lídrem zůstává Německo, které vytvořilo téměř polovinu z těchto pracovních míst.

Zdroj: IRENA

Autor: try

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah