Orná půda by měla v Česku mizet, přibude ale lesů

Za neoprávněný vstup do lesa bude nově hrozit pokuta 30 tisíc korun, pokud projde novela zákona o myslivosti.

Za neoprávněný vstup do lesa bude nově hrozit pokuta 30 tisíc korun, pokud projde novela zákona o myslivosti. Zdroj: Petr Novotný

Za neoprávněný vstup do lesa bude nově hrozit pokuta 30 tisíc korun, pokud projde novela zákona o myslivosti.
Za neoprávněný vstup do lesa bude nově hrozit pokuta 30 tisíc korun, pokud projde novela zákona o myslivosti.
Za neoprávněný vstup do lesa bude nově hrozit pokuta 30 tisíc korun, pokud projde novela zákona o myslivosti.
4
Fotogalerie

Strategický rámec Česka do roku 2030 nepřímo podporuje celkový úbytek orné půdy. Mělo by jít o nekvalitní ornici, která nepřináší vysoké výnosy. 

Tvrdí to pracovník odboru udržitelného rozvoje úřadu vlády Aleš Kuták, který je za danou část rámce odpovědný. Naopak by podle něho mělo přibýt lesů, luk a půdy v ekologickém režimu. Materiál už v dubnu schválila vláda. Měly by se jím řídit veškeré státní organizace i samosprávné celky.

Kuták tvrdí, že současný systém s velkou plochou orné půdy má negativní dopady na životní prostředí, stát by tak měl podpořit přetvoření části orné půdy například na mokřady.

"Co se týče orné půdy, jsme země s velmi vysokým procentem zornění, přes 70 procent naší zemědělské půdy tvoří pole. To s sebou nese velkou intenzitu zemědělství. Vytvořili jsme zemědělský systém, který je velmi náročný na dotace a má značně negativní dopady pro životní prostředí," uvedl Kuták.

Podle něj by se měla orná půda nejen zatravňovat a zalesňovat, ale také přetvářet na mokřady. Půjde hlavně o půdu, na níž úroda již v současné době není vysoká a která se tak na ornou nehodí. "Mělká půda, erodované půdy na strmých svazích, podmáčené půdy a tak podobně. Jsou to obecně půdy s nižší úrodností," dodal Kuták.

Stát by měl také podle Strategického rámce pokračovat s podporou převodu orné půdy do režimu ekologického zemědělství. V současnosti jsou v něm jen zhruba dvě procenta české orné půdy. Bude ale záležet i na nastartování vyššího odbytu biopotravin. Průměrný Čech si ročně nakoupí biopotraviny za méně než 200 korun, celkový podíl na spotřebě je nižší než 0,8 procenta. Nejvíce lidé kupují mléko a mléčné výrobky, hotové pokrmy, ovoce a zeleninu.

Kuták je bývalý náměstek ministra životního prostředí, který byl ve funkci za ministrů Martina Bursíka (tehdy SZ), Ladislava Mika a Jana Dusíka.

Podívejte se na Dechberoucí svítání v Krušných horách: 

Video placeholde
Dechberoucí svítání v Krušných horách: Takhle ho natočil dron Blesku • David Malik, Matěj Šrám