Podpora obnovitelných zdrojů končí. Ušetříme stovky miliard, tvrdí ERÚ

Alena Vitásková, ERÚ

Alena Vitásková, ERÚ Zdroj: CTK/Sterba Martin, Fluger Rene

Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil přípravy na zastavení finanční podpory pro nové obnovitelné zdroje od roku 2014. V příštích zhruba 20 až 30 letech, po které bude trvat stávající podpora, by tak spotřebitelé mohli na nákladech za energie ušetřit stovky miliard korun. Oznámila to předsedkyně ERÚ Alena Vitásková. Stávající podpora obnovitelných zdrojů je podle Vitáskové za hranicí ekonomických možností České republiky.

Zastavení podpory se týká pouze nových zdrojů uvedených do provozu od roku 2014. Netýká se tedy stávajících obnovitelných zdrojů nebo těch, které budou uvedeny do provozu do konce roku 2013.

Při zastavení podpory v roce 2014 budou podle ERÚ náklady na obnovitelné zdroje v letech 2005 až 2034 činit 874,3 miliardy korun. Při zastavení podpory až v roce 2020 by náklady do roku 2040 dosáhly 1072 miliard korun.

Podle Vitáskové existuje i varianta, že by náklady na obnovitelné zdroje mimo jiné kvůli biometanu, biokapalinám a biomase do roku 2040 vzrostly na téměř 1492 miliard korun. Při včasném zastavení podpory v roce 2014 by však za toto období spotřebitelé podle ERÚ ušetřili 618 miliard korun. „Přepočteno na domácnost je to úspora 118 tisíc korun za celé období,“ uvedla Vitásková. Podpora stávajících obnovitelných zdrojů je podle zákona garantována 20 let.

Řešení ERÚ podle Vitáskové uleví ekonomice i spotřebitelům, u kterých se podpora obnovitelných zdrojů projevuje zdražením elektřiny. Je však podle ní nutné za tímto účelem upravit legislativu, spolupracovat hodlá s ministerstvem průmyslu a obchodu. V případě, že sněmovna neschválí prezidentem nedávno vetovaný zákon o podporovaných zdrojích energie, chce ERÚ přispět k vytvoření nové legislativy, která omezení obnovitelných zdrojů umožní.

Jen letos stojí podpora obnovitelných zdrojů přes 38 miliard korun, což hradí spotřebitelé prostřednictvím plateb za elektřinu. Stát na tyto zdroje přispívá částkou 12 miliard korun, čímž zdražení elektřiny částečně kompenzuje. Podle Vitáskové možná stát stejnou částkou přispěje i v příštím roce, ale v dalších letech to již není jisté. Podle šéfky ERÚ proto nelze nyní předpokládat vývoj cen elektřiny pro spotřebitele v příštích letech.

„Česká republika má celosvětově jednu z nejvyšších podpor obnovitelných zdrojů v přepočtu na obyvatele,“ uvedla Vitásková. „Výše podpory ohrožuje konkurenceschopnost českých firem,“ dodala.

Je to absurdní, reagují kritici

Snahy o ukončení podpory OZE dlouhodobě kritizují provozovazelé obnovitelných zdrojů a ekologické organizace. Ukončení podpory je podle nich jednak v rozporu se zákonem, a jednak zbrzdí rozvoj celého sektoru a mohou také vzrůst ceny elektřiny. Místo omezování podpory by si například podle sdružení fotovolatiků měl ERÚ posvítit na vysoké náklady na distribuci elektřiny. Ty v Česku patří k nejvyšším v Evropě a tvoří přes 30 procent ceny elektřiny, uvedla fotovoltaická asociace CZEPHO.

Podle Asociace obnovitelných zdrojů energie Vitásková svým plánem překračuje kompetence nezávislého regulátora. Pro zastavení podpory neexistují věcné důvody, neboť kalkulace ERÚ nebere v úvahu přínosy obnovitelných zdrojů pro hospodářský růst

Rizikem ukončení podpory jsou také arbitráže. Stát již solární zdroje zdanil zvláštní daní a investoři kvůli tomu nyní hrozí žalobami a mezinárodními arbitrážemi. Někteří investoři a ekologové proto varují, že při dalším omezení dotací by mohlo soudních sporů ještě přibýt. „Retroaktivní zrušení dotací na již existující zařízení by nás vystavilo riziku mnohamiliardových arbitráží,“ uvedl Jan Rovenský z ekologické organizace Greenpeace.

Záměr ERÚ naopak uvítalo Sdružení velkých spotřebitelů energie. „Elektřina pro průmysl v Česku je v současné době vedle Kypru, Malty a Slovenska nejdražší v Evropě. Osvobodit český průmysl od zátěže obnovitelných zdrojů na úroveň konkurenceschopnosti evropských zemí je nezbytné,“ uvedl předseda sdružení Karel Šimeček.

Vitásková: Cíl splníme

I přes zastavení podpory očekává ERÚ, že stát naplní závazek vůči EU, že do roku 2020 obnovitelné zdroje pokryjí 13,5 procenta spotřeby elektřiny. „Očekávám, že cíl Evropské unie splníme již v roce 2013,“ uvedla Vitásková. Loni pokrývaly obnovitelné zdroje 10,55 procenta spotřeby.

Podle Vitáskové by bylo vhodné, aby spotřebitelé v budoucnu měli možnost vybrat si mezi dražší energií z obnovitelných zdrojů a levnější energií například z uhelných elektráren. „Ti spotřebitelé by si pak vybranou elektřinu odpovídajícím způsobem zaplatili,“ uvedla. ČR by také mohla podle ní takzvanou zelenou energii vyvážet například do Rakouska, kde je o tuto energii zájem. Převedla by se tím povinnost hradit podporu obnovitelným zdrojům za hranice.