Podpora obnovitelných zdrojů letos zatím přišla na 4,9 miliardy

solární panely

solární panely Zdroj: Eduard Erben, E15

Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů si v letošním první čtvrtletí zajistili nárok na podporu ve výši 4,9 miliardy korun. Celkem 19730 provozovatelů zelených elektráren vyrobilo 1,1 terawatthodin elektřiny, vyplývá ze statistik Operátora trhu s energiemi (OTE), který má od letoška výplatu podpor na starosti.

Zhruba tři čtvrtiny výrobců, kteří OTE poslali výkazy o výrobě za první letošní tři měsíce, mají nárok na podporu formou zeleného bonusu. „Asi 4 tisíce dalších provozovatelů prodává vyrobenou elektřinu obchodníkům v povinném výkupu,“ říká Jiří Kubizňák, vedoucí Odboru Správy podporovaných zdrojů energie společnosti OTE.

Za podporovanou výrobu je ze zákona považována výroba z fotovoltaických, větrných, vodních a bioplynových elektráren a také výroba z kombinovaných systémů výroby elektřiny a tepla.

Od 1. ledna 2013 se vyplácení podpory za výrobu z obnovitelných zdrojů energie přesunulo z povinnosti distribučních společností do rukou OTE. „Od začátku roku eviduje data o výrobě v jednotlivých zdrojích OTE. Výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů se musejí stát uživateli centrálního informačního systému CS OTE, musí být schopni do něho vkládat informace o objemu výroby, aby jim mohla být vyúčtována a vyplacena podpora,“ vysvětluje stávající systém získávání podpory Jiří Šťastný, předseda představenstva společnosti OTE.

Letos by měli spotřebitelé elektřiny a stát přispět celkem na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů částkou zhruba 43 miliardy korun.