Polsko – skončí evropský významný producent černého uhlí?

Zdroj: Freepik

I když máme pocit, že u našich severních sousedů se černé uhlí těží stále naplno, tak už tomu tak dlouho není. Již 40 let objem těžby „černého zlata“ klesá i v Polsku. I když situace kolem polského, byť hnědouhelného dolu Turow, nám dává pocit, že tomu tak přece nemůže být.

Rok 1979 historické maximum a první chybná prognóza

V tomto roce byl celkový objem těžby neuvěřitelných 200 milionu tun černého uhlí. Vládní prognóza z roku 1984 předpokládala, že v roce 2000 bude objem těžby 195 milionů tun, ale realita byla „pouze“ 104 milionu tun.

Ve znamení špatných prognóz

I další vládní prognóza, učiněná již za vlády "Solidarity", byla ještě optimističtější. Ve scénáři připraveném v roce 1990 ministerstvem průmyslu se předpokládalo, že výroba se zvýší ze 147 milionů tun na 162 milionů tun v roce 2010.  Ve skutečnosti vláda opět udělala chybu o téměř 100 % odhadu vzhledem ke skutečné hodnotě. Produkce klesla na 76 milionů tun.

Rok 2000 – poprvé nejméně

V roce 2000 polské ministerstvo hospodářství předpokládalo, že ve "scénáři přežití" těžba černého uhlí v příštích 20 letech klesne pouze o 18 % a v roce 2020 se bude v Polsku stále produkovat 84 milionů tun uhlí. Mezitím již v roce 2020 klesla produkce černého uhlí v Polsku pod 60 milionů tun, tj. na nejnižší úroveň od roku 1947.

Freepik

Prognóza předpovídající výrazný pokles výroby

První vládní prognóza v polské historii je roku 2019, a předpovídá znatelný pokles těžby černého uhlí do roku 2040. Předpovědní analýza předpokládá, že v příštích 20 letech klesne produkce uhlí o 35 %, tj. o více než 20 milionů tun, a v roce 2040 bude činit 40 milionů tun. Tato prognóza však může být také příliš optimistická. Jednoduchá extrapolace klesajícího trendu z posledních 30 let naznačuje, že pokud se nestane nic mimořádného, poslední tuna černého uhlí bude v Polsku vytěžena v roce 2040.

Přesto dobrý výsledek

Nakonec to nebude pro Polsko tak špatný výsledek, protože i tak bude Polsko poslední zemí Evropské unie a jednou z posledních v Evropě, která právě dokončuje těžbu. Rakousko ukončilo těžbu černého uhlí již v roce 1965, Nizozemsko v roce 1976, Irsko v roce 1990, Maďarsko, Belgie a Švédsko v roce 1992, Chorvatsko v roce 1999, Rumunsko v roce 2003, Francie a Srbsko v roce 2004, Bulharsko v roce 2013, Itálie v roce 2015 a Německo a Španělsko v roce 2018. Těžba černého uhlí pomalu končí také u nás v České republice, Norsku, Velké Británii a na Ukrajině, tedy ve všech, kromě Ruska s rozsáhlými sibiřskými ložisky, evropských zemích.