Povinné chytré elektroměry vyjdou distributory na miliardy. Zaplatí to spotřebitel

Chytré elektroměry mají podle Evropské komise usnadnit přechod k chytrým sítím. Experti ale tvrdí, že samotná instalace je až to  poslední. Snímek pochází ze Spojených států

Chytré elektroměry mají podle Evropské komise usnadnit přechod k chytrým sítím. Experti ale tvrdí, že samotná instalace je až to poslední. Snímek pochází ze Spojených států Zdroj: Silver Spring Networks

Celkové investice spojené s digitalizací sítě, zavádění chytrého měření a obecné přizpůsobení sítí novým požadavkům vyjdou na nižší desítky miliard korun.
Energetický regulační úřad předpokládá, že jen do roku 2027 zaplatí distributoři za nové měřicí přístroje několik miliard korun.
3
Fotogalerie

Tuzemští distributoři elektřiny mají před sebou perných šest let. Do konce roku 2027 budou muset nainstalovat nejméně 850 tisíc takzvaných chytrých elektroměru za miliardy korun. Vyplývá to z nové vyhlášky o měření elektřiny, která začala platit počátkem letošního roku.

Distributoři už se na budování chytrých sítí připravují, zatím je ovšem testují pouze lokálně. Například distribuční společnost EG.D spadající pod německý E.ON realizuje pilotní projekty na Písecku, v Mirovicích, Pacově nebo části Brna. Celkem se tam do konce roku chystá nainstalovat třicet tisíc chytrých elektroměrů. Umožní nejen dálkové sledování spotřeby elektřiny, ale také monitorovat tok elektřiny od odběratele do sítě.

Drtivá většina odběratelů je teď vybavena standardním fakturačním elektroměrem bez možnosti dálkového odečtu. To se během několika let musí změnit kvůli vyhlášce o měření elektřiny, která implementuje evropskou směrnici o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou.

Změna se bude týkat všech odběratelů se spotřebou nad šest megawatthodin ročně. Představuje to zhruba 850 tisíc z celkových šesti milionů zákazníků. „Do této kategorie spadají firmy, ale i domácnosti s vyšším odběrem, například ty s elektrickým vytápěním nebo ohřevem vody. Instalace smart meterů se také týká zákazníků, kteří mají doma fotovoltaiku nebo elektromobil,“ vysvětluje Tomáš Samuel, projektový manažer EG.D s tím, že výměna elektroměrů bude pro spotřebitele zdarma.

Účty za elektřinu se zvýší

Energetický regulační úřad předpokládá, že jen do roku 2027 zaplatí distributoři za nové měřáky několik miliard korun. „Celkové investice spojené s digitalizací sítě, zavádění chytrého měření a obecné přizpůsobení sítí novým požadavkům vyjdou za stejnou dobu na nižší desítky miliard korun,“ míní mluvčí úřadu Michal Kebort. Jen samotný ČEZ, který pokrývá zhruba dvě třetiny tuzemské distribuční sítě, se na digitalizaci své sítě chystá v nejbližších letech vynaložit zhruba 23 miliard. 

Spotřebitelé poznají investice na svých složenkách. „Jedná se o nutné investice, takže se na jejich úhradě budou podílet všichni odběratelé energií, stejně jako v jiných případech povinných investic či obnovy sítí. Přesný dopad na cenu ale nelze predikovat. Ve hře je i možnost, že by byly náklady spolufinancovány z některých fondů,“ doplnil Kebort. 

Společnost PREdistribuce, která zajišťuje rozvod elektřiny v hlavním městě, věří, že konečný cenový dopad bude mírnější, protože investice přinesou i částečné úspory. „Chytré elektroměry umožní mnohem selektivněji řídit síť a zajistit větší míru flexibility. Díky tomu bude možné optimalizovat výdaje na obnovu a rozvoj sítě. Kromě toho už nebudeme provádět manuální odečty elektroměrů,“ vyjmenovává ekonomické výhody Stanislav Votruba, vedoucí sekce Koncepce sítě PREdistribuce.

Tok energie oběma směry

Dosavadní sítě byly založeny na jednosměrném toku elektřiny od velké elektrárny přes distribuční sítě až ke spotřebiteli. Digitalizovaná distribuční síť bude počítat s obousměrným tokem energie – ke spotřebiteli i od spotřebitele. Díky digitalizaci tak budou moci na energetický trh vstoupit i sami zákazníci, kteří budou smět elektřinu vyrábět, skladovat a také poskytovat takzvanou flexibilitu. Tou se míní systém, v němž bude domácnost nebo firma snižovat a zvyšovat spotřebu podle potřeb sítě na základě předem dohodnutých podmínek s distributorem.

„Chytré elektroměry přinesou řadu výhod pro zákazníky, ale stejně tak jsou důležité pro rozvoj energetické infrastruktury. Pro obě strany totiž znamenají nové možnosti v rozhodovaní, jak využívat elektrickou energii a jak s ní v reálném čase hospodařit,“ vysvětluje Samuel s tím, že bez chytré sítě by decentralizovaná energetika nemohla efektivně fungovat.