Regulátor chystá zátah na malé solárníky | E15.cz

Regulátor chystá zátah na malé solárníky

Jan Stuchlík

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Už více než rok platí, že majitelé solárních elektráren do 10 kilowattů nepotřebují licenci. ERÚ teď přichází s tvrzením, že bez licence ale nesmí dodávat nespotřebovanou elektřinu do sítě.

Stát už schválil desítky milionů korun dotací pro více než pětistovku malých střešních fotovoltaických elektráren. Z montáže malých solárů se snaží udělat byznys i někteří obchodníci s energiemi, kteří vymysleli, jak jejich majitelům zaplatit za část nespotřebované elektřiny posílané do sítě. Malé solárníky, kteří nepotřebují k výrobě elektřiny licenci, ovšem nejspíš čekají právní tahanice s Energetickým regulačním úřadem.

ERÚ tvrdí, že majitelé malých fotovoltaik do výkonu 10 kilowattů, pro něž nepotřebují licenci a jsou standardně připojeni k distribuční soustavě, nesmí dodávat nespotřebovanou elektřinu do sítě. Energetický zákon jim to sice nezakazuje, ale ani jim to výslovně nedovoluje. Úřad razí názor, a nachází oporu také u některých právníků, že dodávat elektřinu do sítě může jen výrobce s licencí.

„Připravujeme hromadné kontrolní šetření, které má prověřit, zda takoví zákazníci s výrobnou elektřiny mají všechna potřebná povolení a z pohledu kompetencí ERÚ pak zejména platnou licenci. Mohli by se dopustit například správního deliktu podnikání bez licence v energetických odvětvích, případně neoprávněných dodávek elektřiny do elektrizační soustavy,“ říká mluvčí úřadu Michal Kebort.

Jenže obchodníci jako ČEZ nebo Bohemia Energy si zákon vyložili už před časem tak, že malí výrobci, kteří elektrárnu připojili standardním způsobem, mohou elektřinu do sítě posílat. ČEZ jim za to dává slevu ve výši 40 procent z ceny elektřiny, za kterou jim proud dodává. „Produkt jsme začali nabízet nedávno a mají ho nyní desítky zákazníků. Jak bude růst počet instalovaných zdrojů, bude přibývat i počet zákazníků s tímto produktem,“ uvádí mluvčí ČEZ Roman Gazdík. 

Bohemia Energy elektřinu od výrobce oceňuje podle aktuálních cen elektřiny na spotovém trhu a následně ji také na faktuře započítá proti hodnotě elektřiny dodané zákazníkovi. Do konce roku by mohly tuto službu využívat až dvě stovky zákazníků. „Přetoky elektřiny do sítě řeší Smlouva o připojení a k fyzické dodávce do sítě tedy skutečně dochází. Náš produkt Bonus S-Power je nastaven podle platných zákonů v oblasti energetiky i podle zákona o dani z příjmů,“ říká Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy.

ERÚ může této rozjíždějící se praxi udělat přítrž. „Analyzujeme, zda takovéto nabídky nejsou v rozporu se zákonem o ochraně spotřebitele,“ dodává Kebort. Potíž je v tom, že výklad energetického zákona nemusí být tak jednoznačný, jak naznačuje ERÚ. „Podle zákona musí malý výrobce dodržet u dodávek do sítě parametry určené pravidly provozu distribuční soustavy. Už to ukazuje, že s dodávkami nespotřebované elektřiny zákon počítá. Navíc zákon o dani z příjmu mluví o příjmech z provozu výroben elektřiny, ke kterému není vyžadována licence,“ argumentuje advokát Pavel Doucha.

Pokud je obchodník ochoten převzít odpovědnost za odchylku z malé výrobny bez licence, je věc z hlediska regulace distribuční soustavy vyřešena a nikomu dalšímu nezpůsobí dodatečné náklady. Není tudíž ani žádný věcný důvod bránit dodávkám přetoků, dodává Doucha. Dodávat elektřinu do sítě nesmí jen takzvaný mikrozdroj, který jeho majitel zprovoznil v režimu zjednodušeného připojení.

Také stát v dotačním programu Nová zelená úsporám počítá s přetoky elektřiny do sítě. Dotaci dostane i domácnost, která pro svou potřebu využije jen 70 procent vyrobené elektřiny.

 

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah