Úložiště jaderného odpadu Richard slaví 55 let | E15.cz

Vše o netradičních investicích

Vše o netradičních investicích Vstoupit do speciálu

Richard slaví 55 let. Podívejte se do nejstaršího českého úložiště jaderného odpadu 

Marek Schwarzmann

Marek Schwarzmann

Úložiště radioaktivního odpadu Richard nacházející se nedaleko Litoměřic slaví 55 let od svého otevření. Komplex, který v bývalém vápencovém dole vybudovali nacisté jako podzemní továrnu, je od roku 1964 využíván k ukládání radioaktivních odpadů. V areálu je ale také přítomná akreditovaná zkušebna obalových souborů a radioaktivních látek zvláštní formy, která je jedinou svého druhu v Česku. 

Úložiště Richard se nachází pod pozemky o rozloze 16 hektarů, celkový objem jeho důlních prostor nicméně přesahuje 19 tisíc kubických metrů. V Richardu aktuálně nejčastěji končí takzvané institucionální odpady, tedy odpady vzniklé například ve zdravotnictví, průmyslu, zemědělství či výzkumu.

„V medicíně obsahují radioaktivní zářiče třeba rentgenové přístroje. V průmyslu jsou radioaktivní zářiče obsaženy například v přístrojích, které měří hladinu limonády v nápojových plechovkách,“ vysvětluje ředitel Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) Jan Prachař s tím, že právě po ukončení životnosti takovýchto přístrojů se v nich obsažený zářič stává takzvaným radioaktivním odpadem a je potřeba ho bezpečně uložit. Stejně tak je nutné se tímto způsobem postarat například o špinavé pracovní oděvy, které používají pracovníci v laboratořích pracující se zářiči. „A právě to má na starosti technická státní organizace SÚRAO,“ dodává.

Koncentrace skleníkových plynů je opět na rekordu. V ochraně klimatu se nelepšíme, varují meteorologové

Před uložením se radioaktivní materiál slisuje a umísťuje do stolitrových sudů, které se vkládají do větších dvousetlitrových, a prostor mezi nimi se vyplní speciálním betonem. Vnější stěna ochranného sudu je pozinkovaná a natřená speciálním antikorozním přípravkem. Sudy se následně ukládají v prostorách bývalého vápencového dolu Richard. V průměru jich přibývá 400 ročně.

Kapacita ukládacích komor v Richardu je nyní naplněna z necelých 80 procent, úložiště by tak bylo plně obsazené v roce 2025. Z tohoto důvodu areál prochází rekonstrukcí a stavebními úpravami, jejímž cílem je maximálně efektivní využití stávajících prostor.

SÚRAO má ve své správě další dvě úložiště nízko či středněaktivních materiálů s ukončenou životností. Společně s Richardem existuje i úložiště Bratrství ve stejnojmenném uranovém dole u Jáchymova. Tam se odváží materiál s ukončenou životností s obsahem přírodních radionuklidů. Poslední úložiště se nachází v areálu jaderné elektrárny a nese i její jméno – úložiště Dukovany. Richard je v provozu ze všech nejdéle.

Patnáctkrát obkroužily svět. V Ostravě válcují bezešvé trubky 70 let

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!