Sedmiletý spor o akcie společnosti Vítkovice Holding skončil

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: profimedia.cz

Spor o někdejší podíl akcií Davida Berana ve společnosti Vítkovice Holding, který sedm let zaměstnával arbitry, soudce i média a patrně tak nemá v českých podmínkách obdoby, pravomocně skončil.

Městský soud v Praze vydal rozhodnutí, že akcie musí být předány do rukou Jana Světlíka. Jde o podíl, který původně činil 45 procent ze základního kapitálu společnosti Vítkovice Holding a měl se stát předmětem obchodu mezi Davidem Beranem a skupinou KKCG. Po platně zapsaném navýšení kapitálu z června 2010 představují tyto akcie podíl 11,25 procenta firmy Vítkovice holding a v soudní úschově u Okresního soudu Praha - východ čekaly na definitivní určení adresáta celé čtyři roky.

Listinné cenné papíry, o nichž je dnes jasné, že budou Okresním soudem Praha - východ vydány Janu Světlíkovi, byly svému právoplatnému majiteli přiřčeny už v roce 2008. Předseda představenstva společnosti Vítkovice Holding, Jan Světlík tehdy v lednu získal u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze rozsudek, že David Beran porušil dohodou s KKCG Světlíkovo předkupní právo. To znamená, že od ledna 2008 měly být akcie v rukou Jana Světlíka a David Beran je nikdy nesměl prodat KKCG.

Přestože arbitrážní verdikt zněl jasně, David Beran se rozhodl akcie nevydat Janu Světlíkovi a tyto akcie spekulativně uložil do soudní úschovy. Následovala série soudních sporů o vydání akcií. KKCG se mimo jiné opakovaně neúspěšně pokusila zpochybnit verdikt tuzemské arbitráže. Valné hromady Vítkovice holding i Vítkovice a.s., průběžně provázely návrhy na zneplatnění a předběžná opatření proti navýšení kapitálu. Celkem šlo od roku 2005 do roku 2010 o více než 10 případů, které komplikovaly rozvoj společností, realizaci investičních záměrů a jednání s bankami i obchodními partnery.