Společnost EC Kutná Hora bude městu dodávat ekologické teplo

teplárna

teplárna Zdroj: ctk

Firma EC Kutná Hora ze skupiny Redwood Capital uvedla do provozu nový energetický zdroj využívající zemědělskou biomasu, především obilnou slámu, pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Očekávaná roční dodávka elektřiny do rozvodny je zhruba 40 GWh a očekávaná dodávka tepla na úrovni 140 tisíc GJ. Dodávka elektřiny odpovídá spotřebě okresního města.

Společnost EC Kutná Hora se společností KH Tebis dlouhodobou smlouvu na dodávku tepla. KH Tebis, kterou vlastní město zatím zajišťuje centrální vytápění v Kutné Hoře spalováním zemního plynu. Firma bude i nadále zajišťovat distribuci tepla koncovým zákazníkům, jedná se tedy o vytlačení dražšího tepla z plynu levnějším teplem vyráběným z biomasy. Cenovou úsporu pro konečné spotřebitele po vybudování horkovodního připojení odhadují představitelé města až na třetinu.

Vedlejším efektem dodávky tepla z nového biomasového zdroje je zvýšení bezpečnosti dodávek. Kromě toho, že se město Kutná Hora zbaví závislosti na dováženém zemním plynu a rizika takzvaných „plynových krizí“, bude možné existující technologii KH TEBIS použít k dodávce tepla v případě výpadku či plánované údržby biomasového zdroje.

Jedná se o již druhý obdobný projekt skupiny Redwood Capital. První projektem byla v roce 2008 přestavba bývalé energetiky v areálu bývalé textilky Jitka v Jindřichově Hradci. Došlo k nahrazení původních mazuto-plynových kotlů za kotle využívající zemědělskou biomasu s kondenzační odběrovou turbínou s instalovaným výkonem 5,6 MWh. Společnost Energetické centrum, jejímž vlastníkem se v roce 2009 stala společnost ČEZ, dodává teplo o objemu 120 tis. GJ ročně do městem vlastněné společnosti Teplospol.