Štěstí v české energetice přeje připraveným | E15.cz

Štěstí v české energetice přeje připraveným

Štěstí v české energetice přeje připraveným
Foto: Petr Pavlicek / IAEA, licencované dle CC BY-SA 2.0, https://www.flickr.com/photos/iaea_imagebank/8568198690/in/photolist-e49fXC-ewrYaY
• 

TÜV SÜD Czech
Radovan Svoboda
Zdeněk Holeček

Zatímco v minulých desetiletích byl resort energetiky vždy ostrovem ekonomické stability nejen v České republice, ale i v ostatních státech EU, v současné době je předpověď jeho budoucnosti velkým oříškem i pro týmy expertů.

Foto: Petr Pavlicek / IAEA, licencované dle CC BY-SA 2.0, https://www.flickr.com/photos/iaea_imagebank/8568198690/in/photolist-e49fXC-ewrYaY

Politická nestabilita na území s největšími zásobami břidlicového plynu na východě Ukrajiny začíná nutit politické špičky k hledání nových strategických plánů a postupů v návaznosti na stabilizaci sektoru energetiky v celé EU a to nikoli pouze na základě národních aspektů a partikulárních politik jednotlivých členských států. To je z pohledu dalšího fungování EU jistě postup správným směrem.

Bohužel proces hledání politického konsensu v celé EU bývá velmi náročný a zdlouhavý. Rozvoj energetiky přitom musí probíhat kontinuálně, pokud nemá docházet k významnějším problémům s uspokojením rozvíjející se poptávky v návaznosti na rozvoj průmyslu a celé infrastruktury.

Nejasná energetická vize České republiky

Česká republika již několik let přešlapuje před strategickým rozhodnutím o budoucí roli jaderných elektráren v energetickém mixu. Zrušení tendru na dostavbu Temelína a následná informace o možnostech jiné výstavby či dostavby jasně signalizuje, že současná vládní garnitura těžce hledá odpověď na výše uvedené rozhodnutí. Vláda si není úplně jista politickým konsensem rozhodnutí, které bude muset do budoucna přežít mnoho dalších vlád a parlamentů a mělo by tudíž být učiněno se souhlasem napříč politickým spektrem a nejen jakousi vládní většinou.

V tento nejistý čas se nejvýznamnější polostátní gigant ČEZ, jako jediný provozovatel jaderných zdrojů elektřiny v Česku, začíná vážně zabývat projektem dostavby dalšího bloku v prostoru JE Dukovany. Oficiální informace prozatím k tomuto projektu nic konkrétního nesdělují, ale neoficiální zdroje hovoří poměrně jasně a srozumitelně. Výstavba takového 1000 MWh zdroje by byla podstatně levnější než v Temelíně a ekonomická prognóza pro další provoz celého zdroje JE Dukovany je velmi příznivá.

Taková zpráva je velmi vítaná i v tradičním českém energetickém dodavatelském řetězci, který po dokončení několika významných investic v klasické energetice - Tušimice, Ledvice, Prunéřov atd. - zatím nepříliš úspěšně hledá náplň pro svůj výrobní program v zahraničí.

Velká investice očekávaná tímto směrem do energetiky nutí všechny případné dodavatele k pozornosti a přípravě na takovou příležitost. K přípravné činnosti nutí nejen výrobní jednotky, ale i inspekční a certifikační orgány, které se budou muset s velkým nárůstem objemů těchto činností v návaznosti na velké množství technických zařízení s velmi vysokým stupněm provozního rizika vypořádat. Obzvláště v oblasti JE, kde jsou tyto činnosti regulovány národním předpisem a národní autorizací podle vyhlášky č. 309/2005 Sb. Koordinujícím orgánem v oblasti těchto činností je Koordinační porada autorizovaných osob, která v prostředí ČR stanovuje metodické postupy AO (Autorizovaných osob) a dohlíží nad jejich jednotností v rámci jednotlivých činností AO při posuzování shody těchto vybraných zařízení s technickými požadavky.

Štěstí přeje připraveným

Na základě požadavku provozovatele JE se souhlasem SÚJB (Státní úřad pro jadernou bezpečnost) byl koordinační poradou AO přijat kvalifikační požadavek obsažený v Normativní technické dokumentaci Asociace strojních inženýrů, NTD A.S.I. Sekce I, článek: 6.1.4. Kvalifikace svářečského inspekčního personálu. Inspektoři AO podle vyhlášky č. 309/2005 Sb. a inspektoři inspekčních typů A a B musí mít základní kvalifikaci minimálně EWI-T nebo vyšší.

Autoři článku: Radovan Svoboda, Zdeněk Holeček, TÜV SÜD Czech

Autor: TÜV SÜD Czech, Radovan Svoboda, Zdeněk Holeček
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!