Systém pro dvě tváře energetiky | E15.cz

Systém pro dvě tváře energetiky

Systém pro dvě tváře energetiky
Helios Green
• 
ZDROJ: PR

.

Energetika je ve srovnání s jinými oblastmi podnikání velmi specifická, zejména z pohledu informačních technologií. Trh s energiemi je úzce svázán s legislativou, což však není jediný důvod pro netypické požadavky, které mají energetické firmy na informační systém.

Jedním z důvodů, proč si firmy z oblasti energetiky pořizují informační systém, je snaha nahradit několik stávajících systémů jedním komplexním. Jedná se o oblast ekonomiky, mezd, provozu a údržbu technologických zařízení, fakturace energií a dalších (zdánlivě) samostatných oblastí. To pochopitelně klade vysoké nároky nejen na samotný informační systém, ale hlavně na dobrou a kvalitní přípravu implementace.

Náročnost zavedení informačního systému však tkví v samotném principu fungování energetických společností, kdy se střetává svět technologických informací se světem informací ekonomických.

Technologie jsou zde řízeny specifickým řídicím systémem a ERP musí být schopen na něj navázat a čerpat z něj potřebná provozně – ekonomická data. Data o spotřebách a výrobě energií, o ztrátách v rozvodných soustavách a podobně. Ta dále vstupují do jednotlivých ERP modulů, jako jsou controlling a plánování, fakturace, servis a údržba technologických celků apod. Tím se informace velmi rychle a bez nutnosti ručního přepisu nebo importu dostane jak k provozně technickým pracovníkům, tak i k managementu.

Helios GreenHelios GreenAutor: PR

Jednou z klíčových oblastí je plánování a vyhodnocování provozně ekonomických dat, tedy controlling. Tato oblast bývá často řešena pomocí kancelářského softwaru nebo formou vlastních produktů. Přitom přenos dat z jednoho programu do druhého, případně následně i do excelu – často ručně, je značným zdrojem chyb.

Další oblastí, která bývá řešena samostatným systémem, je servis a údržba technologických zařízení. Tím, že tyto procesy nejsou přímo integrovány v ERP, se ztrácí aktuální informace o četnosti poruch, nákladech na jejich odstranění, nelze snadno a operativně vyhodnocovat přímé i nepřímé náklady na údržbu jednotlivých technologických zařízení, chybí podklady pro plánování servisních prohlídek apod.

Třetí oblastí řešenou často v MS Excel, případně systémem vlastní produkce, je fakturace energií, především tepla. Všechny tyto oblasti však mohou být řešeny jediným informačním systémem, přičemž výsledkem je výrazné zvýšení efektivity a snížení chybovosti. Jak vám informační systém pomůže zefektivnit řízení firmy, se můžete podívat na videu.

Mgr. Luboš Krubner
vedoucí projektu HELIOS Green Asseco Solutions, a.s.

Luboš KrubnerLuboš KrubnerAutor: PR

Autor: .

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!