Úspory energie mohou světové ekonomice přinést až 18 bilionů dolarů | E15.cz

Úspory energie mohou světové ekonomice přinést až 18 bilionů dolarů

Úspory energie mohou světové ekonomice přinést až 18 bilionů dolarů
ilustrační foto
• 
ZDROJ: Jan Rasch, Euro E15

Jan Stuchlík

Investice do ekonomicky návratných a smysluplných projektů na úspory energií by mohly do roku 2035 zvednout světový HDP až o 18 bilionů dolarů. Celkový kumulativní efekt energetických úspor by tak mohl být větší, než je dnešní velikost ekonomik severní Ameriky. Jenže tento potenciál je za stávajících podmínek a politik nedosažitelný, tvrdí v nové analýze Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Bez změn politik a regulace nebudou využity dvě třetiny z potenciálního ekonomického přínosu energetických úspor. Nejlépe je na tom podle propočtů IEA průmysl. I za stávajících podmínek se potenciál úspor využije do roku 2035 z více než 40 procent. Naopak nejhůře jsou na tom úspory v budovách, jejichž potenciál se využije z méně než 20 procent. Přitom řada studií ukazuje, že například v Evropě se z rezidenčních a veřejných budov kvůli jejich špatné izolaci ztratí tolik tepla, které odpovídá energii dováženého zemního plynu z Ruska.

Navzdory této pesimistické předpovědi IEA konstatuje, že celosvětové investice do energetických úspor ve výši 300 miliard dolarů v roce 2011 převýšily investice do výroby energie z uhlí, ropy a plynu. Předčily i investice do obnovitelných zdrojů energie.

Zvýšení tempa o 0,25 až 1,1 procenta ročně

Rozsáhlé investice do zvyšování energetické efektivity podle odhadu IEA mohou zvýšit tempo růstu světové ekonomiky o 0,25 až 1,1 procentního bodu ročně. Každý milion eur investovaný do energetických úspor může vytvořit pracovní místa v rozsahu 8 až 27 odpracovaných let.

Energetické úspory se podle studie projevují i ve veřejných rozpočtech. Jednak jde o přímé úspory nákladů na vytápění, chlazení a další spotřebu energie ve veřejném sektoru, a jednak také o nižší vyplácené podpory v nezaměstnanosti díky novým pracovním místům, která vznikají díky investicím do energetické efektivity. Dalším pozitivním efektem jsou vyšší daňové výnosy.

IEA: Firmy nás nechápou

V průmyslu naráží větší investice do energetické efektivity podle mínění IEA na nepochopení firem. Pro ty je spotřeba energií provozním nákladem a případné energetické úspory jsou jen žádoucím efektem jiných investic do výrobních technologií.
Cíleně se však snižování spotřeby energií věnují jen málo. Přitom díky úsporným opatřením mohou posílit svou konkurenceschopnost, ziskovost či kvalitu produkce.

Když se započítají i tyto dodatečné efekty, výrazně se zkrátí návratnost investic do energetických úspor, a to ze čtyř let až na jeden rok. Právě dlouhou dobou návratnosti považují přitom firmy za faktor, který je od cíleného snižování spotřeby energie odrazuje, uzavírá IEA.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!