Vláda bude rozhodovat o jádru v červnu, pak začne diskuse o rozdělení ČEZ

V Jaderné elektrárně Dukovanybyl včera znovu neplánovaně odstaven čtvrtý blok.

V Jaderné elektrárně Dukovanybyl včera znovu neplánovaně odstaven čtvrtý blok. Zdroj: ctk

Tomáš Hüner
náměstek ministra průmyslu a obchodu Tomáš Hüner
Dukovany
elektrárna Dukovany
Dukovany porazilynovější Temelín.Jaderná elektrárna Temelín(na snímku) vyrobila loni13,82 terawatthodiny elektřiny.To je sice nejvíce od jejíhouvedení do provozu, nicménězdroj přesto zaostal za plánemo 0,6 terawatthodiny, a tokvůli nečekanému prodlouženíodstávky prvního bloku o třitýdny. Jaderná elektrárnaDukovany loni vyrobila14,176 terawatthodinyelektřiny, meziročněo 1,3 procenta více. Byl to druhýnejvyšší objem za čtvrt stoletíprovozu elektrárny.
8
Fotogalerie

Vláda se nebrání odkupu části aktiv energetické společnosti ČEZ, aby mohla zajistit stavbu nové jaderné elektrárny. „Než se ale budeme bavit o transformaci ČEZ, musíme vybrat, kdo bude jako investor nové jaderné zdroje stavět,“ tvrdí ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner. 

Zatím jsou ve hře tři možnosti, kdo by měl elektrárnu stavět. Nicméně experti z ministerstva financí, kteří analýzu investorských modelů pro členy Stálého vládního výboru pro jadernou energetiku připravovali, preferují, aby investorem byl stát. „Na výboru jsme ještě jednotlivé modely nehodnotili. Dali jsme k nim připomínky, které se vypořádají do 15. dubna. Jednotlivé varianty seřadíme až na zasedání 15. května, z něhož vzejde doporučení pro vládu,“ dodává Hüner. Vláda by měla výsledky analýz dostat na stůl v červnu.

Vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Ján Štuller už loni naznačil, že se řeší, kdy stát jako investor do procesu výstavby vstoupí. Zda hned na začátku odkoupí dceřiné společnosti ČEZ, které firma vytvořila speciálně kvůli novým blokům. Nebo jestli tyto společnosti elektrárnu postaví a následně je stát jako investor převezme. Loňská právní analýza vyloučila, že by stát jako většinový vlastník ČEZ mohl energetické firmě nařídit, aby jadernou elektrárnu postavit plně ve své režii.

Současně s rozhodováním o investorovi stavby, se bude vláda také zabývat způsobem financování výstavby. Vyjasnit musí také nutné změny zákonů, aby se elektrárna dala postavit. Například u posledního tendru na dostavbu jaderné elektrárny Temelín se ukázalo, že dodavatele nových bloků nelze vybírat podle zákona o veřejných zakázkách. Ve hře proto je příprava nového zákona, který by řešil jen způsob stavby jaderné elektrárny. Výjimku z pravidel o veřejných zakázkách ovšem musí MPO vyjednat u Evropské komise.

MPO zatím neuvedlo, jak by mohla být stavba nových bloků financovaná. Při dnešních cenách elektřiny by byla nová elektrárna ztrátová. Hüner nicméně tvrdí, že do budoucna očekává růst cen elektřiny. To souvisí s odstavením jaderných elektráren v Německu i se změnami v polské energetice, která se bude muset odklánět od závislosti na uhlí. Je podle něj nicméně nutné připravit schéma, jak po určitou dobu případné ztráty dorovnávat.

K rychlému rozhodnutí o stavbě nové elektrárny vyzývá vládu Svaz průmyslu a dopravy. Jeho prezident Jaroslav Hanák říká: „Vláda musí rozhodnout co nejdříve o investičním modelu, zahájit výběrové řízení a také zajistit, aby se na dodávkách podílely firmy z Česka. Nemůžeme dále čekat a narušovat stabilitu dodávek elektřiny v budoucnu.“ Zástupci průmyslu uznávají, že kvůli investiční nejistotě a cenám elektřiny představuje jaderná energetika riziko. Vzhledem omezeným tuzemským zdrojům energie a nutnosti zajistit bezpečnost dodávek je ale jaderná energetika jediným dostatečně velkým zdrojem elektřiny.

Vláda měla podle akčního plánu pro jadernou energetiku rozhodnout o investičním modelu už v létě 2016. Jenže příprava podkladů se protahovala. Experti na energetiku upozorňují, že rozhodnutí o stavbě musí padnout ještě letos, aby se stihly splnit další milníky harmonogramu. Nový jaderný blok, který by prioritně měl vyrůst v areálu jaderné elektrárny Dukovany, by měl začít vyrábět elektřinu mezi roky 2035 až 2037.

Poradce ministra průmyslu Tomáš Malatinský nicméně nedávno připustil, že ministerstvu pracuje také s pesimistickým scénářem, že se nový blok nerozjede dříve než v roce 2039. To by bylo v době, kdy by už mohly skončit sousední čtyři dukovanské bloky. Česko by se podle Malatinského mělo také zabývat úvahami, jak dukovanskou elektrárnu a vysloužilé uhelné elektrárny nahradit v případě, že se nové jaderné bloky nepodaří postavit.