Výrobce kuchyní Koryna míří do konkurzu

Ilustrační foto kuchyně Koryna

Ilustrační foto kuchyně Koryna Zdroj: koryna

Jeden z největších výrobců kuchyní, společnost Kornab (do února známá pod jménem Koryna nábytek) míří zřejmě do konkurzu. Vedení firmy prostřednictvím svého právního zástupce totiž stáhlo návrh k soudu na povolení reorganizace, který chtělo předložit a jenž by znamenal v případě schválení záchranu firmy v současné podobě.

Společnost Kornab navrhuje konkurz na svůj majetek, uvedl v návrhu zveřejněném v insolvenčním rejstříku advokát firmy Jan Rotrekl. Bližší důvody, proč návrh firma vzala zpět, neuvedl.

Firma se s finančními potížemi výrazně potýká od roku 2010, kdy se dostala do ztráty 76 milionů korun, zatímco o rok dříve byla v zisku 7,5 milionu korun. Předloňské tržby dosáhly 294 milionů korun, což bylo meziročně méně o téměř třetinu. V posledním roce a půl se pak šestkrát dostala do insolvenčního řízení a šestkrát se jí podařilo z něj vyváznout. Posedmé se do insolvence dostala letos na konci ledna a tentokrát ji již soud poslal v dubnu do úpadku.

Vedení firmy chtělo ale navrhnout soudu schválení reorganizace, nyní od něj ustoupilo. O reorganizaci měl jednat soud a věřitelé na své schůzi v pátek.

Podle Miroslava Hájka z advokátní kanceláře Vilímková, Dudák & Partners vzhledem k tomu, že návrh na konkurz podala samotná firma, soud nemá jinou možnost než společnost do konkurzu poslat. „Situace je buď bezvýchodná, nebo nedošlo k dohodě s věřiteli,“ uvedl Hájek. Obecně podle něj platí, že věřitelé stále preferují konkurz a faktický zánik firmy před její reorganizací. „Podíl úspěšných reorganizací na celkovém počtu úpadků je velmi malý. Mezi nejčastější důvody úpadku patří kromě sníženého odbytu také velké zatížení fixními platbami a v důsledku toho nedostatek hotovosti,“ dodal.

Kornab (Koryna nábytek) dluží podle zprávy insolvenčního správce Jaroslava Svobody 270 věřitelům (z to 37 zaměstnanců) přes 220 milionů korun. Nepříznivá hospodářská situace firmy vyvrcholila koncem roku 2011, kdy hrozilo zastavení výroby, hromadné propouštění a zastavení dodávek energií. Firma tehdy také změnila majitele, kterým se stal výrobce ohýbaného nábytku L. A. Bernkop 1883. Nyní plynou příjmy firmě zejména z nájmů, neboť část svého výrobního závodu pronajala, refundací mezd a přefakturací za energie. Firma po té stabilizovala svou situaci do té míry, že byla v té době schopna hradit své závazky vznikající po zjištění úpadku.

V rámci reorganizace navrhovala zatím pouze v obecné rovině restrukturalizaci pohledávek věřitelů spočívající v prominutí části dluhů firmy nebo odkladu jejich splatnosti. Další variantou byla případná fúze s jinou právnickou osobou nebo prodej podniku či jeho části, prodej zbytného majetku a zvýšení základního kapitálu. Pokud není schválena reorganizace a plán nepředloží ani žádný z věřitelů, znamená to pro firmu, že soud ji pošle do konkurzu.