Česká Skanska postaví v Polsku tramvajovou trať za tři čtvrtě miliardy

Severopolský Olštýn, který je podle počtu obyvatel velký zhruba jako Plzeň, se po půlstoletí dočká obnovení tramvajové linky. Významnou měrou k tomu přispěje Skanska Česká republika. Firma totiž v konsorciu s polskými kolegy vybuduje za tři čtvrtě miliardy korun nejdelší úsek nové trati.

„Stavbu v hodnotě téměř 750 milionů korun provede polská a česká Skanska. Dokončena by měla být v září příštího roku,“ upřesnila pro server E15.cz mluvčí Skansky Lucie Laňková. Poslední tramvajová linka byla v Olštýně podle ní zrušena v roce 1965.

Celá investice je rozdělena do pěti samostatných staveb, z nichž Skanska získala největší jižní úsek A. „Tento úsek zahrnuje téměř 12,5 kilometru kolejí, deset výhybek a dvoukolejnou trojúhelníkovou tramvajovou křižovatku s dalšími šesti výhybkami,“ vysvětlila Laňková.

Stavba se však týká nejen tramvajové trati, ale její součástí jsou mimo jiné i velké přeložky hlavních silnic a všech možných sítí, dále vybudování 800 metrů nové čtyřproudé komunikace nebo instalace zabezpečovacích zařízení.

Komplexní stavba
Firma použije čtyři typy tramvajových svršků: klasický na pražcích, na betonové desce s kontinuálním podlitím, na betonové desce s bodovým upevněním a na betonových prefabrikovaných panelech, a tři typy kolejnic: železniční S49, žlábková 60R2 a žlábková s tvrzenou hlavou 59R2.
Součástí stavby je vybudování nové ulice Bukowskiego v délce cca 800 m, přeložky kabelů a vodovodů, kanalizace a odvodnění, přeložky silnic, úpravy křižovatek, světelná signalizace na křižovatkách, osvětlení, zesílení mostu, zabezpečovací zařízení tratě, trakční vedení a napájení včetně napájecí stanice. V rámci stavby bude uloženo přibližně 52 tisíc tun živičných směsí.

„Česká strana zodpovídá za část tramvajového svršku, to znamená pražce, betonové tramvajové panely a kolejnice. Jde o část stavby, kde má česká Skanska více zkušeností a praxe z tuzemských projektů,“ uvedla Laňková.

Podle ní je poměr prací ve sdružení mezi Čechy a Poláky rovnocenný. Server Gazeta.pl poznamenal, že kvůli napjatému harmonogramu a rozsahu prací bude na stavbě dělat až pět stovek lidí najednou.