Eurovia žaluje ŘSD kvůli poškození pověsti o 100 milionů

dálnice D47

dálnice D47 Zdroj: silnice-zeleznice.cz

Stavební společnost Eurovia CS podala k Městskému soudu v Praze žalobu na Ředitelství silnic a dálnic. Žaloba se týká ochrany dobré pověsti. Eurovia požaduje omluvu a finanční náhradu za poškození dobré pověsti 100 milionů korun.

Eurovia CS to oznámila v tiskové zprávě. Spor se týká stavby dálnice D47 u Ostravy, která se krátce po dokončení začala vlnit. Podle ŘSD, jejíž reakci za to může podkladový materiál dodaný Eurovií.

„Doposud jsme respektovali dohodu s ministrem dopravy Pavlem Dobešem z letošního ledna, že se v kauze D47 zdržíme vzájemných mediálních útoků. ŘSD v čele s René Porubou se ale evidentně necítí být touto dohodou vůbec vázáno,“ vysvětlil postup Eurovie její generální ředitel Martin Borovka. Navíc problém se zvlněním dálnice lze podle něj velmi rychle technicky vyřešit. „Místo toho jsme nuceni čelit dlouhodobé mediální kampani,“ dodal.

Úsek dálnice v délce 8,5 kilometru postavilo za 4,3 miliardy korun konsorcium firem v čele se společností ODS-Dopravní stavby Ostrava, jíž v roce 2009 převzala Eurovia CS. První reklamaci kvůli zvlnění dálnice ŘSD společnosti poslalo na jaře 2008, tedy první zimu po jejím dokončení. Eurovia spolu s ŘSD poté zkoumala důvody, proč se povrch komunikace vlní. Podle Eurovie jsou potíže způsobené tím, že použitý materiál je chemicky nestabilní a postupně v něm nastávají chemické reakce. ŘSD tvrdí, že Eurovia použila jiný materiál, než byl ve smlouvě. Podle Eurovie si ale tento materiál ŘSD objednalo.

Brněnský závod Ředitelství
silnic a dálnic (ŘSD) vrátí
příslušným stavitelům silnic
k přepracování a doplnění
faktury za 400 milionů korun.
Ředitelství vadí jak formální
nedostatky ve fakturách, tak
kvalita provedených prací.
Řekli to generální ředitel
společnosti Jiří Švorc (vlevo)
a nový oblastní ředitel ŘSD
v Brně Zdeněk Pánek. Mezi
vrácenými fakturami je
i faktura za reklamovaný úsek
silnice D47 u Bílovce, který
stavěla společnost Skanska.
Ta se proti tomu však tvrdě
ohradila.Brněnský závod Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vrátí příslušným stavitelům silnic k přepracování a doplnění faktury za 400 milionů korun. Ředitelství vadí jak formální nedostatky ve fakturách, tak kvalita provedených prací. Řekli to generální ředitel společnosti Jiří Švorc (vlevo) a nový oblastní ředitel ŘSD v Brně Zdeněk Pánek. Mezi vrácenými fakturami je i faktura za reklamovaný úsek silnice D47 u Bílovce, který stavěla společnost Skanska. Ta se proti tomu však tvrdě ohradila. | ctk

ŘSD před týdnem oznámilo, že získalo klíčový důkaz - znalecký posudek, podle kterého stát celou dobu platil za něco jiného, než je dodaná ocelárenská struska. „Posudek potvrzuje, že stát byl Eurovií uveden v omyl tím, že po celou dobu hradil zcela něco jiného, než mu bylo dodáno. Státu bylo fakturováno podle původní nabídky, která ocelárenskou strusku nepřipouštěla,“ uvedla mluvčí ŘSD Martina Vápeníková. Podle Eurovie jde o manipulaci s odborným názvoslovím.

„Eurovia CS postupně jasnými důkazy vyvrátila tvrzení, že v násypovém tělese dálničního tělesa inkriminovaného úseku D47 je odpad, že údajně nebyly dodrženy technologické postupy, resp. že chybí některé z vrstev násypového tělesa či jsou ve špatném pořadí, případně že nebyly vedeny stavební deníky. Doložila také povolení k využití ocelárenské strusky a vysvětlila, že nedošlo k žádnému obohacení při jejím využití,“ sdělila dnes mluvčí Eurovie Petra Kučerová.