Nová zelená úsporám: Jak žádat o dotace | E15.cz

Nová zelená úsporám: Jak žádat o dotace

Nová zelená úsporám: Jak žádat o dotace
zateplení domů
• 
ZDROJ: E15

Petra Dlouhá, Peníze.cz

Minulý týden spustilo Ministerstvo životního prostředí druhé kolo dotačního programu Zelená úsporám. Prozatím se týká pouze rodinných domů. O tom, na co všechno můžete dotace dostat, jste na Peníze.cz četli minulou středu. Dnes přinášíme pokračování: podrobný návod, jak o dotace žádat.

Na co všechno lze dotace z druhého kola zelené úsporám čerpat? Zjednodušeně řečeno – jde hlavně o stavbu pasivních a úsporných domů, zateplování rodinných domů, výměnu dveří a oken, výměnu kotlů na tuhá a vybraná kapalná fosilní paliva za ekologičtější a úspornější variantu, instalaci solárních systémů na ohřev teplé vody a přitápění nebo instalaci systému odvětrávání s rekuperací tepla (tedy se zpětným získávání tepla, při kterém se vzduch přiváděný do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem).

Žádosti o dotace lze podávat až do 29. listopadu (nebo do vyčerpání všech vyčleněných peněz).

Pokud se o dotace rozhodnete žádat, čeká vás poměrně složitý administrativní proces s nejistým koncem. Stejně jako žadatelům v prvním kole, se vám může stát, že začnete stavět a peníze nakonec nedostanete – kvůli chybě v žádosti nebo proto, že už na vás zkrátka nevyjde. Podle Ministerstva životního prostředí by měly být letos na dotace vyčleněné zhruba dvě miliardy. V prvním kole se rozdělilo zhruba desetkrát tolik.

Žádost o dotace krok za krokem

Obstarejte si projektovou dokumentaci a energetický posudek

První na seznamu položek, které budete muset obstarat, je odborný posudek. Ten se skládá ze dvou částí: z projektové dokumentace a energetického posudku. Budete jimi prokazovat rozsah a způsob provedení plánovaných opatření a hlavně to, že splňují podmínky programu Zelená úsporám – podrobnější informace o nich najdete v našem článku z minulého týdne. Rozhodující roli mezi nimi hraje úspora energie, které bude zateplením domu, výměnou kotle nebo třeba zřízením termického solárního systému dosaženo.

Projektovou dokumentaci vám může zpracovat pouze člověk, který má příslušnou autorizaci. Seznam autorizovaných osob najdete na stránkách České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) nebo České komory architektů (ČKA). Energetický posudek vám může zpracovat zase výhradně energetický specialista – jejich seznam najdete na webu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Vypravte se na stavební úřad

Vaše další kroky by měly mířit na stavební úřad. Tam budete muset předložit a projednat odborný posudek. Když proti němu bude mít úřad námitky, budete ho muset nechat přepracovat nebo upravit.

Vyplňte krycí list technických parametrů

Důležitou přílohou žádosti o dotace je krycí list technických parametrů. Obsahuje seznam všech sledovaných technických parametrů a výkaz výměr provedení. S jeho vyplněním by vám měl pomoci autor odborného posudku – oba ho také musíte podepsat. Předepsaný formulář krycího listu je ke stažení na webu projektu Zelená úsporám. Na výběr jich je několik – podle typu úsporného opatření, na které chcete čerpat dotaci.

Podejte si elektronickou žádost

Dalším krokem postupu je elektronická evidence vaší žádosti o dotaci v informačním systému Zelené úsporám. Než začnete žádost vyplňovat, nachystejte si k ruce odborný posudek i krycí list – budete totiž potřebovat údaje, které jsou v nich zanesené. Pokud nemáte počítač, a nemůžete si tedy elektronickou žádost podat sami, nezoufejte, technický handicap vás automaticky nediskvalifikuje. Ve všech krajích jsou zřízena kontaktní místa, kde můžete elektronickou evidenci provést. Seznam těchto krajských pracovišť, včetně kontaktů, najdete zde.

Informační systém podle Ministerstva životního prostředí průběžně sleduje počet žádostí a vyčerpaných peněz. Jakmile budou vyčerpané všechny, vaši žádost už nepřijme. Aplikace by měla zároveň průběžně provádět kontrolu zadávaných údajů tak, aby neumožnila uložení zjevně chybné nebo neúplné žádosti.

Odešlete tištěnou žádost

Jakmile se elektronicky zaregistrujete, rozbíhá se osmidenní lhůta, kterou máte na doručení vytištěné žádosti Státnímu fondu životního prostředí. Přiložit musíte celou řadu příloh. Výběr těch nejdůležitějších najdete v boxu. Kompletní seznam povinných příloh pak najdete v Přílohách č. II/8 Směrnice MŽP č. 9/2013.

Dokončení čtěte na Peníze.cz

Autor: Petra Dlouhá, Peníze.cz
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!