Praha v době krize dál přichází o městské byty. Privatizace je rychlejší než výstavba

Městské byty dál ubývají.

Městské byty dál ubývají. Zdroj: E15 Michael Tomeš

Pražští radní hledají způsob, jak navýšit počet obecních bytů v metropoli.
2
Fotogalerie

Množství bytů ve vlastnictví Prahy se dál snižuje. Městské části a pražský magistrát v současnosti vlastní pouze 30 345 bytů, což je zhruba o dva tisíce méně než v roce 2019. Cílem Prahy přitom je počet městských bytů navyšovat alespoň o pět set bytů ročně a jejich prostřednictvím více regulovat ceny bytů i nájemného. Jak ale vyplývá z nové studie Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, obrat ve vývoji se vedení města nedaří.

„Je patrné, že i přes nesporné snahy, jako je například založení Městské nájemní agentury nebo Pražské developerské společnosti, a změny v přístupu k problematice bydlení stále reálně dochází ke zmenšování obecního bytového fondu namísto jeho navyšování,“ řekl náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN/Spojené síly pro Prahu). S úbytkem městských bytů se Praha potýká dlouhodobě. Za posledních dvacet let se městský bytový fond ztenčil přibližně o tři čtvrtiny ze 123 tisíc obecních bytů na nynějších třicet tisíc, což jsou pouhá 4,5 procenta pražských bytů.

Důvodem poklesu je především stále pokračující privatizace a pomalá rezidenční výstavba. Za poslední dva roky přibylo v městském bytovém fondu pouze šedesát nových bytů. Cílem města přitom je stavět pět set nových městských bytů ročně. Zhruba desetina bytů ve správě městských částí v současnosti nemůže být obsazena, protože prochází nutnou rekonstrukcí.

Bytová krize: Proč jsou v Česku tak drahé byty a nájmy?

Video placeholde
Bytová krize: Proč jsou v Česku tak drahé byty a nájmy? • Videohub

Bytová politika města nejvíce cílí na využití bytů skupinou sociálně slabších obyvatel, kteří mají problém platit vysoké nájmy. Průměrná výše nájemného v městských bytech kolem 150 korun za metr čtvereční představuje totiž přibližně poloviční náklady na bydlení oproti pronájmu bytu v osobním vlastnictví. „Je důležité, aby byty byly co nejvíce využívány lidmi, kteří je skutečně potřebují, včetně podporovaných profesí, seniorů a lidí se zdravotním postižením. V současnosti je patrné, že výše nájmu v obecních bytech svěřených do správy městských částí i MHMP je hluboko pod celopražským průměrem,“ říká radní pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský (Piráti).

V následujících letech by měl podle předsedy výboru pro bydlení Pavla Zelenky  (Praha sobě) nastat bod obratu a městský bytový fond by měl začít růst. „S tím, jak bude postupovat příprava výstavby v režii Pražské developerské společnosti, budou rapidně přibývat i nové městské byty podle schválené strategie města. Klíčové bude udržení kontinuity v zahájených projektech i v následujících volebních obdobích,“ dodal Zelenka.