Přichází revoluce v izolačních materiálech

Slentite™

Slentite™

Kvalitní izolace je naprosto nepostradatelným prvkem každé budovy. Ačkoli si to jako laici možná ani neuvědomujeme, právě izolace je jedním z nejdůležitějších hledisek specifikace budov. Nejenže pomáhá udržovat vnitřní teplotu, ale snižuje také náklady i spotřebu energie a je šetrná k pracovnímu a životnímu prostředí.

Pěnové materiály využitelné nejen ve stavebnictví procházejí neustálým vývojem, aby byly schopny naplnit vznikající požadavky funkčnosti a kvality a zároveň pomohly hledat nové udržitelné cesty. Výsledkem dlouhodobého vývoje je také nový vysoce výkonný izolační materiál Slentite ™ od chemické společnosti, který byl veřejnosti poprvé představen vloni na podzim a okamžitě vyvolal obrovský zájem.

I izolace může být inteligentní

Slentite ™ je první vysoce výkonný organický aerogel na bázi polyuretanu s nanoporézní strukturou vyráběný ve formě desek, které umožňují vrstvu izolace o 25 až 50 % tenčí, než tradiční materiály se stejnými izolačními vlastnostmi. Až 90 % objemu organického aerogelu se skládá ze vzduchem plněných pórů s průměrem pouze 50–100 nm. Optimalizovaná velikost pórů a vzduchové plnění umožňuje výjimečný výkon izolace, která se vyznačuje extra nízkou tepelnou vodivostí a vynikající regulací vlhkosti, což oceňují architekti a stavaři nejen při modernizaci starých budov, ale i při výstavbě novostaveb, a své uplatnění nachází Slentite ™ také v chladicí technice.

Slentite™Slentite™

Bezpečné nanotechnologie

Společnost BASF nabízí inteligentní řešení pro nové výzvy budoucnosti nejen na základě nových systémů a funkčních materiálů, ale také využíváním průřezových technologií, například nanotechnologie. Právě nanotechnologie je velmi významná pro mnoho inovací v oblastech, jako je automobilový průmysl, elektronika, energetika, stavebnictví, nebo medicína a společnosti pomáhá při vývoji nových řešení a zlepšování stávajících výrobků, přičemž přispívá také k ochraně životního prostředí a úspoře energií.

Využívání nových technologií vždy vyžaduje objektivní posouzení nejen přínosu, ale také možných rizik, které s nimi mohou souviset. I proto je kromě výroby a vývoje nanomateriálů další prioritou výzkumů také posouzení rizik nanočástic. V uplynulých deseti letech proto BASF provedla více než 150 vlastních toxikologických a ekotoxikologických studií a s externími partnery se podílela i na dalších 30 projektech. V globální síti také společnost spolupracuje s více než 600 významnými univerzitami, výzkumnými ústavy a firmami po celém světě a jako první a doposud jediná společnost v Německu pořádá dialogová fóra zaměřená na nanotechnologie.

www.slentite.com

Slentite™Slentite™