Reorganizaci developera ECM provede skupina Crestyl

Milan Janků, ECM REI

Milan Janků, ECM REI Zdroj: ctk

Věřitelský výbor společnosti ECM Real Estate Investments (ECM) si jako svého reorganizačního manažera vybral developerskou skupinu Crestyl.

Reorganizaci ECM povolil v březnu tohoto roku soud jako výsledek rok trvajícího insolvenčního řízení. Účelem zapojení skupiny Crestyl, která tak nyní bude podporovat správu firmy, je minimalizace negativních dopadů insolvence na postavení a majetek skupiny ECM.

„Jsem rád, že skupina Crestyl souhlasila s tím, že nám pomůže s reorganizací. Crestyl má silné zázemí a mnoho zkušeností a know-how, které je vzhledem k rozsáhlosti portfolia ECM zapotřebí,“ říká Milan Janků, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ECM.

„Jedná se o velmi zajímavou zkušenost a věřím, že se nám podaří tento úkol zdárně dokončit. Hodláme velmi úzce spolupracovat s věřitelským výborem i celým managementem ECM,“ říká Omar Koleilat, generální ředitel developerské skupiny Crestyl. „Chtěl bych zdůraznit, že naším cílem je minimalizovat dopady insolvence na stávající závazky ECM vůči dodavatelům a investorům. Chceme hladce a úspěšně provést reorganizaci firmy a nechceme narušovat probíhající aktivity či tendry,“ ujišťuje Koleilat.

Součástí vstupu skupiny Crestyl jako reorganizačního manažera do ECM budou v prvním kroku změny v manažerské struktuře firmy. Členem představenstva ECM se od 23. května stal generální ředitel skupiny Crestyl Omar Koleilat. Následně se předpokládá přestěhování všech firem ze skupiny ECM do kanceláří skupiny Crestyl, aby se v maximální míře využila synergie obou týmů.