Aukce ČTÚ: 4. operátor nejistý, virtuál nepravděpodobný

mobil

mobil Zdroj: profimedia.cz

Vstup na trh se prodraží, nováček má zajištěný alespoň národní roaming. Virtuálové nemají na růžích ustláno a změna je v nedohlednu.

Než se pustíme do podmínek aukce, pojďme si odpovědět na jednoduchou otázku, proč je tak důležitá. Z pohledu firem jde o obrovskou příležitost, obrovský byznys. Jen se podívejte na zisky současné operátorské trojice. Pokud opravdu přijde čtvrtý operátor, zřejmě rozpoutá cenovou válku a s cenami klesnou i marže, přesto jsou dražené frekvence atraktivní sousto.

Z pohledu nás, uživatelů, je aukce důležitá, protože rozhodne o podobě českého telekomunikačního trhu na příštích 15 let. Zjednodušeně – pokud se to nepovede, budeme ještě roky volat/datovat draze (operátoři a ČTÚ nám budou roky tvrdit, že jsme na evropském průměru).

Ještě z jednoho důvodu je aukce důležitá. Příjmy z hlasových hovorů klesají a tenhle trend bude pokračovat, budoucnost je v internetu. Dražené frekvence jsou vhodné především k výstavbě sítě LTE a LTE (zatím) znamená rychlý mobilní internet (na Voice over LTE si ještě pár let počkáme). I proto je aukce tak důležitá, dražené frekvence představují byznys budoucnosti.

Jízdní řád

Je důležité říct, že níže diskutované podmínky jsou pouze a jen první návrh, kterým ČTÚ zahájil veřejnou konzultaci. Než se dostaneme k finálním podmínkám, může se mnohé změnit. Připomínky a návrhy je možné podávat do konce dubna, aukce bude vypsána 22. června. Své připomínky může poslat prakticky kdokoliv, ale očekává se to především od zájemců o frekvence. Ze stávajících operátorů se nechali slyšet Telefónica a Vodafone, že své připomínky pošlou.

telekomunikacetelekomunikace

Zájemci o frekvence mohou posílat své nabídky do 13. srpna, kdy ČTÚ otevře obálky. Pak si úřad bere měsíc na to, aby nabídky zhodnotil a vyřadil nevyhovující. Vlastní aukce začne 24. září a o výsledku má být jasno 1. prosince, o konkrétním rozdělení frekvencí pak 18. prosince. Zbývá jen doplnit, že i samotný ČTÚ výše uvedená data označuje za předběžné termíny. Jedná se tedy o ideální řád, který se s případnými komplikacemi může protáhnout.

V aukci jde o přidělení volných kmitočtů v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz. Zejména využití pásma 800 MHz je zásadní pro další rozvoj služeb elektronických komunikací na kvalitativně vyšší úrovni než současně poskytované mobilní služby (sítě LTE). Prostřednictvím aukce deklaruje ČTÚ snahu dosáhnout rozvoje mobilního broadbandu, rozproudit trh a vytvořit podmínky pro vstup případného 4. operátora.

4. operátor? Naděje umírá poslední...

Vstupní náklady jsou obrovské a budoucnost nejistá. Řekněme, že nový subjekt by chtěl koupit onen volný blok 2×15 MHz v pásmu 1800 MHz a k tomu alespoň 2×10 MHz v pásmu 800 MHz, pak si musí připravit 2,5 až 3 miliardy korun na licence. Síť se také sama nepostaví a to ani nemluvíme o dalších nákladech na rozjezd podnikání, které půjdou do miliard.

Je jasné, že nový operátor by tak jako kdysi Oskar musel konkurovat především cenou. To u nás není nemožné, ceny jsou vysoko, a tak by snad neměl být problém přijít s výhodnější nabídkou a za pár let se přehoupnout do černých čísel. Byl by to stimul, jaký tuzemský trh potřebuje, ale tak jako Řím nepostavili přes noc, ani nový operátor by nezačal komerčně fungovat dříve než za, řekněme, dva roky.

Koupit licence a odpočívat? Tentokrát ne

Všem hráčům, kteří něco vydraží, nachystali ČTÚ a Ministerstvo průmyslu a obchodu tzv. rozvojová kritéria. Například pro lukrativní pásmo 800 MHz budou všechny okresy rozděleny do dvou skupin. Ta první je „A“, což jsou řídce osídlené oblasti, druhá „B“, tedy hustě zalidněné oblasti. Kdo získá příděly v tomto pásmu, musí se zavázat, že začne pokrývat „áčka“, přičemž za každé A může držitel přídělu pokrýt jedno B.

Najděte si svůj okres, ať máte přesnější představuNajděte si svůj okres, ať máte přesnější představuNajděte si svůj okres, ať máte přesnější představu

Dále musí do 30 měsíců pokrýt 95 % okresů ze skupiny A a do pěti let pokrýt 100 % okresů včetně železničních koridorů a dálnic. Nový operátor má lhůty prodloužené o jeden rok. Pro případného nového operátora platí ještě podmínka pro pásmo 1800 MHz – do šesti let pokrýt minimálně 50 % populace ČR. Podobně to bude v pásmu 2600 MHz, tam je třeba pokrýt do pěti let 30 % populace (nováček má lhůtu opět o rok delší).

Příděly rádiových kmitočtů, které jsou předmětem výběrového řízení, budou uděleny s platností do 31. března 2028, tedy na 15 let. To je o pět let méně než licence v pásmu 2100 MHz, ty ČTÚ udělil na 20 let. O2 a T-Mobile je mají do roku 2021, Vodafone do roku 2025.

Nováček má zajištěný národní roaming

Závazek poskytnout tzv. národní roaming na sebe operátoři berou jen tím, že se aukce zúčastní. Ano, je to tak, nemusí vydražit žádnou frekvenci, stačí pouhá účast v aukci. Národní roaming je pro případného nového hráče zásadní, je to jediná cesta, jak začít poskytovat své služby na celém území, avšak částečně prostřednictvím sítě konkurenčního operátora. Pokud se strany nedohodnou jinak, pro stávajícího operátora platí, že národní roaming musí poskytnout, až když bude mít nováček pokryto alespoň 20 % populace.

Tento závazek je ve prospěch zájemců, kteří získají v tomto výběrovém řízení příděl rádiových kmitočtů v pásmu 1 800 MHz minimálně o velikosti 2×15 MHz nebo v pásmu 2 600 MHz minimálně o velikosti 2×20 MHz a současně nezískají rádiový kmitočtový příděl v pásmu 800 MHz a nejsou držiteli přídělu rádiových kmitočtů v pásmu 900 MHz. A dále nových zájemců, kteří získají příděl kmitočtů v pásmu 800 MHz.

Stávající operátoři si mohou ulehčit plnění rozvojových kritérií tím, že případného nováčka pustí i do sítí 3G, tedy do pásma 2100 MHz, které svorně trojice stávajících operátorů v minulosti obsadila. Své 3G pokrytí by tak mohli dočasně vykázat jako pokrytí okresů „A“ a začít tak budovat v lukrativních městských okresech z kategorie „B“.

Smlouva o národním roamingu se uzavírá minimálně na 2 roky, přičemž nováček o ni může žádat i opakovaně ve lhůtě pěti let od vydání rozhodnutí o přídělu rádiových kmitočtů.

Takhle jsou dnes rozdělené frekvence našeho radiového spektraTakhle jsou dnes rozdělené frekvence našeho radiového spektraTakhle jsou dnes rozdělené frekvence našeho radiového spektra

Virtuála se bojí jako čert kříže

Žádný virtuální operátor (MVNO) u nás v současnosti nepůsobí. Účastníci aukce na sebe berou závazek tzv. velkoobchodní nabídky, ale pozor – ta platí jen pro kmitočty udělené v rámci aukce. Do nařízení, které by stávající operátory donutilo pustit MVNO do stávajících 2G a 3G sítí, si ČTÚ netroufnul. Zdá se, že plnohodnotného virtuála se v příštích letech nedočkáme.

Podobně jako v předchozím případě se smlouva uzavírá alespoň na dva roky, přičemž povinnost vpustit do své sítě MVNO platí pro síťové operátory 10 let. ČTÚ neříká, co se bude dít pak, což z projektu MVNO dělá rizikový podnik, který si každý investor rozmyslí. Doufejme, že se třeba právě toto změní v průběhu připomínkovacího kola a v konečných podmínkách bude pro virtuály jasněji a příznivěji.

Aukce jako bitva stratégů

Pokud si nastudujete způsob, jakým se budou frekvence dražit (souběžná vícekolová aukce), zjistíte, že z pohledu operátorů/zájemců to bude jako partie šachu. S tím rozdíle, že šachovnici nahradí elektronický systém, který ČTÚ pro tuto příležitost zajistí. Tato stránka věci nás ale zajímat nemusí, nás zajímá výsledek. Na ten si ale počkáme minimálně do prosince.

Závěrem ještě jednou připomínám, že výše uvedené je návrh podmínek. Do 22. června bude ČTÚ přijímat připomínky a pozměňovací návrhy, které pak může, nebo nemusí zapracovat. Definitivní podmínky aukce bychom měli znát 17. července.