Česká spořitelna a J&T Ventures podpořily startup, který vyvíjí virtuálního úředníka

Na fotografii zleva: Jiří Skopový (Seed Starter), Zenon Sliwka (Born Digital), Tomáš Malovec (Born Digital), Beata Vörösová (Seed Starter) a David Polach (J&T Ventures)

Na fotografii zleva: Jiří Skopový (Seed Starter), Zenon Sliwka (Born Digital), Tomáš Malovec (Born Digital), Beata Vörösová (Seed Starter) a David Polach (J&T Ventures) Zdroj: Česká spořitelna

Český technologický startup Born Digital získal nové investice od Seed Starteru České spořitelny a také od investičního fondu J&T Ventures, který Born Digital podpořil již podruhé. Hodnota investic se pohybuje ve vyšších desítkách milionů korun. Startup prostředky využije na další rozvoj svého projektu digitální persony - nástroje umělé inteligence, jenž má v budoucnu výrazně zefektivnit práci nejen v komerční sféře, ale i ve státní správě nebo ve zdravotnictví.  

„V umělé inteligenci vnímáme nejen obrovský růstový potenciál, ale především silnou přidanou hodnotu. Proto jsme se startup rozhodli podpořit nejen prostřednictvím investice, ale aktivně se podílíme na některých možnostech budoucího využití tohoto řešení i uvnitř banky,“ prohlásil Jiří Skopový, lídr programu Seed Starter České spořitelny s tím, že digitální persona přináší inovativní přístup nejen v oblasti bankovnictví, ale umožňuje i výrazný posun k digitalizaci státu.

„Digitální persona nemá nahradit člověka, ale má mu odlehčit od manuálních a rutinních úkonů s nízkou přidanou hodnotou,“ popisuje Tomáš Malovec, šéf a spoluzakladatel Born Digital s tím, že dalším benefitem je i výrazné rozšiřování pracovních kapacit a poskytovaných služeb. „Produkt, který jsme vyvinuli, je spojením unikátní technologie s lidským a přívětivým přístupem, což nebylo v případě umělé inteligence zatím tak běžné. Tím otevíráme cestu pro velmi široké využití napříč nejrůznějšími obory i věkovými skupinami uživatelů,“ doplňuje Malovec.

Podle šéfa Born Digital je investice důležitým odrazovým můstkem pro Series A investici, kterou by v Born Digital rádi získali v řádu dvanácti až osmnácti měsíců. V tuto chvíli má Born Digital více než osm desítek B2B klientů v sedmi zemích a s rostoucí poptávkou plánuje svou přítomnost v zahraničí dále upevňovat. Právě podpora Seed Starteru České spořitelny může škálování startupu napříč státy, v nichž působí skupina Erste, výrazně usnadnit. 

Digitální úředník, asistent lékaře i pomoc policistům 

Digitální úředník, s nímž by se lidé v dohledné době mohli v rámci pilotních projektů setkat na některých úřadech či v odlehlejších obcích, má podobu bankomatu, který prostřednictvím umělé inteligence s lidskou tváří dokáže vyřešit spoustu běžných úkonů – od úhrady poplatků za svoz odpadu či za psa, přes výpisy z rejstříků až po zřízení živnosti.

„Práce s digitálním úředníkem je velmi intuitivní a díky vlídnému přístupu představuje pozvolný přechod k digitalizaci i pro skupinu lidí, kteří doposud preferovali kontakt se skutečným úředníkem,“ popisuje Malovec. Úkony půjde s digitálním úředníkem projít od počátečního požadavku až do jeho úplného vyřešení.

V ostatních případech digitální persona přesměruje klienta na dálku ke skutečnému úředníkovi, který úkon dokončí. Úředníkům tak může odpadnout velká část běžných administrativních úkonů a budou moci obsloužit mnohem větší skupinu klientů. Dodavatelem technického řešení je právě Česká spořitelna, která se chce tímto vstupem do oblasti e-governmentu aktivně podílet na procesu digitalizace veřejné sféry.  

Obdobně může digitální persona od Born Digital odlehčit od rutinních úkonů lékařům či policistům. Digitální lékařský asistent automaticky zhotoví na základě poslechu rozhovoru lékaře s pacientem jeho přepis a závěrem vygeneruje lékařskou zprávu. Cílem je minimalizace času, který lékaři tráví administrativními úkony. Snížení průměrné délky návštěvy a zkrácení čekacích dob s sebou přinese zvýšení kvality péče o pacienty.

Jako první se do pilotního projektu zapojila Nemocnice Jihlava, v současnou chvíli se řešení testuje již v několika dalších státních i soukromých zdravotnických zařízeních. Na principu automatizovaných zápisů a generování protokolů z výslechů může umělá inteligence výrazně zjednodušit a zefektivnit například také práci policistů.  

VIDEO: Jak funguje jazykový model ChatGPT

Video placeholde
Jazykový model ChatGPT je hitem. Umělá inteligence umí stvořit přirozený text • Videohub