Cloud: cena až na druhém místě | E15.cz

Cloud: cena až na druhém místě

ilustrační foto
ilustrační foto
• 
ZDROJ: T-Systems

T-Systems

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Služby cloudu jsou ideálním řešením pro mnohé firmy. Především totiž umožňují vyhnout se výrazným jednorázovým investicím do pořízení celkové IT infrastruktury. Cloud computing obnáší zásadní změnu ve způsobu poskytování IT služeb. Je rychlejší, lepší i levnější. Jak se však zorientovat na trhu připomínajícím džungli a na co konkrétně se zaměřit?

Nehledě na stav globální ekonomiky jsou ICT oddělení firem historicky vždy jedny z prvních na ráně, když dojde na utahování opasků. Přitom zrovna IT oddělení může nyní konečně díky sníženému budgetu paradoxně naopak profitovat. Cloud computing totiž okamžitě sníží náklady, má zanedbatelnou vstupní investici, je zcela transparentní, nehrozí mu nečekané investice a máte jistou objednanou kvalitu služeb. Jelikož v dnešním světě obchodu rozhodují detaily, musí firmy s touhou přežít umět snižovat ohromné náklady spojené například se správou dat. Vysoké ceny za udržování velké interní IT divize nadále rostou, hardware potřebuje neustále upgradovat a udržovat (o případných opravách nemluvě), software musíte stále aktualizovat, implementovat a zajistit k němu podporu… Není toho málo. Řešením zdánlivě bezvýchodné situace je však právě cloud computing. Díky němu můžete všechny tyto starosti pustit z hlavy a ke svým datům uloženým na serverech poskytovatele cloudových služeb přistupovat prostřednictvím internetu.

Řekněme, že víte, že za danou službu zaplatíte třeba 150 000 Kč měsíčně. U cloudu jde o konečnou cenu. Je to jasně zúčtovatelná položka bez skrytých nákladů. Kdybyste kupovali servery, vybavení, krabicový software a další položky, jsou dodatečné výdaje většinou ukryté v měsíčních poplatkách (např. na údržbu). V případě cloud computingu je cena transparentní a jasně určená.

Jak však vybrat správného poskytovatele? Mezi společnosti nabízející služby cloudu patří velcí hráči jako je IBM, Microsoft nebo třeba Google a Amazon. Mnohdy se však jedná primárně o výrobce hardwaru, který má z prodeje svého „železa“ poměrně slušné marže a cloud nabízí až jako doplňkovou službu, případně provozovatele webových služeb, kteří nabízí převážně veřejný cloud bez důrazu na servisní podmínky. Velkou a renomovanou společností zaměřenou výhradně na poskytování služeb je tak například německá společnost T-Systems, která patří do koncernu Deutsche Telekom. Ale zpět k jádru problému – proč je vlastně výběr vhodného poskytovatele cloudového řešení tak stěžejní? Co je to nejhorší, co se může stát? Služba či poskytovatel nemusí vůbec splňovat vaše očekávání, vy přijdete o peníze (a může jít o velmi vysoké částky) a adopci cloud computingu odložíte na neurčito – to je však ještě poměrně přijatelný scénář. V horším případě dojde na straně poskytovatele k úniku či ztrátě vašich důvěrných firemních dat, což se často rovná de facto konci vašeho podnikání. Známe však mnoho dalších nuancí, které vedou k rozladění a nespokojenosti s využívanou službou. Výběru správného poskytovatele je tedy potřeba věnovat maximální péči. Proto jsme pro vás připravili několik důležitých bodů, na něž byste se měli zaměřit, než učiníte finální rozhodnutí.

ilustrační foto Autor: T-Systems

1. Není řešení pro vás k dispozici zcela bezplatně? Teď se pořádně zamyslete. Proč vlastně cloud potřebujete a co od něj očekáváte? Řešení cloudu totiž často zahrnuje službu s omezenou funkcionalitou velice levně nebo dokonce zcela zdarma. Je však třeba zvážit, zda se smíříte s tím, že poskytovatel takové služby nabízí jen omezené garance dostupnosti. Takové služby jsou obvykle nabízeny jak „best effort“, tj. podle možností a představ poskytovatele, bez záruk pro zákazníky.

2. Je nabízená služba transparentní? Dělá poskytovatel tajnosti okolo provozních technologií, nechce vám říct, na jakém hardwaru provozuje cloudovou infrastrukturu, jaké aplikace/databáze využívá a jaké jsou plány na rozšiřování do budoucna? Pak je pravděpodobně něco v nepořádku. Jakožto zákazník máte právo vědět, co stojí za cloudem, jemuž hodláte svěřit firemní know-how. Důležitým faktorem je také fyzické umístění služeb – cloud umísťuje vaše data a aplikace do jakéhosi technologického oblaku, resp. datového centra. Je dobré se ptát, kde jsou mé služby provozovány, a to především s ohledem na dodržení legislativních podmínek např. u účetních systémů.

3. Je na poskytovatele opravdu spolehnutí? Než se obrátíte na potenciálního poskytovatele, zkuste si nejprve zodpovědět pár zásadních otázek: Jak dlouho již daný poskytovatel figuruje na trhu? Kolik má zaměstnanců? Jak jej hodnotí stávající zákazníci? Nabízí záruky uptime a kvalitní SLA?

4. Jak jsem pro poskytovatele důležitý? Při podnikání platí pořekadlo „čas jsou peníze“. Proto by pro vás mělo být stěžejní také to, jak flexibilní je poskytovatel v otázce řešení problémů a odpovídání na dotazy. Za jak dlouho po vznesení požadavku se vám dotyčná firma ozve? Stane se tak až třetí den po havárii? Pak hledejte dál. A pozor: některé firmy mohou být zpočátku vstřícné a později v tomto ohledu polevovat. Zkuste si proto zjistit reference od jejích dalších zákazníků.

ilustrační foto Autor: T-Systems

5. Jaká je ochota poskytovatele odpovídat na vaše „Due Diligence“ dotazy? Due Diligence (DD) je pojem, který se obyčejně nepřekládá a pochází z amerického práva a obchodní praxe při uzavírání obchodních smluv. V rámci DD si potvrdíte patřičnost všech faktů důležitých pro zajištění vaší spokojenosti. Například cílem provozního DD je zjištění efektivnosti provozu podniku ve vztahu k jeho podnikatelskému záměru a obchodním plánům. Můžete tak posoudit, zda je protistrana vůbec schopna splnit slibované závazky. V rámci technického DD zase zjistíte stav technologií a technologický potenciál podniku poskytovatele. Jinými slovy jde o hloubkové prověření stavu poskytovatele v rámci zvýšení jeho důvěryhodnosti a snížení případných rizik. Typicky se tak můžete ptát na jím používaný software/hardware, schopnosti personálu nebo opatření přijatá pro případ havárie.

6. Jaká je nabízená dostupnost služeb? Jaká je přijatelná hodnota dostupnosti služeb u poskytovatele služeb cloudu? Rozhodně by neměl klesnout pod hraniční hodnotu 98 %. V takovém případě se počítá s odstavením serverů kvůli údržbě a z důvodu neočekávaných problémů. Jinak vše běží v podstatě nepřetržitě. Zjistěte si, jak rychle je probíhá například obnova po havárii. Dostupnost je velice důležitou položkou především, pokud v cloudu hodláte hostovat informace/služby kritické pro podnikání a budete pro zákazníky/partnery vyžadovat nepřetržitý přístup.

7. Umožňuje poskytovatel pravidelné audity nabízených služeb? Poskytovatel by měl být připraven odpovídat na vaše dotazy a umožnit vám pravidelné rámcové audity poskytovaných služeb. Na druhou stranu je jeho primární starostí zajištění oněch služeb a je třeba počítat s tím, že se nemůže neustále věnovat jen péči o vybrané zákazníky. Zjistěte si, jak firma funguje v tomto ohledu, zda má vypracované relevantní dokumenty s často kladenými dotazy (FAQ) či směrnice pro případné audity.

8. Kolik ušetříte s pronajatou aplikací? Jedním z hlavních důvodů pro upřednostnění cloudové aplikace na úkor klasické aplikace pro desktop je jasně patrná úspora nákladů. Místo zaplacení vysokého licenčního poplatku firmy platí jen měsíční paušál. Porovnejte rozdíl kumulativních ročních nákladů pro oba případy a zhodnoťte potenciální snížení výdajů. Nejspíš budete docela překvapeni.

9. Cítíte se s providerem v bezpečí? Mnohé společnosti mají stále největší obavu z toho, že musejí svá data nechat na pospas třetí straně. Avšak pozor: Podle analytiků stojí za celou třetinou úniků či ztrát dat chyba některého z VAŠICH zaměstnanců. Proto se starejte především o to, aby citlivá data nevynášeli na přenosných USB úložištích či neposílali neznámým adresátům. Krom toho určitě využívejte zálohování. A ohledně bezpečnosti dat u třetí strany? Zvolte si poskytovatele služeb cloudu s dobrým renomé, jehož zabezpečení odpovídá oborovým standardům (ISO apod.) a jemuž budete moci důvěřovat.

10. Jaká je flexibilita a možnosti integrace? Mnohé služby cloudu mají rozhraní API, které vám umožní integrovat se službou také další aplikace. Tak lze zaplnit eventuální mezery ve funkcionalitě. I tak však poskytovatelé služeb cloudu průběžně rozšiřují funkcionalitu a možnosti svých infrastruktur. Vhodná je snadná integrace s prostředím (například VMware) tak, aby uživatelé snadno a efektivně spravovali dostupné zdroje. Nezapomínejte, že cloud a infrastruktura není cíl, nýbrž cesta, která má umožnit zaměstnancům (klientům, partnerům…) využívání služeb. A vždy se přece chodí lépe po cestě, která je pohodlná.

Cloud computing jednoznačně mění způsob, kterým (nejen) malé a středně velké společnosti provozují IT služby a s vysokou pravděpodobností tomu tak bude i pro příští desetiletí. Pokud vaše firma patří mezi relativně nové a vy operujete s velice napjatým rozpočtem, může pro vás být cloud computing perfektním řešením. Aplikace cloudu nijak neomezují produktivitu a dovolí vám dosáhnout toho, čeho byste docílili i s in-house oddělením IT či vlastním datovým centrem. K tomu připočtěte větší pružnost, lepší dostupnost, mobilitu a nižší náklady, a uvidíte, že svět cloudu osloví i vás.

Autor: T-Systems

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah