Cloud jako nádoba na vaše data | E15.cz

Cloud jako nádoba na vaše data

T-systems
T-systems
• 
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Je až s podivem, kolik firem dnes v praxi aplikuje zastaralá a neefektivní pravidla v tak důležitých oblastech jako jsou ukládání, ochrana a zálohování dat.

Víte, jak dlouho by vaší firmě v případě havárie trvala obnova obchodně kritických dat? Spousta společností přesně dle litery okřídleného úsloví „Když něco funguje, nač to měnit?“ již řadu let aplikuje zastaralou zálohovací politiku a používá technologie, které už nedokáží uspokojit požadavky pro dostatečné zajištění kritických dat v moderní organizaci. Díky cloudu lze ovšem vytvořit takový model pro uchovávání, zálohování, archivaci dat i disaster recovery, který firmě nejen, že ušetří a umožní jí využívat nejnovější technologie, ale zároveň jí učiní také konkurenceschopnější.

Firmy mohou zálohovat jen tolik dat, kolik jim dovolí používaná úložiště – většinou magnetické pásky či disková pole. Ty je pak třeba také dostatečně zabezpečit, technologicky i fyzicky. Pokud svá data zálohujete do cloudu, můžete si – u dobrých poskytovatelů služby – být jisti, že jsou uloženy ve skvěle zabezpečených datových centrech mimo prostory vaší společnosti a že platíte právě za takovou kapacitu úložišť, kterou doopravdy využíváte. Jinak se stává, že firmy buďto disponují zbytečně předimenzovanými úložišti nebo tyto úložiště dokáží naplnit, ale jejich správa a zabezpečení je stojí velké peníze. V případě havárie pak obnova obchodně kritických dat z cloudu probíhá výrazně rychleji, cloudová úložiště bývají vysoce dostupná a plně redundantní, takže svá data máte k dispozici kdykoli a v podstatě okamžitě.

Chcete-li svá data ukládat do cloudu, musíte počítat s tím, že budou uložena v datovém centru u poskytovatele služby. Jaký typ dat a v jakém rozsahu tam hodláte ukládat, je čistě na vás a na tom, jaké jsou vaše potřeby. Jako vždy, je proto i v tomto případě velmi důležitá plánovací fáze, kde rozhodnete o podobných otázkách. Myslete rovněž na to, že díky moderním technologiím nabízeným poskytovateli cloudových úložišť lze dosáhnout dramatické redukce objemu dat. Myslet musíte také na legislativu, regulatorní požadavky a korporátní pravidla vztahující se na uchovávání dat pro společnosti ve vašem odvětví.

Základem procesu výběru vhodného dodavatele je jasné stanovení požadavků na budoucí řešení. S jednoznačně definovanými požadavky má uživatel jasnou představu o kritériích, podle nichž může hodnotit poskytovatele a rozhodnout se pro něj. Vše se točí kolem splnění bezpečnostních požadavků, výkonnosti, spolehlivosti a důvěryhodnosti poskytovatele. Důležitá je spolehlivost, o níž asi nejlépe vypovídají reference a přímá výměna zkušeností s jinými zákazníky, a také to, zda nabídka skutečně dokáže přinést přidanou hodnotu vašemu podnikání, zda poskytovatel disponuje patřičnými osvědčeními a certifikacemi či jeho velikost.

Data a know-how jsou často tím nejcennějším, co mají společnosti k dispozici a tak volbu poskytovatele cloudového úložiště neberte na lehkou váhu a nesnažte se ušetřit volbou časem neprověřeného start-upu. Mohlo by se vám to totiž šeredně vymstít.

T-Systems Czech Republic a.s.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah