Lidé na televizních poplatcích dluží 316 milionů

Petr Dvořák

Petr Dvořák Zdroj: profimedia.cz

Česká televize zaslala loni 283 tisíc upomínek kvůli neuhrazeným koncesionářským poplatkům. Celková výše dlužné částky se vyšplhala na 316 milionů korun, z toho bylo zatím uhrazeno 134 milionů korun. Na zasedání Rady ČT o tom informoval radní Jiří Závozda.

„V roce 2011 přibylo také přes 20 tisíc nově zažalovaných případů,“ řekl Závozda. Podle něj bylo od roku 2007 díky oslovovacím akcím vyhledáno více než 56 tisíc nových poplatníků.

„V současné době vedeme diskusi s Českým rozhlasem a Českou poštou o možnostech lepšího a efektivnějšího výběru koncesionářských poplatků. Předpokládám, že kolem poloviny roku budeme mít návrh, jak lépe tyto poplatky vymáhat,“ řekl generální ředitel ČT Petr Dvořák.

Poplatky tvoří hlavní zdroj příjmů České televize. V současnosti se platí 135 korun měsíčně. V letošním roce by z nich měla ČT inkasovat 5,75 miliardy korun.