Od července začne éra nových e-tržišť, přinesou řadu výhod

Gemin

Gemin Zdroj: Gemin

V červnu pro orgány státní správy definitivně skončí doba stávajícího způsobu vypisování veřejných zakázek. Stará státní tržiště ukončí svůj provoz a budou nahrazena pěticí nových e-tržišť. Nový systém přinese řadu změn pro zadavatele i dodavatele zakázek. Elektronická tržiště nabídnou řadu výhod, které můžete využívat již nyní na prvním e-tržišti nové generace Gemin.cz.

Důležité změny pro orgány státní správy

Orgány ústřední státní správy a jejich podřízené organizace od července povinně přestoupí na nový systém vypisování veřejných zakázek. Zaregistrovat se budou muset na jednom z nových e-tržišť a přizpůsobit vypisování zakázek novým podmínkám. Používat nový systém mohou zadavatelé nyní na e-tržišti Gemin.cz, které je plně funkční od začátku května a již na něm probíhá několik veřejných zakázek.

Změny pro dodavatele

Změny se týkají i dodavatelů, kteří se o veřejné zakázky chtějí ucházet. Poptávky, které jim až doposud chodily ze stávajících e-tržišť, jim od července chodit přestanou. Pokud tedy chtějí být i nadále informováni o aktuálních veřejných zakázkách, měli by se včas registrovat na některém z nových e-tržišť. Na prvním e-tržišti Gemin.cz už této možnosti využilo více jak 600 dodavatelů.

Maximální transparentnost celého procesu

Nový systém vypisování veřejných zakázek prostřednictvím e-tržišť by měl přinést do celého procesu větší transparentnost. Všechny zákonem stanovené veřejné státní zakázky budou muset být od července zveřejňovány na e-tržištích, a to primárně otevřenou formou zadávacích řízení. O zakázku se tak budou moci ucházet všichni dodavatelé, kteří o ni projeví zájem a splní stanovené podmínky. Veřejnost navíc bude moci na celý proces dohlížet.

Gemin Gemin | Gemin

Urychlení zadávání veřejných zakázek

Přechodem na systém e-tržišť se celý proces od vypsání veřejné zakázky, přes vyhodnocování jednotlivých nabídek, až po výběr nejlepšího dodavatele značně urychlí. „Pevně věříme, že rychlost a efektivnost vypisování veřejných zakázek na e-tržišti Gemin.cz přiláká i další zadavatele veřejných zakázek. Tedy i ty, kteří nemají elektronické vypisování zakázek povinné. Například se jedná o územní samosprávné celky a obce,“ uvedl David Horký jednatel společnosti SYNTAXIT, která je držitelem koncese na provozování e-tržiště Gemin.cz na českém trhu.

Snížení nákladů pro veřejnou správu

Jedním z hlavních záměrů této změny ve způsobu vypisování veřejných zakázek je zvýšení úspor při vynakládání veřejných finančních prostředků. K výrazným úsporám dojde díky snížení transakčních nákladů spojených s procesem zadávání veřejných zakázek. Zadavatelé navíc nemusí investovat do nákupu aukčních systémů, které jsou součástí elektronického tržiště. Ke snížení nákladů by však mělo dojít především díky předpokládanému snížení ceny nakupovaných komodit, k čemuž dojde důsledkem spravedlivé hospodářské soutěže o zakázku. Využívání základních služeb e-tržiště Gemin.cz je navíc pro zadavatele i dodavatele zdarma, platí se pouze za aditivní služby.

Pohodlné používání a informace na jednom místě

Užívání e-tržiště Gemin.cz je jednoduché a intuitivní. Stránka je logicky členěna a webová aplikace je navržena tak, aby své uživatele bezproblémově provedla celým procesem krok za krokem. „Zadavatelé i dodavatelé naleznou na tržišti Gemin.cz veškeré informace. Snadno zjistí, pro koho je využívání elektronického zadávání zakázek určeno, nebo jakých komodit se systém týká. Všem doporučujeme, aby nečekali na poslední chvíli a do systému se registrovali již nyní. Mohou se tak v klidu s předstihem seznámit se všemi novinkami ještě před tím, než pro ně užívání nových e-tržišť bude povinné,“ uvedl Petr Andrýsek ze společnosti QCM, která připravila technické řešení e-tržiště Gemin.cz.

Podpora pro zadavatele i dodavatele

Aby provozovatelé Gemin.cz užívání e-tržiště svým klientům ještě více usnadnili, nabízejí jim širokou klientskou podporu. Dodavatelé i zadavatelé veřejných zakázek se mohou zdarma přihlásit na kurzy, které jim kromě správného ovládání e-tržiště přiblíží i aktuální platnou legislativu. Zvolit si mohou skupinový seminář i individuální školení šité přímo na míru. Pro případné dotazy je uživatelům k dispozici také klientská podpora, kterou mohou kontaktovat e-mailem i telefonicky.

www.gemin.cz

Uživatelskou podporu je možné kontaktovat telefonním čísle +420 538 702 739 nebo na e-mailu podpora@gemin.cz.