Víte opravdu, s kým podnikáte? | e15.cz

Víte opravdu, s kým podnikáte?

ZDROJ: Bisnode Česká republika, a.s.
Prezentace klienta •
Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

V základních principech řízení byznysu hraje compliance, tedy vyhovění zákonným požadavkům, čím dál významnější roli. Přitom většina podnikatelů rizika plynoucí z nedostatečného prověřování obchodních partnerů stále podceňuje.

Pod pojmem compliance lze chápat způsob jednání v souladu s pravidly – ať stanovenými zákonem nebo vnitrofiremními, která mohou někdy být přísnější než platná legislativa. Jedná se hlavně o zamezení reputačních rizik, prevenci podvodného jednání, až po oblast jednoznačné identifikace všech účastníků, a samotné podstaty obchodních transakcí s cílem zabránit vytváření nelegálních prostředků z trestné činnosti a jejich použití k nezákonné činnosti, jako je například terorismus. V češtině bychom si možná vystačili s pojmem „poznej svého partnera“ – a tím může být zákazník společnosti, dodavatel ale také zaměstnanec či člen vedení společnosti.

Požadavků na prokazování původu majetku, dohledávání skutečných vlastníků a vlastnických struktur, které z obchodních vztahů mají prospěch, přibývá. Potvrzování státní, a tedy potenciální daňové příslušnosti či domicilu k zamezení vyhýbaní se daňové povinnosti, předávání informací o vedení bankovních účtů v zahraničí nebo jednoznačná identifikace každé jednotlivé obchodní transakce a platby sloužící k zjišťování příjemců a odesílatelů plateb a jejich řetězení či zakrývání skutečných příjemců přes řadu jsou jen další vnější projevy procesů, které se nás všech týkají. I z toho důvodu je lepší být připraven a v zájmu vlastní společnosti i sebe samého aktivně používat všechny možnosti k rozumnému prověřování informací a skutečností okolo nás. Porušování kterékoli z těchto skutečností může přivolat zvýšenou pozornost orgánů mnoha zemí.

Jedná se ale o poměrně náročný a zdlouhavý proces prověřování, obzvlášť když obchodní vazby mohou být rozptýleny po celém světě. Mít neustálý přehled o rizicích ale efektivně pomáhá řešení Bisnode pro compliance, D&B Onboard, které na jednom místě a v globálním měřítku dokáže prověřit a posoudit rizika jakéhokoliv subjektu na světě, včetně rozkrytí vlastnické struktury a dohledání konečných vlastníků či prověření osob proti sankčním seznamům a seznamu politicky exponovaných osob. Tyto informace jsou doplněny klíčovými finančními ukazateli a kredibility prověřované firmy. Lze tak snadno prověřit všechny obchodní partnery i zákazníky a chránit tak podnikání před pochybnými obchodními styky a vyhodnotit rizika spolupráce za účelem spolehlivého podkladu pro rozhodování. S D&B Onboard mají firmy jistotu, že jednají se zákonnými požadavky a snižují si rizika plynoucí z obchodního styku.

 

 

 

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah