e15, deník pro ekonomiku a byznys: Tiráž, kontakty na redakci

A7 Office Center

A7 Office Center Zdroj: A7 Office Center

Generální ředitelka

Martina Říhová

Šéfredaktor

Nikita Poljakov

Zástupci šéfredaktora

Jan Novotný a Adam Váchal

Sekretariát redakce

Daniela Schmitzová, tel.: 225 977 668, redakcee15@cncenter.cz

Adresa redakce

CZECH NEWS CENTER, a. s., Komunardů 1584/42, 170 00, Praha 7 – Holešovice

IČO 02346826

Kontakt na členy redakce

jmeno.prijmeni@cncenter.cz

Distribuce

tel. 253 253 553, distribuce@cncenter.cz

Inzerce

Barbora Okénková, barbora.okenkova@cncenter.cz

Marketing

Martin Kalfař, martin.kalfar@cncenter.cz

Číslo registrace deníku

E15 – MK ČR E 17948, ISSN 1803-4543

Deník e15 vychází od listopadu 2007. Přetisk a jakékoli šíření povoleno pouze se souhlasem vydavatele. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Tisk Svoboda Press s. r. o. Tištěný a prodaný náklad ověřuje ABC, člen IF ABC.

Rozšiřují spol. PNS a.s. a řízená distribuce, distribuci předplatného provádí v zastoupení vydavatele spol. PNS a.s., příjem objednávek, změn a reklamací: bezplatná linka 800 300 302, e-mail: predplatne.cnc@cpost.cz

Přímé objednávky na www.ikiosek.cz