Generali Česká pojišťovna organizuje pomoc sestřičkám | E15.cz

Generali Česká pojišťovna organizuje pomoc sestřičkám, zdravotníkům platí speciální pojištění

oka

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Sestry v tyto týdny čelí ještě extrémnějšímu tlaku i podmínkám než obvykle. Ze všech sil staví nemocné zpět na nohy – obrazně i doslova. Proto organizuje Generali Česká pojišťovna pod záštitou České asociace sester morální i materiální podporu zdravotnickému personálu napříč nemocnicemi v České republice.

Slouží přesčasy, starají se o nás do vyčerpání a často ani nemají čas na běžné každodenní starosti. „Právě teď jsou to ale ony a všichni v první linii, kdo potřebují naši pomoc. Karanténní opatření neumožňují poděkovat jim osobně, proto jsme připravili dobročinnou aktivitu, díky níž je možné sestrám poslat vzkaz, poděkování nebo slova podpory na dálku,“ říká Roman Juráš, předseda představenstva Generali České pojišťovny.

Ta pod záštitou České asociace sester spustila morální i materiální podporu zdravotnickému personálu napříč nemocnicemi v České republice. „Sestry i lékaři to mají v této době opravdu velmi těžké, dělají přesčasy, aby se zvládli postarat o nemocné. Často se to děje bez přestávek a odpočinku. Nevíme, jak tato situace bude dlouho trvat, proto vítáme jakoukoliv pomoc, která sestřičkám pomůže přečkat toto složité období,“ říká Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester.

I poděkování pomáhá

Ve vybraných nemocnicích napříč Českem se nyní uskutečňuje série akcí na podporu sestřičkám. Generali Česká pojišťovna pro sestřičky zdarma zajišťuje už třetí týden po sobě čerstvé občerstvení. Zdravotnický personál tak měl k dispozici celou řadu energeticky nabitých potravin a také kvalitní kávy. To vše při dodržení maximálních hygienických opatření, která aktuální situace vyžaduje.

Webové stránky www.pomahamesestrickam.cz potom přinášejí možnost podpořit zdravotnice také na dálku, a to zasláním vzkazu přímo přes Facebook nebo přes Instagram. Vzkazy z obou sociálních sítí se schází společně na výše jmenovaném webu, kde si je sestřičky mohou přečíst. A vzkazy se také budou promítat na obrazovkách vybraných nemocnic v České republice.

Možnosti zanechat svůj vzkaz už využila celá řada osobností, jako jsou Leona Machálková, David Koller, Aleš Háma, Pavel Šporcl nebo Matěj Ruppert. A další se přidávají… Do pomoci sestrám se zapojil i muzikant Ondřej G. Brzobohatý. K nazpívání své nové autorské písně „Život“ přizval Martu Jandovou a Vojtu Dyka, aby všichni tři společně poděkovali sestrám a ostatnímu zdravotnickému personálu za jejich současnou obětavou, ve všech ohledech nelehkou práci. Zároveň písničkou oslovují širokou veřejnost s žádostí o finanční příspěvek České asociaci sester na transparentní účet 191900/0100.

Jak dál pomoct?

Lidé mohou svoji podporu vyjádřit také zasláním dárcovské zprávy tzv. DMS: DMS SESTRA 30, DMS SESTRA 60, DMS SESTRA 90 (tj. DMS mezera SESTRA mezera VÝŠEPODPORY) na telefonní číslo 87 777 nebo odesláním trvalé DMS: DMS TRV SESTRA 30, DMS TRV SESTRA 60, DMS TRV SESTRA 90 (tj. DMS mezera TRV mezera SESTRA mezera VÝŠEPODPORY) na telefonní číslo 87 777.

Proč v tomto směru pomáhá Generali Česká pojišťovna? Odpovídá manažerka produktového managementu životního pojištění Generali České pojišťovny Markéta Filová.

Vaše společnost nabízí speciální pojištění pro případ nákazy koronavirem, jak jej může využít a využívá zdravotnický personál? 

Pro lékaře, zdravotní sestry a další zdravotní personál, jsme připravili speciální benefity. Ti z nich, kteří mají u naší pojišťovny sjednané pojištění majetku, auta či životní pojištění, jsou od 1. května po následující tři měsíce automaticky pojištěni i pro případ nakažení koronavirem. Krytá jsou rizika hospitalizace a riziko smrti. Tento benefit ale automaticky platí i pro sestry sdružené v České sociaci sester. Tyto sestry navíc nemusí být ani našimi klienty a pojištění se na ně bude také vztahovat. Velmi si vážíme práce všech v první linii a těch, kteří se každý den starají o nakažené pacienty. Chceme jim proto vyjádřit dík nejen slovy, ale i prostřednictvím pojištění, které jim pomůže v případě komplikací spojených s onemocněním Covid-19.

Vztahuje se toto speciální pojištění jen na lékaře a sestry v nemocnicích, nebo i například na praktické lékaře?

Do tohoto pojištění jsou zahrnuti ti, kteří pečují o nemocné s diagnózou Covid-19 v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách pro dlouhodobě nemocné, domech s pečovatelskou službou, lázeňských zařízeních a platí i pro praktické lékaře. Důležité je, že se nemusí jednat jen o lékaře či sestry, ale pojištění se týká například i sanitářů či zaměstnanců, kteří zajišťují úklid či stravování.

Jak to přesně funguje? Mají se zdravotníci o tento benefit někde přihlásit?

To není třeba. Zdravotníci, kteří jsou našimi klienty, mají toto krytí automaticky, nemusí si o něj žádat, ani se kvůli tomu nikde registrovat. Pojištění pro zdravotní sestry sdružení v České asociaci sester je ošetřeno rámcovou smlouvy. Ani tyto sestřičky tedy o pojištění nemusí žádat. A samozřejmě ani naši klienti z řad zdravotního personálu, ani zdravotní sestry z řad České asociace sester za toto rizikové životní pojištění neplatí.

 

Autor: oka

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video