Jak budou vypadat školy v září? Teď je to předčasná spekulace, říká ministr Plaga | e15.cz
Štítek Premium

Jak budou vypadat školy v září? Teď je to předčasná spekulace, říká ministr Plaga

Nguyen Thuong Ly

Nguyen Thuong Ly

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Epidemie koronaviru a s ní spojené uzavření škol ukázala, jaké má české vzdělávání mezery v digitalizaci a jak moc někteří učitelé lpí na klasickém známkování a dodržování osnov. „Výuka je přehlcená, teď učitelé nesmí žáky přetěžovat,“ říká ministr školství Robert Plaga (ANO).

Na konci května by se do lavic měla vrátit část žáků prvních stupňů základních škol. Nezpůsobí to školám personální problémy? Některé školy se obávají, že nebudou mít dost učitelů na fyzické hlídání dětí a do toho na výuku na dálku.

Ve školách na prvním stupni nebude od května probíhat klasická výuka. Představa je taková, že žáci budou pod pedagogickým dohledem řešit stejné úkoly, které dosud řeší pod dohledem rodičů doma. Předpokládá se, že s dětmi budou během dopoledne například asistenti pedagoga, odpoledne vychovatelé. 

Dostanou žáci letos vysvědčení? I přesto, že každý žák a student vyjde z této krize s rozdílnou úrovní znalostí?

Nepočítáme s tím, že by vysvědčení nebylo. Vzdělávání probíhá, byť formou, kterou si nikdo z nás před šesti týdny neuměl představit. Proto vyzýváme k tomu, aby se od standardní klasifikace, která byla v mnoha školách postavená na známkách a testech, ustoupilo. Tedy aby se přešlo k tomu, co je podstatné a pokud možno hodnotit pokrok, ke kterému došlo, dát zpětnou vazbu. Takže počítáme s tím, že za druhé pololetí dostanou studenti vysvědčení, ale byli bychom rádi, kdyby se co nejvíce škol pokusilo tam dát zpětnou vazbu.

Ukázala koronavirová krize na slabiny českého školství?

Velkým tématem, které současná situace otevřela, je digitalizace školství a možnosti distanční výuky. Průzkum České školní inspekce ukázal, že patnáct procent našich škol mělo tuto formu výuky plně integrovanou již před nouzovým stavem a stejný počet škol, patnáct procent, ji do té doby vůbec nerealizovalo. Ostatní školy jsou někde mezi tím. Je to do budoucna výzva, na co se ve školách zaměřit. Další věcí může být přehlcenost výuky.

I řada rodičů se podivovala nad tím, co všechno se dětí musejí naučit.

O tomto problému už nějaký čas víme a budeme ho řešit v rámci revize rámcových vzdělávacích programů. Musím říct, že co se určitě zlepšilo, je komunikace mezi rodinou a žákem a také sdílení informací mezi pedagogy. To jsou věci, které bychom měli do budoucna zachovat a posílit i v rámci běžné výuky. Rádi bychom v návaznosti na současnou situaci do budoucna podpořili také formativní (takzvaně zpětnovazební – pozn. aut.) hodnocení žáků.  

Současná krize přenesla velkou část odpovědnosti na rodiče, kteří musejí doma děti hlídat a učit se s nimi a do toho často pracovat. Nebojíte se, že jim dojde dech, pokud to bude trvat ještě dlouho?

V médiích i směrem ke školám soustavně říkám, že hlavní podíl na výuce dětí musí mít i v distančním režimu škola. Nabádám učitele, aby byli žákům i jejich rodinám k dispozici, aby žáky nepřetěžovali a aby využívali možnosti slovního hodnocení. Právě pro rodiče dětí na prvním stupni, kteří to mají z hlediska výuky nejtěžší, nabízíme od května možnost přítomnosti ve školách formou školních skupin. 

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na 9 webech.

Vyzkoušet za 1 Kč Více informací

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery