Ošetřovné po otevření škol. Pokud rodiče dítě do školy nepošlou, nárok zatím nejspíš potrvá

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Zive.cz

Nárok na ošetřovné zůstává všem rodičům, kteří se z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy či školky, a to až do 30. června 2020. Důvod pak uvedou v aktualizovaném tiskopisu „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. Podpora zůstává ve výši 80 procent denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Kvůli šíření koronaviru byl od 11. března uzavřen provoz škol a i většiny školek. Jako kompenzaci – pokud rodiče dětí do 13 let zůstali doma – mohou využít ošetřovné. Za březen doplácí stát 60 procent základu příjmu, od dubna 80 procent. Podporu bude poskytovat nejdéle do konce školního roku.

Od 11. května však začala výuka v základních jazykových školách a od 25. května mají školy nabídnout žákům prvního stupně „organizované a nepovinné aktivity“. V červnu se plánují „konzultace a občasné vzdělávací aktivity“ pro starší žáky. A tak vyvstala řada otázek, jak to bude nadále s výplatou ošetřovného.

Ošetřovné pro zaměstnance 

„Do konce školního roku je nastavena školní docházka na nepovinném principu. Je to docházka, která bude omezena. Vzhledem k tomu, že jde o nepovinnou školní docházku, tak pokud rodič se rozhodne, že ponechá dítě doma, tak ten systém mu to umožňuje, v takovém případě má mít nárok na ošetřovné. V tomto směru to zkrátka bude takto nastaveno,“ uvedl ministr Adam Vojtěch. Podle něj i Anety Lednové je ošetřovné plně v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, ošetřovné pro OSVČ pak vyplácí Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Novela zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 nabízí pro rodiče možnost zůstat s ošetřovanou osobou i nadále z objektivních důvodů doma, přestože školy či školky se již v průběhu května začaly otevírat.

Proto budou pečující osoby za měsíc květen vykazovat dobu péče již na upraveném formuláři „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“.

Důvody mohou být:

zdravotní – možnost ohrožení zdraví dítěte či jiných členů domácnosti (např. alergie, chronické onemocnění apod.);

kapacitní – zařízení nemůže vzhledem k mimořádným opatřením přijmout všechny děti;

provozní – provozní dobu zařízení nelze skloubit s pracovní dobou rodičů.

Formulář: Nový výkaz péče o dítě

Na formulář „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“ byla doplněna možnost vyznačit důvody, proč dítě nenavštěvuje opětovně otevřené školské zařízení.

Pokud dítě nyní znovu nenastoupilo, vyznačí žadatel o dávku ošetřovného ve formuláři některý z důvodů, proč tomu tak je. V případě jiného vážného důvodu, než jsou důvody zdravotní, označí žadatel buď nabízený důvod, či může vypsat i jiný než uvedený důvod

Současný plán otevírání škol kritizují i zaměstnavatelé. Problém je podle nich v tom, že některým rodičům schází motivace vrátit se do zaměstnání, když se ošetřovné blíží čisté mzdě a dítě do školy nemusí poslat. 

Jak žádat o ošetřovné za duben: OSVČ mohou využít on line formulář >>>