OSVČ ošetřovné: Žádost a její podání. Kde najít formulář? | E15.cz

OSVČ a ošetřovné: Jak podat žádost? Kde najít formulář?

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 

Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Pokud jste jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) museli zůstat v souvislosti s karanténou doma s dítětem, můžete požádat o ošetřovné pro OSVČ. Pomoc bude vyplácet ministerstvo průmyslu a obchodu. Připravili jsme návod jak žádost a jaké jsou podmínky pro její podání. Žádost lze odevzdat přes datovou schránku nebo e-mailem. Nemusíte tak osobně na živnostenský úřad.

Ošetřovné pro OSVČ: Jak žádat?

„OSVČ, které doma pečují o dítě či zdravotně postiženou osobu, budou moct žádat o podporu,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Ošetřovné pro OSVČ bude ve výši 424 korun za den (za duben 500 korun za den) a bude možné ho čerpat po celou dobu, co bude platit mimořádné opatření. OSVČ si požádají o dotaci za každý kalendářní měsíc tak, aby peníze dostaly co nejdříve na svůj účet, který uvedou v žádosti."

„Žádat o podporu však může pouze OSVČ na hlavní činnost, která nemá nedoplatky vůči veřejným institucím a musí být zároveň i poplatníkem daně z příjmu,“ upozorňuje finanční poradce skupiny Partners David Kučera

Jsou tu ale i další podmínky. OSVČ, která o podporu ošetřovného žádá, nesmí mít dluhy vůči finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně či pojišťovnám, Státnímu pozemkovému úřadu, Státnímu fondu rozvoje bydlení, ale například i celní správě, obci, kraji a dalším institucím.

Lepší zprávou pak je, že ošetřovné mohou OSVČ pobírat zároveň i s jednorázovou přímou podporou živnostníků, takzvanou Pětadvacítkou, která OSVČ poskytuje až 25 tisíc korun na ruku. Naopak jej nelze čerpat, pokud je pečující osoba v pracovní neschopnosti a pobírá nemocenskou dávku.

Jak a kdy o podporu zažádat

O podporu na péči o dítě do 13 věku žádají OSVČ vždy až po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém o dítě kvůli uzavřenému školnímu či sociálnímu zařízení pečovaly. Aktuálně tedy mohou až do 30. dubna žádat o ošetřovné za měsíc březen. Konkrétně za období od 12. března, kdy byl v Česku vyhlášen nouzový stav, až do 31. března. A od 1. května až do 31. května mohou OSVČ podávat žádosti o podporu ošetřovného pro OSVČ za dny, ve kterých o dítě pečovaly v měsíci dubnu. V žádosti OSVČ jednoduše označí jednotlivé dny v měsíci, za které o podporu žádají.

„To znamená, že živnostník nemusel o dítě pečovat celý měsíc, ale mohl se o jeho péči střídat například s druhým rodičem, který je zaměstnanec. Ten si pak ve výkazu pro ČSSZ také označí pouze dny v měsíci, ve kterých o dítě pečoval,“ upřesňuje David Kučera. 

Formulář pro OSVČ si stáhněte online

Pro poskytnutí ošetřovného je potřeba vyplnit formulář, který je k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz včetně příloh.

Finanční podpora se bude vyplácet zpětně, tedy za uplynulý kalendářní měsíc. OSVČ  budou moci žádat prostřednictvím inteligentního on-line formuláře z počítače, mobilu i tabletu.  

„Vyřizování žádostí chceme maximálně usnadnit s pomocí inteligentního formuláře, který se dá vyplnit i odeslat on-line. Na webu si také samozřejmě lze najít všechny podrobnosti o „ošetřovném“ pro OSVČ,“ říká vicepremiér a ministr Karel Havlíček.

Inteligentní elektronický formulář budou moct OSVČ vyplnit a doručit MPO, které o žádosti bude rozhodovat, třemi způsoby: datovou schránkou, e-mailem s elektronickým podpisem, vytištěný ho poslat poštou.

Pro kladné posouzení je tedy důležitá správně vyplněná žádost a přiložené správné přílohy. Celkem jde o tři dokumenty – formulář s žádostí o ošetřovné, čestné prohlášení o škodách způsobených krizí covid-19 a potvrzení z uzavřeného školního zařízení.

V případě potřeby pomoci při vyplňování formuláře jsou žadatelům k dispozici obecní živnostenské úřady.

Podmínky splní tito živnostníci

  • O „ošetřovné“ může požádat OSVČ pečující o dítě/děti mladší 13 let, které navštěvují školy i jiná dětská zařízení nyní uzavřená kvůli koronaviru, pokud na stejné dítě/děti nečerpá tuto dotaci nebo jiný kompenzační příspěvek žádná jiná osoba. Platí, že dítě/děti musí být v den podání žádosti o dotaci mladší 13 let.
  • Na podporu ve formě dotace má nárok také OSVČ pečující o nezaopatřené dítě/děti do 26 let věku, které je závislé na pomoci jiné osoby aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách a nemůže navštěvovat školu uzavřenou kvůli koronaviru.
  • Podpora se vztahuje i na OSVČ, která pečuje o osobu/osoby zdravotně postižené aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

„Z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu na program v první etapě vyčleníme 100 milionů korun. OSVČ si mohou požádat o podporu za březen už od 1. dubna,“ dodává náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro hospodářskou politiku Silvana Jirotková.

Postup pro podání žádosti o ošetřovné pro OSVČ na 

Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém formuláři. Podání žádosti včetně příloh učiní žadatel na Ministerstvo průmyslu a obchoduprostřednictvím datové schránky wnswemb, do předmětu uvést fpmpo20, nebo e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem včetně příloh na adresu fpmpo20@mpo.cz a do předmětu uvést fpmpo20, nebo originál žádosti podepsaný žadatelem poštou na adresu: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

obálka musí být označena „fpmpo20“.

Zde je však nutné upozornit na to, že žádost se všemi přílohami je platná pouze na jeden kalendářní měsíc.

Pokud bude OSVČ v péči o dítě pokračovat i v dalším měsíci a bude zároveň splňovat zmíněné podmínky, pak musí žádost se všemi přílohami na MPO zaslat opětovně. Samozřejmě po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém pečovala.

Autor: Kamila Ondráčková

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video